Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Rikshemvärnsavdelningen
Hemvärnets Stridsskola
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2021
Valberedning Rikshemvärnsting 2021
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Medinflytandeseminarium 2020
Hemvärnets bataljoner
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemBildtext: Valberedningen till Rikshemvärnsrådet 2019 - 2021. Frv; Yvonne Jältsäter, Christian Bergström, Stefan Sandborg (ordf. Rikshemvärnsrådet), Ronnie Nilsson (sammankallande) och Jerry Björn. Saknas på bilden Christopher Malkki.

Val till Rikshemvärnsråd 2021 - 2023


Valberedning för val av ledamöter till Rikshemvärnsrådet

Valberedning bildas av vice ordföranden ur Hemvärnsråden. Vid vice ordförandekonferensen 2021 valdes en valberedning bestående av fem ledamöter.

  • Ronnie Nilsson (sammankallande) Blekinge Hemvärnsråd, Militärregion Syd
  • Jerry Björn Nedre Norrlands Hemvärnsråd, Militärregion Norr
  • Ulf Jacaobsson, Gotlands Hemvärnsråd, P18
  • Christian Bergström Livgardets Hemvärnsråd, Militärregion Mitt
  • Valle Jacklin, Militärregion Väst

Kontakt: radsek@hemvarnet.se

Valberedningen lämnar förslag till Rikshemvärnstinget 2021 på 13 rådsledamöter och ersättare samt två revisorer och två ersättare. Rikshemvärnsrådets utskott centrala musikrådet (CMR) representant med ersättare föreslås av CMR. 

Rikshemvärnsrådet 2021 – 2023

Ska spegla Hemvärnet avseende ålder, kön, struktur (soldater, befäl, specialister, bataljoner, kompanier, plutoner, grupper, funktionsplutoner, osv.) och en geografisk spridning (militärregionsvis).

Rikshemvärnsrådets uppgifter

Rikshemvärnsrådet skall behandla övergripande medinflytandefrågor av betydelse för hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling, samt yttra sig över frågor som har hänskjutits till rådet av rikshemvärnstinget eller rikshemvärnschefen.

Rikshemvärnsrådet skall vidare

  1. behandla frågor och förslag från hemvärnsråd, och i god tid före ett rikshemvärnsting med yttrande hänskjuta viktigare frågor till tinget,
  2. samverka med myndigheter, institutioner och organisationer, vilkas verksamhet berör hemvärnet,
  3. besluta om tilldelning av hemvärnets förtjänstmedalj, och
  4. besluta om det antal av hemvärnets silvermedalj som får tilldelas av hemvärnsråd.


Nominera till Rikshemvärnsrådet 2021-2023

Är du intresserad av att anta utmaningen så nominera dig genom att trycka här.

Sista anmälningsdag är 2021-05-31 

Kalender
Tyck till om sidan