Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Sjukvård
Musik
Hundtjänst
Hundtjänstverksamhet
Att tjänstgöra med Hund
Provordning för hundekipage
Avtal och protokoll
Logistik
Ledning
Ungdomsverksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Hundtjänsten i Hemvärnet

Hunden är hemvärnsförbandens viktigaste sensor och ska kunna verka under dygnets alla timmar, året runt samt utbildas för de uppgifter som förbandet har att lösa. Hundföraren med hunden placeras som ekipage och är fördelade på alla 40 bataljoner från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.  

Med ungefär 750 aktiva ekipage inom hemvärnsförbandet är det inte bara en resurs i händelse av ofred utan även en högst tillförlitlig resurs vid stöd till samhället vid bland annat eftersök.  Hundtjänsten är förstärkt med hundbefäl som stöttar förbanden med kunskap så att hunden nyttjas på bästa sätt under fred, kris och krig för att kunna få ut så god effekt som möjligt. 

Du kan läsa mer om att tjänstgöra som hundförare här...

nyheter

Det händer väldigt mycket inom uppbyggandet av nationellt försvar i Sverige. I och med det har hemvärnsförbanden med dess uppgifter fått en allt större betydelse. Med det som grund har hundtjänsten genomlysts och en del förändringar införs. Bland annat har hundbefäl på kompani och bataljon tillförts möjligheten att utbilda och inneha reserv-/kompetenshund i sin befattning.

kvalitetssäkring 

i slutet av december 2017 kommer en ny anlagstest och ett nytt slutprov fasställas. Dessa kommer bättre svara mot de krav som är uppsatta. Säkförbandsavdelningen till FMUNDSÄKC har fått till uppgift att utbilda och godkänna kontrollanter som representerar försvarsmakten vid test och prov. Funktionskontroller som går i linje med förbandens uppgifter har tagits fram efter genomförda försök.

Kravspecifikation för patrullhund har setts över och förbättrats, men i stort ser den ut som tidigare. Dessutom har kravspecifikationer tagits fram för hunden i den marina och urbana miljön samt vad hunden ska kunna klara i vintermiljö.

 

Beslut användande av mönstringsprotokoll hundtjänst HV

Beslut Hundägaravtal Patrullhund Hemvärn

Bil.1 Beslut användande av mönstringsprotokoll hundtjänst HV

Bil 1 Hundägaravtal Patrullhund Hemvärn

Bil 2 Avtal mellan Försvarsmakten, ägare Patrullhund Hemvärn och hundförare Hundagaravtal Patrullhund Hemvarn.docx

 

 

Kalender
Tyck till om sidan