Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Sjukvård
Musik
Hundtjänst
Logistik
Ledning
Ungdomsverksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemInsatssoldat

Insatssoldater finns det i varje län i hela landet. Hemvärnsinsatskompaniet består av en hemvärnsinsatskompanistab, stab och trosstropp samt normalt tre hemvärnsinsatsplutoner.

Som insatssoldat gör du åtta dygn per år enligt avtal. Till det tilkommer tid för kompletterande utbildning.

Insatspluton kan lösa en eller flera av nedanstående uppgifter. Övriga uppgifter är krav på vad kompaniet kan efter utökad utbildning (utöver nuvarande utbildningstid) och tillförsel av resurser (bl.a. ekonomiska). Dessa uppgifter ska övas först på särskild order. Befälsutbildning ska dock genomföras för att vidmakthålla kompetens.

Hemvärnsinsatsplutonens stöd till samhället är viktigt och uppgifterna som hemvärnsförbandet kan lösa är omfattande. Insatserna löses inom ramen för ordinarie organisation med reglementerad utrustning.

Typförband som organiseras i nordligaste delen av landet tillförs särskild vinterutrustning.

Uppgifter

Hemvärnsinsatspluton kan:

 • Ta objekt eller knutpunkt.
 • Skydda plutonsobjekt eller knutpunkt sabotage.
 • Försvara knutpunkt/område/objekt mot sabotage.
 • Skydda materieltransport samt personaltransport av obeväpnad personal upp till 600 km2
 • Bevaka objekt eller knutpunkt mot sabotage.
 • Upprätta oplats (er)
 • Genomföra rörlig spaning
 • Genomföra eldöverfall
 • Genomföra mineringar

Hvinsatsplut ingående i hvbataljon med marina uppgifter kan dessutom:

 • Bevaka och/eller skydda objekt i skärgårdsområde
 • Ytövervaka leder och kustområde 
 • Efter tillförsel av sjötransportresurser kunna genomföra båtburen skyddsvakt
Kalender
Tyck till om sidan