Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 27:e hemvärnsbataljonen/ Södermanlandsbataljonen

Klicka här för att läsa mer om 27:e hemvärnsbataljonen/ Södermanlandsbataljonen

Visar nyheter från 22 september 2019 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

Hemvärnet i Södermanland hissar flagg!

Idag, den 17 december 2018, hissade Hemvärnet i Södermanland flagg för att högtidlighålla 100-årsminnet av demokratins genombrott i Sverige. Det var då riksdagen fattade beslut om att införa allmän och lika rösträtt. Flaggningen är unik eftersom det är en tillfällig flaggdag som regeringen fattat beslutom inför högtidlighållandet.

Vid flera av Hemvärnets anläggningar i Södermanland vajades Sveriges flagga, vars anor kan föras tillbaka till mitten av 1500-talet, för att högtidlighålla denna dag. På flera håll hissades även vårt landskapsvapen, Södermanlandsgripen, vid de platser där två eller fler flaggstänger fanns tillgängliga.

Hemvärnet och demokrati

Danmark var ockuperat och Tyskland hade anfallit norska hamnstäder. Finland tvingades sluta fred på Sovjetunionens villkor. 1940 grundades Hemvärnet, under denna oroliga tid, på önskemål av Sveriges befolkning. Då ville kvinnor, som inte fick göra värnplikt, och män som antingen inte uppnått eller passerat åldern för värnplikten under beredskapsåren 1939-1945 också tjäna sitt lands försvar. Det gjorde att Försvarsmakten (då Krigsmakten) den 15 april 1940 beordra den svenska översten Gustaf Petri att organisera ett hemvärn och den 29 maj kom riksdagsbeslutet. Hemvärnet hade bildats.

För en folkrörelse med demokratisk uppbygnad och grund blir medinflytandefrågorna viktiga för Hemvärnet. Medinflytandet inom Hemvärnet ska syfta till delaktighet och möjlighet att påverka Hemvärnets verksamhet och utveckling, vilket syftar till att öka motivationen hos alla hemvärnssoldater. Soldaternas kunskaper och idéer ska aktivt tas tillvara. Medinflytandearbetet ska börja på soldatnivå inom plutonen, där de flesta idéer uppstår. Ett aktivt ledarskap som inbjuder till kreativitet ska prägla hemvärnsförbandens chefer, vars viktigaste uppgift är att utveckla sin personal. Hemvärnets medinflytandeorganisation regleras dessutom av hemvärnsförordningen.

I Hemvärnet är man totalt 21.700 män och kvinnor, spridda över och förankrat i landets alla delar. Andelen kvinnor idag är 13% (2 800) i Hemvärnet. Vi arbetar framgent med att öka andelen kvinnor i våra hemvärnsförband, och om du är intresserad av att teckna avtal med Hemvärnet så vänligen kontakta oss här.

Överbefälhavarens dagorder

”Den 17 december 2018 är det 100 år sedan Sveriges riksdag fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige. Rösträtten genomfördes fullt ut för kvinnor och män i andrakammarvalet 1921. För att högtidlighålla 100-årsminnet av demokratins genombrott i Sverige har regeringen beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag.

Demokratin ligger till grund för de värden som Sverige bygger på. Försvarsmaktens uppdrag är att försvara Sverige och landets intressen – vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer.

För att uppmärksamma betydelsen av detta datum beodrar jag stor flaggning på alla organisationsenheter i Försvarsmakten den 17 december 2018.

Micael Bydén, General"

Av: Hallinder, Lars-Erik <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2019-03-28

2020-06-28

Sex dagars eftersök i Sörmland

Läs artikeln

2020-01-13

Soldatprov på BQ

Läs artikeln

2019-12-30

Höghastighetsövning till havs

Läs artikeln

2019-12-02

Intensivt i slutet av året

Läs artikeln

2019-11-10

Plutonssignalistkursen, klart slut

Läs artikeln

2019-11-04

Stor insats vid eftersök i Kjula

Läs artikeln

2019-10-28

Två insatskompanier har övat

Läs artikeln

2019-10-19

B-styrka och övning till sjöss

Läs artikeln

2019-10-05

Två eftersök på tre dagar

Läs artikeln

2019-09-28

Militär insats vid musikparad i Strängnäs

Läs artikeln

2019-09-19

Tredje KFÖ'n klar!

Läs artikeln

2019-09-05

Dubbel rekrytering i helgen

Läs artikeln

2019-08-31

Grundtillsyn på alla motorcyklar

Läs artikeln

2019-08-17

300 år sedan slaget vid Stäket

Läs artikeln

2019-07-06

Veteranmarsch på Gotland

Läs artikeln

2019-06-23

Testa på Military Weekend

Läs artikeln

2019-06-09

Sörmländsk seger i HV-skallet!

Läs artikeln

2019-06-02

Sommarlov för ungdomarna

Läs artikeln

2019-05-29

Full fart mot sommaren

Läs artikeln

2019-05-27

Tufft soldatprov i helgen

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan