Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Rikshemvärnsavdelningen
Hemvärnets Stridsskola
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2019
Valberedning Rikshemvärnsting 2019
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Medinflytandeseminarium 2020
Hemvärnets bataljoner
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemRIKSHEMVÄRNSTING 2019

Den 8-10 november genomförs Rikshemvärnstinget 2019 på Hotell Selma Lagerlöf, Sunne. 

Rikshemvärnsting och Rikshemvärnsrådet utövar medinflytande inom hela landet.
Varje bataljonsråd, Hemvärnsråd och centrala musikrådet väljer demokratiskt ett ombud/förtroendeperson med ersättare till Rikshemvärnstinget. Dessa valda ombud/förtroendepersoner och Rikshemvärnsrådet utgör Rikshemvärnstinget.

Rikshemvärnschefen är ordförande för Rikshemvärnstinget där normal mötesmetodik utgör grund för genomförandet med utskottsarbete som behandlar motioner, propositioner, etc. och föredrag från företrädare för Försvarsmakten, organisationer, osv. Här kan man vara delaktig, påverka och är ett forum där Hemvärnsrörelsens tankar och idéer är i fokus. Det gör Rikshemvärnstinget till en viktig del av vår förmågeutveckling.

Rikshemvärnstinget skall:

  • besluta i övergripande medinflytandefrågor av väsentlig betydelse för hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling,
  • fatta beslut beträffande motioner, förslag och frågor som har hänskjutits till tinget av ett annat medinflytandeorgan.
  • utse 13 ledamöter, med personliga ersättare, till rikshemvärnsrådet. (En av ledamöterna föreslås av centrala musikrådet).

Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld utdelas i samband med rikshemvärnstinget.

Under rubriken motion påverka och utveckla Hemvärnet finns mall motioner och motionsskola 
 

Tingshandlingar 2019

Missiv tingshandlingar inför 2019 års Rikshemvärnsting

Bilaga 1. Grundhandling Rikshemvärnstinget 2019

Bilaga 2. Ombudsprogram Rikshemvärnstinget 2019

Bilaga 3.1 Motioner Ekonomi (EK)

Bilaga 3.2 Motioner Fredsuppgifter (FRU)

Bilaga 3.3 Motioner Medinflytande (MED)

Bilaga 3.4 Motioner Material (MTR)

Bilaga 3.5 Motioner Organisation (ORG)

Bilaga 3.6 Motioner Övrigt (ÖVR)

Bilaga 3.7 Motioner Personal (PERS)

Bilaga 3.8 Motioner Utbildning (UTB)

Bilaga 4. Sammanställning motioner med rikshemvärnsrådets förslag till tingsbeslut

Bilaga 5. Rapport avseende beviljade motioner från Rikshemvärnstinget 2017

Bilaga 6. Valberedningens och förslag

Bilaga 7. Utskottsindelning 

Bilaga 8. Rikshemvärnsrådets verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Bilaga 8.1 Revisionsberättelse 2017

Bilaga 9. Rikshemvärnsrådets verksamhetsberättelse 2018

Bilaga 9.1 Revisionsberättelse 2018

Bilag 9.2 Rikshemvärnsrådets Bokslut 2018

Bilaga 10. Dagordning Rikshemvärnstinget 2019

Bilaga 11. Busstransport (finns på utbilningsgruppen)

Kalender
Tyck till om sidan