Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Sjukvård
Musik
Hundtjänst
Logistik
Ledning
Ungdomsverksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemUnderrättelsesoldat

Hemvärnet har fyra underättelsekompanier i Sverige där du kan verka som underrättelsesoldat.

Som underrättelsesoldat gör du åtta dygn per år enligt avtal. Till det tilkommer tid för kompletterande utbildning.

Hemvärnsunderrättelsekompani som löser en eller flera av följande uppgifter. Övriga uppgifter är krav på vad förbandet kan efter utökad utbildning (utöver nuvarande avtalstid) och tillförsel av resurser (bland annat ekonomiska). Dessa uppgifter övas först på särskild order. Befälsutbildning genomföras dock för att vidmakthålla kompetens.

Hemvärnsförbandens stöd till samhället är viktig och uppgifterna som hemvärnsförbanden kan lösa är omfattande. Insatserna löses inom ramen för ordinarie organisation och reglementerad utrustning.

Hemvärnsunderrättelsekompaniet består av kompanistab, ledningstropp, trosstropp, hemvärnsflygtropp och tre hemvärnsunderrättelseplutoner samt ingår organisatoriskt i några hemvärnsbataljoner. Kompaniet kan komma att underställas annan hemvärnsbataljon eller insatsförband.

Typförband som är organiserade i nordligaste delen av landet tillförs särskild vinterutrustning.

Uppgifter

Hemvärnsunderrättelsekompani kan:

  • Ytövervaka ett område i småbruten terräng upp till 600 kvadratkilometer alternativt med tillförda transportresurser ytövervaka ett kust- skärgårdsområde eller väglöst terrängområde upp till 900 kvadratkilometer.
  • Ytövervaka urban miljö genom patrullering och fasta observationsplatser.

Med del kunna genomföra detaljspaning/rörlig spaning/genomsök inom en
yta upp till 100 kvadratkilometer.

  • Bevaka tre plutonsobjekt eller knutpunkter alternativt ett kompaniobjekt eller knutpunkt mot sabotage
  • Störa en motståndares verksamhet inom tilldelat område under lång tid.
Kalender
Tyck till om sidan