Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 253:e kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 253:e kompaniet

Utbildning i medinflytande inom Hemvärnet

Måndagen den 4:e april hölls en utbildning i medinflytande hos Huddinge bevakningskompani där Pär Ahlgren från bataljonsrådet gick igenom en sammanfattning av hur medinflytandet är tänkt att fungera inom Hemvärnet. 

Genomgången byggde på en presentation som kortfattat och förenklat summerar vad som står i Hemvärnshandboken (HvH) om medinflytande. Dessutom fylldes föredraget på rejält med olika diskussioner om kompaniets lokala förutsättningar, samt en del lite mer djupare förklaringar. Exempelvis genom att diskutera vilka som hade förtroendeposter inom kompaniet och varför det är bra för gemene man att känna till vilka dom är eftersom man kanske vill kunna gå till dom med olika ärenden. Det diskuterades även vilka saker som kompanirådet kan behandla och gavs även tips på hur man skriver motioner för att undvika onödiga problem som kan stoppa bra idéer.

 

Syfte med medinflytande enligt HVH 2010 kapitel 11

"Medinflytandet inom hemvärnet ska syfta till delaktighet och ökad motivation hos alla hemvärnssoldater.  Soldaternas kunskaper och idéer ska aktivt tas tillvara. Medinflytandearbetet ska börja på lägsta nivå inom plutonen, där de flesta idéer uppstår. Ett aktivt ledarskap som inbjuder till kreativitet ska prägla hemvärnets chefer, vars viktigaste uppgift är att utveckla sin personal. Regeringen har meddelat sin vilja med hemvärnsförordningen. Se kapitel 1 Samling av förordningar och författningar som berör hemvärnet."

 

Innehåll under dagen

Under 1½ timme gick det bland annat igenom:
- varför har man medinflytande
- hur olika funktioner inom medinflytandet tillsätts och vad de skall behandla
- vilka möjligheter medinlfytande har (och inte har)
- tips och råd för den som vill skriva motioner
- Hemvärnets medaljer och plaketter
- Facebook-gruppen Hemvärnet - Taeliehus hvbat

Att förstå hur de olika delarna av kedjan inom medinflytande fungerar och är sammansatta kan vara komplext att förstå (bild från föredraget nedan).


Så även att förstå vad som ligger på de olika funktionerna att jobba med (bild från föredraget nedan).


Även utmärkelser är ett område som ofta väcker funderingar, vilka får nominera, vad skall man nominera för, vad finns för olika utmärkelser och vad är skillnaderna (bild från föredraget nedan)?

 

Sammanfattning


Kvällen bjöd på en en del skratt och självinsikt och förhoppningsvis har en grund för förbättrat medinflytandeverksamhet lagts inom 253. kompaniet.

Föredragshållaren Pär Ahlgren välkomnar samtliga enheter inom 25. hemvärnsbataljon att bjuda in till motsvarande dragning.
 

 

 

1 – Enkelt och tydligt

Undvik missförstånd och ”krockar” med andra förslag

 

2 – Motivera förslaget

Tala om varför du tycker det vore bra och vad du förväntar dig för effekt

 

3 – Minimalt med detaljer

Se till att få ett beslut, detaljer kan stjälpa förslaget, styra upp detaljer senare

 

4 – Beakta regelverk och lagar

Ex föreslå att stämman skall hållas på KFÖ i maj, när stämman skall hållas 1/1-31/3 enligt HvH

Tips för att undvika problem med motioner

Publicerad: 2016-04-04, 253:e kompaniet
Uppdaterad*: 2016-04-25

2018-10-22

Krigsförbandsövning hösten 2018

Läs artikeln

2018-08-19

253:e löste bevakningen under Rikshemvärnschefens ungdomstävlingar

Läs artikeln

2018-05-29

Funktionärer på Veterandagen

Läs artikeln

2018-03-13

Kompanirådet diskuterar utmärkelser

Läs artikeln

2018-02-06

Nytt uniformstecken till veteranerna

Läs artikeln

2016-06-08

Huddinge kompanis krigsförbandsövning 2016

Läs artikeln

2016-04-04

Utbildning i medinflytande inom Hemvärnet

Läs artikeln

2016-03-20

Huddinge hemvärnskompani i möte med kommunledningen.

Läs artikeln

2016-03-17

Kompetensskutning 2016

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan