Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Sjukvård
Musik
Hundtjänst
Logistik
Ledning
Ungdomsverksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemBevakningssoldat

?

Bevakningssoldater finns det i varje län i hela landet. De ingår i ett bevakningskompani som består av en kompanistab, en stabs- och trosstropp, med bland annat kokgrupp, sjukvårdsgrupp och fordonsförare och normalt tre bevakningsplutoner.

Som bevakningssoldat gör du fyra dygn per år enligt avtal. Till det tilkommer tid för kompletterande utbildning.

Bevakningsplutonen kan lösa en eller flera av nedanstående huvuduppgifter (H). Övriga uppgifter (Ö) är krav på vad plutonen ska kunna efter utökad utbildning (utöver nuvarande utbildningstid) och tillförsel av resurser (bl.a. ekonomiska). Dessa uppgifter ska övas först på särskild order. Befälsutbildning ska dock genomföras för att vidmakthålla kompetens.

Bevakningsplutonens stöd till samhället är viktigt och uppgifterna som förbandet kan lösa är omfattande. Insatserna löses inom ramen för ordinarie organisation med reglementerad utrustning.

Typförband som organiseras i nordligaste delen av landet tillförs särskild vinterutrustning.

Uppgifter

Hemvärnsbevakningsplutonen kan:

  • Bevaka objekt eller knutpunkt mot sabotage
  • Skydda objekt eller knutpunkt mot sabotage
  • Upprätta oplats (er)
  • Försvara knutpunkt/område/objekt under begränsad tid
  • Genomföra mineringar
  • Genomföra eldöverfall

Hvbevakningspluton ingående i hvbataljon med marina uppgifter kan dessutom:

  • Bevaka och/eller skydda objekt i skärgårdsområde
  • Ytövervaka leder och kustområde

Efter tillförsel av sjötransportresurser kunna genomföra båtburen skyddsvakt
Hvbevakningspluton ingående i hvbataljon i kustnära områden kan dessutom:

  • Bevaka och/eller skydda ett/flera skyddsobjekt på öar.

Kalender
Tyck till om sidan