Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 28:e hemvärnsbataljonen/ Roslagsbataljonen

Klicka här för att läsa mer om 28:e hemvärnsbataljonen/ Roslagsbataljonen

281:s rapport från aö15

Då var AÖ15 över för 281 insatskompaniet. Det var en vecka då mycket skulle göras, stora förväntningarna skulle infrias och där både riskerna och möjligheterna var stora. Men efter en vår av förberedelser så kände vi oss redo.
Resultatet blev över förväntan!

281:s lösande av framför allt lördagens strider renderade i en fin utmärkelse vilket 281.kompani är mycket stolta över.
Kompanichef RO/Kn Henrik Rudolfsson fick personligen mottaga för 281.kompaniets räkning Armé Chefens Coin, för erkänsla och uppskattning för framstående och genomförda insatser under övningen

Det var ca 90 motiverade soldater som ville visa hur ett väl samövat och väl förberett Insatskompani från de nationella skyddsstyrkorna kan bidra med.
281.kompani var en del av A-styrkan och uppgiften bestod inledningsvis att försvara knutpunkter uppgift H4 för att underlätta framryckning inom brigaden och kompaniet var underställda Militär Region Syd då Områdesövningsledningen kom från P7. Kompaniledningen var på plats några dagar före truppen för att samverka, reka och planera. Det var under lördagen 281 verkligen skulle vara i händelsernas centrum, och så blev det verkligen!

Lördag:
Kompaniets order var att försvara två knutpunkter i minst 1 timme från första stridskontakten. 
Plutonerna förvarade varsin korsning och kompaniets spanings grupper skickades ut. Arbetet med att bygga ut försvaret underlättades avsevärt då kompaniet underställdes en pionjärpluton från Dalregementsgruppen 176.piplunton, som med sina maskiner lade ut minor, grävde värn och röjde skottfält.

Efter en tid så började våra spanings enheter rapportera in vilka framryckningsvägar, typer av fordon samt antal till kompanistaben som lika snabbt fick ut informationen till plutonerna. 
Vid 13:40 fick BQ stridskontakt och ganska så snart hade BQ fått verkan med ett flertal fientliga fordon utslagna. Inledningsvis var de egna förlusterna mycket låga men vart efter att fi ökade trycket så belastades Sjv- kedjan allt hårdare. Vid 15:00 såg läget kritiskt ut då fi frr mot en av korsningarna. KompC beordrade enheter från AQ att framrycka och ta terräng i syfte att understödja BQ försvar. Efter hårda strider så var korsningen åter under vår kontroll. Klockan var då 17:40. Då 281 hade inta bara klarat av att försvara sina knutpunker i 1 timme utan i snart 5 timmar och kompaniet fick då att order om att fortsatta att lösa den uppgiften intill kl 2200.

Söndag:
Under söndags morgon fick kompaniet samma uppgift fast i ett nytt område 6 km söderut. Kompaniet hade dock avsevärt mindre tid för förberedelser knappt 4(h). 
Så det blev full fart framåt och de egna spadarna och yxorna fick jobba hårt under några timmar. Denna dag fick vi ingen stridskontakt men desto mer övning i att samverka med andra förband ur 2.Brigaden som passerade och framryckte/luftlandsatte genom och i kompaniets stridsställningar. Kompanistaben fick jobba med att upprätta samband med alla de andra staberna inklusive tillförda bataljoner i 2.Brigaden men även Militär Region Syd och även brigadstaben.

281.kompani fick under söndagen besök av Arm Chefen General Anders Brännström som efter att KompC redovisat lösandet av tilldelade uppgifter tilldelades 281 komp. Arméchefens Coin, för erkänsla och uppskattning för framstående och genomförda insatser under övningen.
På kvällen återgick kompaniet till Kvarn för vila. 281 var nu klara med sitt deltagande i AÖ15 och fortsatte med egen utbildning och där efter vård återställning av mtrl.

281 ser nu fram emot nya övningar och uppgifter framförallt under Rikshemvärnschefens övning vecka 541.

Kompaniet vill rikta ett särskilt tack till Utbildningsgruppen Södertörn för att de gav kompaniet möjligheten till förberedelser och deltagande, i vad kompaniet uppskattar, en av de bästa övningarna som soldaterna deltagit i. Särskilt vill vi framhålla de FBI:er som följde kompaniet men framförallt Kn Per Sedin kompaniets POC och kn Per Widén QS 16 under övningen.

PARATUS

Uppdaterad*: 2015-09-07

2019-11-27

Ledningsträningsövning i mellersta militärregionen (MRM)

Läs artikeln

2017-10-02

KFÖ

Läs artikeln

2016-11-24

282 insats deltar i Ledningsträningsövning vecka 05 2014.

Läs artikeln

2015-10-15

Reportage i Tidningen Hemvärnet 281.IKs medverkan i Arméövning15

Läs artikeln

2015-09-07

281:s rapport från aö15

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan