Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Rikshemvärnsavdelningen
Hemvärnets Stridsskola
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2021
Valberedning Rikshemvärnsting 2021
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Medinflytandeseminarium 2020
Hemvärnets bataljoner
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemRikshemvärnsting valda förtroendepersoner från Sveriges Hemvärnsfröband sammanträder ojämna årtal för att diskuttera framtidsfrågor för HemvärnetMedinflytande i Hemvärnet

Syftet med medinflytandet är att engagera, motivera och att aktivt ta tillvara Hemvärnspersonalens kompetens och idéer.

Medinflytandet inom Hemvärnet är en av Hemvärnsverksamhetens pelare och skall vara ett forum som ger möjlighet till bred delaktighet i Hemvärnets utveckling på kort och lång sikt.

Medinflytandeverksamheten inom hemvärnet är reglerad i ett FFS (2007:3) och har sin grund i hemvärnsförordningen.

Du kan läsa mer om medinflytandet i brochyren Medinflytande i Hemvärnet

Förtroendevald förtroendeperson

Medinflytandet i sin enklaste form är en dialog mellan två eller flera personer i Hemvärnsförbanden. Medinflytandet skall börja på soldat- och befälsnivå inom plutonen

Som demokratiskt vald förtroendeperson har du fått dina Hemvärnskamraters förtroende att företräda dem och framföra deras åsikter, argument i olika frågor samt diskutera förbättingsförslag och motioner. Men även återrapportera vad som har avhandlats vid råden.

Det är av vital betydelse att det inom förbanden läggs kraft på att vid råd och stämmor välja representativ personal som förtroendepersoner för sina förband i de olika medinflytandeorganen som finns inom Hemvärnets förbandsstruktur

Medinflytandet en naturlig del av Hemvärnsbefälens ledarskap som skapar operativ effekt!

Hemvärnsbefälens ledarskap skall präglas av ett modert ledarskap där en interaktion mellan chefen/ledaren och personalen ständigt pågår som gör befäl och soldater delaktiga, aktivare och motiverade.

Den ledare som lyckas uppnå denna interaktion når ett bättre resultat med sitt krigsförband.

För att skapa dessa möjligheter måste Hemvärnsbefäles ledarskap präglas av medinflytandets principer.

Därför är för Hemvärnsförbandens chefer medinflytandeverksamheten en lika viktig faktor som den är för den personal chefen är utsedd att leda och präglar sättet att leda över tiden.

Detta som en del i ett utvecklande och långsiktigt ledarskap som ger operativ effekt!

Kalender
Tyck till om sidan