Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Rikshemvärnsavdelningen
Hemvärnets Stridsskola
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2021
Valberedning Rikshemvärnsting 2021
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Medinflytandeseminarium 2020
Hemvärnets bataljoner
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemUTMÄRKELSER

Hemvärnets utmärkelser föreslås/nomineras av respektive råd i Hemvärnets medinflytandessystem. Hemvärnsråden ansöker hos Rikshemvärnsrådet om tilldelning av förtjänstmedaljerna, bragdmedaljerna, Hemvärnets förtjänstplakett i guld och Rikshemvärnsrådets hederssköld.

Nedan hittar du nomineringsförslag för medaljansökan.

Kriterier

Kriterierna för tilldelning grundas på värdeord som exempelvis betydelsefull tjänstgöring och betydelsefull gärning. Det är upp till varje Hemvärnsråd att fastställa vad man vill lägga i dessa begrepp. Råden beslutar individuellt i varje enskild nominering om tilldelning av utmärkelse.
 

Nomineringsprocessen

Här följer en beskrivning på hur en nominering för någon av Hemvärnets utmärkelser kan gå till inom råden i Hemvärnet.

 1. Plutonsråd
  Beskriver vad som någon kamrat som gjort något bra och uppskattat
   
 2. Hemvärnskompani, Hemvärnsmusikårs- och Hemvärnsbataljonsstabsråd
  Genom att översätta till värdeord bestämmer vilken utmärkelse som ska föreslås och påbörjar skrivandet av meritförteckning. 
  1. Ta fram gällande Hemvärnshandbok och leta upp kapitel om utmärkelser.
  2. Läs i kapitlet vilken utmärkelse (värdeordet) som kan passa in på vad Hemvärnskamraten som man önskar belöna och uppmärksamma har gjort.
  3. Börja fylla i meritförteckning/ansökan (som du hittar på hemvarnet.se
  4. Skicka meritförteckningen till Hemvärnsbataljonsrådet.
    
 3. Hemvärnsbataljonsråd
  Beslutar om utmärkelser på lokal nivå.
  Kvalitetssäkrar skrivningen av meritförteckningen 
  →    tillför ytterligare beskrivning av tjänstgöringen eller bragden som illustrerar värdeordet 
  →    bifogar:  
 • mini-PUL (kontrollerar uppfyllt avtal, vilka tidigare utmärkelser, kurser, osv.)
 • eventuellt utbildningskort till Hemvärnsrådet.
 1. Hemvärnsråd
  Beslutar om utmärkelser på regional nivå.
  Kvalitetssäkrar skrivningen av meritförteckning 
  →    en stark motivering som beskriver personens insatser för att leva upp till utmärkelsens värdeord 
  →    bilagor som: 
 • mini-PUL 
 • i förekommande fall utbildningskort 
 • protokoll eller protokollsutdrag av rådets beslut för utmärkelse 

→  skickar till Rikshemvärnsrådet.
 

Nedan hittar blankett för nominering av utmärkelser

→  Blankett Nominering utmärkelser
 

Rikshemvärnschefens coin

Rikshemvärnschefens coin

Läs mer om Hemvärnets olika utmärkelser i Hemvärnshandboken kapitel 17.

Kalender
Tyck till om sidan