Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Sjukvård
Musik
Hundtjänst
Logistik
Ledning
Ungdomsverksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemLÄKARE

Du ska vara legitimerad läkare med specialistutbildning för att söka befattningen.
Det finns en läkarbefattning i varje Hemvärnsbataljon.

Önskar du verka med din läkarkompetens på annan befattning än läkare är det välkommet, på t.ex. kompanisamlingsplats eller på plutonen som en av fyra stridssjukvårdare. Då är din befattning sjukvårdsbefäl, chef hemvärnssjukvårdsgrupp, stridsjukvårdare eller motsvarande, inte läkare.

KOMPANISAMLINGSPLATS

Chef Hemvärnssjukvårsgrupp 
Stf Chef Sjukvårsgrupp 
1 st Sjuksköterska enl. Hv avtal
5 st Hemvärnssjukvårdare

DIN PLACERING SOM LÄKARE

Du ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder sjukvårdstjänsten i fred och under höjd beredskap. Skall vara legitimerad läkare med specialistutbildning.
Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Hälso- och sjukvårdstjänst
• Medicinsk ansvarig läkare (MALäk)
• Vårddokumentation över gjorda/ordinerade vårdåtgärder och
läkemedelsadministreringar
• Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsfunktionen
• Utbildning, utbildningsplanering och värdering vad avser sjukvårdstjänst
• Samverka med annan medicinsk personal, inom/utom Försvarsmakten, med olika
nivåer av kompetensbärare
• Prioritering av skadade
• Att överrapportera patient och status till annan vårdinstans/mottagare
• Att utföra och besluta om daglig sjukvård
• Att tillämpa och omsätta bestämmelser gällande smittskydd
• Skriftlig ordination enligt generella direktiv
• Samverkan med civila myndigheter och militära förband avseende egen funktion
• Preventiv medicin

Medverkar vid:
• Kvalitetsarbete, under ledning/enskilt genom upprättande av nödvändiga lokala
skriftliga rutiner där VG LKP används som grund
• Väl förtrogen med vårdgivarinstruktion och LKP
• Biträder CBRN-befälet vid skydd mot CBRN-stridsmedel
• Sektionens övriga planerings- och orderarbete
• Utarbetande av bataljonens stående order
• Stridsledning

Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.

SPECIALISTUTBILDNING

Minimikrav är Kombattantutbildning som genomförs under en helg som innehåller bl.a. vapenkännedom och sjukvård.

ANMÄLAN 

Är du intresserad av att bli placerad som läkare gör du en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst. Fyll i ditt önskemål om att du är vill bli placerad som läkare och beskriv din kompetens kort och kärnfullt i avsedd ruta döpt "önskemål/bakgrund".

Kalender
Tyck till om sidan