Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 253:e kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 253:e kompaniet

Huddinge kompanis krigsförbandsövning 2016

Under vecka 20 genomförde 25. hemvärnsbataljon sin krigsförbandsövning (KFÖ), vilket även omfattade Huddinge kompani. Övningen inleddes och avslutades på Livgardet i Kungsängen, men tog i huvudsak plats på olika platser söder om Gävle. Huddinge kompani skyddade en radiolänkplats och utförde fördröjningsstrid på Marma skjutfält.

 

Upptakt måndag-onsdag

Under måndagen ryckte kompaniledning och plutonchefer in för att under tisdagen rekognosera uppgiften uppe i Gävle, bland annat genomföres besök på Karlit-fabriken i Karlsholm innan man återvände till Livgardet. På tisdagskvällen anslöt gruppcheferna till övningen för att under onsdagen öva strid i bebyggelse (SIB) på Stora Sätra övningsanläggning på Livgardet.

Under onsdagskvällen anslöt soldaterna till övningen för att direkt förbereda avmarsch till övningsterrängen söder om Gävle. Vid ankomst till övningsterrängen påbörjades genast bevakning av skyddsobjektet, vilket bland annat innebar att avvisa en del obehöriga personer.

 

Torsdag

Under torsdagen fortsatte bevakningen av objektet och skyddet förstärktes bland annat med CIM-larm (Combined Indication and Manouvering) som är ett trådbundet larmsystem som lätt upptäcker inkräktare inom bevakningsområdet. Det grävdes även ståvärn och genomfördes patruller runt objektet.

Under dagen höjdes hotbilden och uppgiften övergick senare från bevaka till skydda, och under kvällen kom order om att förbereda eldöverfall för att fördröja en framryckande fiende.

 

Fredag

För att kunna föröva eldöverfall övertogs bevakningsuppgiften runt objektet av ett annat förband, och Huddinge kompani utgick till en plats längre norrut för att föröva eldöverfall. I samband med detta överfölls objektet av en mindre fientlig lättbeväpnad styrka, möjligtvis sabotageförband, men förbandet kunde slå tillbaka anfallet innan uppgiften överlämnades till det andra förbandet.

Under dagen kommer besked om att fientliga förband har landstigit längre norrut i Skutskär och förväntas framrycka söderut mot Stockholm. Under dagen sker även stridskontakt längre norrut, men Huddinge kompani är än så länge inte indragna i några strider.

Under dagen övades det med skarpskjutning med kulspruta, övningsskjutning med pansarskott och orderträning för chefer. Allt som dagen led blev också förbandets förmåga märkbart bättre, samtidigt som fler uppgifter kommer in under dagen om fiendens förehavande längre norrut.

På kvällen ordnades för en god natts sömn före kommande dags förväntade strider

 

Lördag

Larmet går, fienden är på framryckning. Kompaniet besätter sina stridsställningar längs framryckningsvägen och inväntar fienden framryckning söderut mot Stockholm. I väntan på fiendens ankomst genomförs en del förövningar på gruppnivå för att vara så förebredda som bara gick.

Under dagens genomfördes två skarpa eldöverfall mot rörliga mål i plutons form enligt klassisk gruppering med flankskydd där alla enheter fick möjlighet att visa vad dom gick för i striden.

Efter att ha genomfört skarpa eldöverfall fick 253. kompaniet till slut order att gruppera norr om Marma läger för att skydda lägret.

Dagen avslutades tyvärr med borttransportering av skarp skada då en soldat under dagen fått ryggskott och kördes till sjukhus för behandling. Även det ett tillfälle att öva förbandets färdigheter, och det hela förlöpte väl.

 

Söndag

Under söndagen revs förläggningen innan återmarsch till Livgardet i Kungsängen inleddes. Väl tillbaka på Livgardet genomfördes remi (reglementerad materielinlämning) för att göra utrustningen redo för lagring och användning nästa gång dom behövs.

Dagen avslutades med bataljonsuppställning där det hölls tal och delades ut utmärkelser. Bland personalen i Huddinge kompani förärades en person med den mycket fina utmärkelsen Petrimedalj i brons och fyra personer förärades med Hemvärnets bronsmedalj, bland annat kompanichefen Thomas Vikström som fick Hemvärnets bronsmedalj med två stjärnor eftersom det var andra gången han fick en bronsmedalj.

Innan förbandet upplöstes för denna gång genom en höger vänster om (HVO) sade kompanichefen några väl valda ord och tackade deltagande soldater.

Publicerad: 2016-06-08, 253:e kompaniet
Uppdaterad*: 2016-06-08

2018-10-22

Krigsförbandsövning hösten 2018

Läs artikeln

2018-08-19

253:e löste bevakningen under Rikshemvärnschefens ungdomstävlingar

Läs artikeln

2018-05-29

Funktionärer på Veterandagen

Läs artikeln

2018-03-13

Kompanirådet diskuterar utmärkelser

Läs artikeln

2018-02-06

Nytt uniformstecken till veteranerna

Läs artikeln

2016-06-08

Huddinge kompanis krigsförbandsövning 2016

Läs artikeln

2016-04-04

Utbildning i medinflytande inom Hemvärnet

Läs artikeln

2016-03-20

Huddinge hemvärnskompani i möte med kommunledningen.

Läs artikeln

2016-03-17

Kompetensskutning 2016

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan