Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Sjukvård
Musik
Hundtjänst
Logistik
Ledning
Ungdomsverksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Frågor och svar


Begreppet hemvärnssoldat

Begreppet innefattar samtliga soldater i Hemvärnets krigsförband oavsett grundutbildning och befattning.

De frivilliga försvarsorganisationerna med uppgift mot Hemvärnet

Är de frivilliga försvarsorganisationer som utbildar och rekryterar individer till medlemmar för utbildning och sedan placering i Hemvärnet. Detta kan t.ex vara inom sambands-, stabs-, kok-, transport-, mc-ordonnans-, hund- och/eller sjukvårdstjänst. Du kan läsa om dem här http://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/692

Förbandsstorlekar

STRIDSPAR Stridsparet är den minsta enheten där eld och rörelse kan samordnas. 2 hemvärnssoldater bildar ett stridspar. Det innebär att detta självständigt eller i gruppen skyddar och understödjer varandra, främst under strid. Om endera blir skadad ska stridsparskamraten kunna dra sin kamrat i skydd, ge första hjälpen och tillkalla sjukvårdare. OMGÅNG 4 soldater. GRUPP 8 soldater. PLUTON 38-42 soldater. KOMPANI Kompani består av 2-5 plutoner, dock minst 100 soldater. BATALJON Bataljon består av 2-7 kompanier, mellan ca 325 och 1100 soldater.

Förkortning Hv

Hv - Hemvärnet

Förkortning HvSS

HvSS - Hemvärnets stridsskola

Förkortning MR

MR - Militär region; norr, mitt, väst och syd (MRN, MRM, MRV och MRS).

Förkortning RHvR

RHvR - Rikshemvärnsrådet

Förkortning RiksHvavd

RiksHvavd - Rikshemvärnsavdelningen

Förkortning Utb.grp.

Utb.grp. - Utbildningsgrupp-administrativ och utbildande enhet för Hemvärnets bataljoner.

Försvarsmaktens ordlista

Försvarsmaktens ordlista

Uppgift bevaka

Bevaka innebär att observera över visst område, rapportera iakttagelser, utöva tillträdeskontroll och att försvåra framträngande mot objektet

Uppgift eldobservera

Inom hemvärnspluton skall minst två man kunna tjänstgöra som eldobservatörer vid skjutning med indirekt eld. Bataljons-/kompanichefer skall säkerställa att samverkan sker med eldledare ur artilleriförband för att upprätta eldplan över de olika enheternas uppgiftsområden.

Uppgift försvara

Försvara innebär att fienden varaktigt skall hindras från att ta och utnyttja ett område eller en anläggning. Uppgiften kräver stora resurser i form av förband och fältarbeten. Uppgiften ges endast undantagsvis till hemvärnsförband.

Uppgift skydda

Skydda innebär att förhindra fientlig grupp att ingripa mot ett skyddsobjekt eller en verksamhet. Det innebär att platser varifrån avståndsbekämpning kan ske måste uppmärksammas.

Uppgift stöd till samhället

Denna förmåga är en övrig uppgift och övas inte idag. Förmågan är under utredning.

Uppgift ytövervaka

Ytövervaka innebär att all främmande eller egen verksamhet inom beordrat område skall registreras av hemvärnsförbandet. Hemvärnet kan vara det enda militära förbandet inom ett visst område och utgör därmed ett viktigt underrättelseinstrument.

Kalender
Tyck till om sidan