Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Sjukvård
Musik
Hundtjänst
Logistik
Ledning
Ungdomsverksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemHundförare 

För att söka till hundförare i Hemvärnet krävs att du själv äger en hund som är lämplig för tjänsten, kan låna en lämplig hund som hundägaren lånar ut enligt avtal alternativt får en försvarsmaktshund från Försvarets Hundtjänstenhet (FHTE) för utbildning och efter utbildning tilldelas.  

Patrullhunden är en av de viktigaste sensorerna Hemvärnsförbandet har att tillgå. Det finns två hundekipage placerade i varje pluton. I kompanistaben finns ett hundtjänstbefäl som är specialist på hundtjänst och stödjer och planerar ekipagens insatser i samråd med övriga chefer. Vid uppgift underställs ekipaget en grupp eller omgång som integrerat löser uppdraget. Det ställs stora krav på patrullhunden och dig som hundförare i ett hemvärnsförband. Tillsammans genomför ni en omfattande utbildning och slutprov innan ni krigsplaceras i Hemvärnet. Du kan läsa mer om hundtjänstverksamheten inom Hemvärnet här...

SPECIALISTUTBILDNING

Om du saknar tidigare militärutbildning börjar du den med 2 veckors Gu-F. Därefter genomför du din specialistutbildning med din hund via Svenska Brukshundklubbens tjänstehundssektion med patrullhundsinriktning, utbildningen genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. Du som hundförare genomför därutöver riktad hundförarutbildning.

krav på hunden

För att hunden ska vara aktuell för att påbörja patrullhundsutbildning måste den vara minst 45 cm i mankhöjd, besitta de mentala egenskaper som krävs, vara frisk och ha en pälskvalité med underull som efterfrågas. Du kan läsa mer om detta på  Brukshundklubbens sida med information om patrullhund.

anlagstesten (tidigare inträdesprov) det FÖRSTA Steget

Svenska Brukshundklubben planerar och genomför anlagstest på uppdrag av försvarsmakten som ett uttagsinstrument för lämpliga ekipage att utbilda. Anlagstesten bedöms av en kontrollant som representerar försvarsmakten, så kallad FM-kontrollant. Kontakta din lokala brukshundklubb eller ditt försvarsmaktsombud för att få besked om när nästa kurs är tänkt att starta och ett anlagstest är planerat.

Du kan läsa mer om detta på  Brukshundklubbens sida med information om patrullhund.

PATRULLHUNDSKURS och slutprov

Patrulllhundskurser arrangeras runt om i landet av den lokala brukshundsklubben alternativt av ditt distrikt. Under kursens gång genomför instruktören egna kontroller för att säkertställa ekipagets utveckling. Patrullhundskursen avslutas med ett slutprov som är en kvalitetssäkring och säkerställer att ekipaget nått minst godkänd lägstanivån för att vidareutbildas i förbandet under hemvärnets utbildningssystem.

Kursplan för patrullhundskurs och även reglerna för slutprov (tidigare certprov) finns på Brukshundklubbens sida med information om patrullhund.

HUndförarutbildning (HFU)

Hundförarutbildning är en obligatorisk utbildning för dig som genomfört slutprov patrullhund och är eller ska placeras som hundförare i Hemvärnet. För att korta ledtider kan Hundförarutbildningen genomföras i nära anslutning till slutprovet om instruktören bedömer att hundföraren är mogen för det. Syftet med kursen är att du ska få en tydligare målbild av uppdraget som hundförare, samarbetet med gruppchefen samt även träna dig i att verka som hundförarare i ett stridande förband. Kursen genomförs under fyra dagar under ledning av kurschef samt instruktörer och gruppchefer ur hemvärnsförband.

Hemvärns-INTRO 

Hemvärn-Intro är sista steget innan du skriver på ett frivilligavtal och placeras i din pluton. Den genomförs lokalt med ditt förband. Kursen håller på i tre dagar och innehåller bland annat: Försvarsinformation, vapenhantering och inskjutning pistol (M88), sjukvårdsutbildning och täthetsprov skyddsmask.

ANMÄLAN 

Är du intresserad av att bli hundförare gör du en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst. Fyll i ditt önskemål och att bli hundförare och beskriv din kompetens kort och kärnfullt i avsedd ruta döpt "önskemål/bakgrund". Exempel på det kan vara att du tävlar med hunden på Svenska Brukshundklubbens officiella tävlingar eller själv är instruktör för vanliga hundkurser. Beskriv också din hunds egenskaper.

Kalender
Tyck till om sidan