Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Rikshemvärnsavdelningen
Hemvärnets Stridsskola
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Tingsbeslut och motioner 2015
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2019
Valberedning Rikshemvärnsting 2019 - Rikshemvärnsrådet 2019 - 2021
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Hemvärnets bataljoner
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemRIKSHEMVÄRNSTING 2019

Den 9-10 november genomförs Rikshemvärnstinget 2019 på Hotell Selma Lagerlöf, Sunne

Rikshemvärnsting och Rikshemvärnsrådet utövar medinflytande inom hela landet.

Varje bataljonsråd, Hemvärnsråd och centrala musikrådet väljer demokratiskt ett ombud/förtroendeperson med ersättare till Rikshemvärnstinget.

Dessa valda ombud/förtroendepersoner och Rikshemvärnsrådet utgör Rikshemvärnstinget

Rikshemvärnschefen är ordförande för Rikshemvärnstinget där normal mötesmetodik utgör grund för genomförandet med utskottsarbete som behandlar motioner, propositioner, etc. och föredrag från företrädare för Försvarsmakten, organisationer, osv. Här kan man vara delaktig, påverka och är ett forum där Hemvärnsrörelsens tankar och idéer är i fokus. Det gör Rikshemvärnstinget till en viktig del av vår förmågeutveckling.

Rikshemvärnstinget skall

  • besluta i övergripande medinflytandefrågor av väsentlig betydelse för hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling,
  • fatta beslut beträffande motioner, förslag och frågor som har hänskjutits till tinget av ett annat medinflytandeorgan.
  • utse 13 ledamöter, med personliga ersättare, till rikshemvärnsrådet. (En av ledamöterna föreslås av centrala musikrådet).

Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld utdelas i samband med rikshemvärnstinget.

Under rubriken motion påverka och utveckla Hemvärnet finns mall motioner och motionsskola 

Inom kort kommer även valberedningen Rikshemvärnsrådet att påbörja sitt arbete. Då kommer vi att komplettera med information.

Inkomna motioner kommer att läggas ut på hemvarnet.se senast september 2019.

 

Kalender
Tyck till om sidan