Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Rikshemvärnsavdelningen
Hemvärnets Stridsskola
Rikshemvärnsrådet
Hemvärnets bataljoner
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

VÅRA UPPGIFTER

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är ett krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.
Om hemvärnets historia kan läsas här. 

STÖD TILL SAMHÄLLET

Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, omfattande olyckor eller andra hot mot samhället är Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter. Vid skogsbränder, översvämningar, pandemier eller eftersök av försvunna personer finns hemvärnsförbanden som en extra resurs. Varje år genomför Hemvärnet ett stort antal sådana insatser till stöd för samhället.
 

Foto: Lars-Eric S

Foto: Lars-Eric S

UTVECKLING, ANSVAR, GEMENSKAP

Att tjänstgöra i Hemvärnet innebär personlig utveckling, stort eget ansvar och en unik gemenskap.
Alla som tjänstgör i Hemvärnet är frivilliga och har ett avtal med Försvarsmakten om att tjänstgöra ett visst antal dygn per år för utbildning och träning.
De allra flesta som tjänstgör i Hemvärnet har genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbildning (GMU).
En stor andel är specialister t.ex. sjukvårdare, mc-ordonnanser och hundförare, utan tidigare militär erfarenhet. 
Specialisterna utbildas i sina befattningar av frivilliga försvarsorganisationer t.ex. Bilkåren, Svenska Lottakåren, Frivilliga motorcykelkåren, och placeras därefter i hemvärnsförbanden.
Alla som söker en befattning i Hemvärnet genomgår en noggrann säkerhetskontroll.


Foto: Lars-Eric S

Kalender
Tyck till om sidan