Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Centrala musikrådet

Klicka här för att läsa mer om Centrala musikrådet

Hemvärnsmusiken en viktig del av krigsorganisationen

Det finns en allvarlig grund till det som hemvärnsmusikkårerna håller på med. Så inledde rikshemvärnschefen sin information när representanter för hemvärnets muskkårer träffades den 24–25 mars 2018 i Göteborg. Musikverksamheten är en viktig kugge som ingår i den militära krigsorganisationen, även om funktionen inte är stridande.

Det är nu snart tio år sedan hemvärnsmusiken började att föras in i krigsorganisationen. Att musikverksamheten inte är fristående verksamhet utan en naturlig del av Försvarsmakten och därigenom kan bidra till försvarsviljan är det viktigaste skälet till reformen.

– För mig är det mycket viktigt att hemvärnsmusiken är en del av krigsorganisationen. Även om det bara är en spelning vid en bataljonsuppställning ger det lite extra känsla, säger rikshemvärnschef Roland Ekenberg.

I dag är vaktparad och ceremonimusik i samband med högvaktsavlösningen det stora slagnumret. Och det är en verksamhet som är ett av de tydligaste bidragen till Försvarsmaktens verksamhet.

– Alla mår bra av marschmusik, det har vi gjort sedan hedenhös och det gäller alltjämt, säger Ekenberg.

Tjänstgöringen i samband med högvakt utförs på ett bra sätt och är en viktig del av kvalitetsledningssystemet. Kvaliteten omfattar inte bara det musikaliska, utan här ingår även ”studs och puts”.

– Jag vill särskilt trycka på baskerns stukning, säger rikshemvärnschefen, som till sin stora glädje ser att allt fler musikkårer lägger skärmmössan på hyllan och använder basker.

Hemvärnet en viktig del

I dag utgör Hemvärnet nästan halva krigsorganisationen, men tar endast knappt tre procent av Försvarsmaktens budget. Så verksamheten är mycket kostnadseffektiv.

– Den andra halvan av Försvarsmakten sköts av 27 generaler, jag är ensam general för min halva, säger Roland Ekenberg.

Han betonar att en viktig fråga att arbeta med för framtiden är att säkerställa personalförsörjningen. Hemvärnet bygger på frivillighet och därför är det också viktigt att personalen känner sig motiverade. Den årliga omsättningen av hemvärnspersonal är ungefär tio procent. Drygt 2 000 personer per år lämnar hemvärnet och nyrekryteringen är ungefär lika stor. Medelåldern har ökat med ett år sedan förra mätningen och andelen kvinnor i organisationen är 13 procent.

– Vi har fortfarande en relativt låg medelålder, men att den ökar beror främst på att rekryteringen sker från det gamla värnpliktssystemet. Vi har en högre andel kvinnor än Försvarsmakten i övrigt, men den är fortfarande för låg. Hemvärnet bör spegla samhället i övrigt, säger Ekenberg.

Ytterligare en stor fråga är ungdomsverksamheten och möjligheten att få med fler ungdomar i musikverksamheten inom Hemvärnet. I dag är kravet 18 år för att Sverige inte ska bryta mot FN:s barnkonvention. Det pågår en översyn av detta, men ännu är det för tidigt att dra några slutsatser.

– Förhoppningsvis kan det bli en viss öppning för musikkårerna i framtiden, men det måste också hänga ihop med barnkonventionen, säger rikshemvärnschefen.

Bra avtalsuppfyllnad

Musikkårerna har en bra avtalsuppfyllnad. Men förbandsuppfyllnaden, alltså hur många som är placerade i förbandet, varierar över landet. Även antalet på reserver varierar.

– I första hand ska individer placeras i befattning, antalet reserver får inte vara för stort, säger Roland Ekenberg.

Utöver reserver finns även ett antal hemvärnsmusiker som är vilande. Det kan gälla kortare avbrott för studier på annan ort där det inte finns någon hemvärnsmusikkår eller föräldraledighet. Men en hemvärnsmusiker ska inte vara vilande hur länge som helst.

– Här är det viktigt att ha en dialog vilande medlemmar dem så de bara i tar plats i statistiken.

Rikshemvärnschefen ger också en överblick över det internationella utbytet inom Hemvärnet. Framför allt sker utbytet med Danmark och Norge som har liknande förhållanden och lagstiftning som Sverige. Men utbyte sker även med andra länder såsom Estland och Lettland. Även Polen har visat intresse då de ska bygga upp ett hemvärn fram till år 2020.

–Vi har en stor egen resurs i de 25 musikkårer som finns inom hemvärnet och kan snabbt att ordna ett utbyte inom musikverksamheten, säger Roland Ekenberg.

Avslutningsvis något om det kommande försvarsbeslutet och kommer att påverka hemvärnets fortsatta utveckling. Att det är en viktig del av Sveriges försvar råder det inga tveksamheter om.

Publicerad: 2018-03-24, Centrala musikrådet
Uppdaterad*: 2018-03-24

2021-04-11

Stig Norberg utsedd till Hemvärnets hedersmusiker 2019

Läs artikeln

2019-03-23

Musikstämma 2019

Läs artikeln

2019-03-23

Treårig utbildningsplan för hemvärnsmusiken

Läs artikeln

2019-03-23

Inbjudan till stavförarseminarium 2019

Läs artikeln

2019-01-16

Hedersmusiker 2017

Läs artikeln

2018-09-02

CMR avtackar rikshemvärnschefen

Läs artikeln

2018-04-08

Hemvärnstrumslagare redo för högvakt med vaktparad

Läs artikeln

2018-03-25

Mycket information på musikmöte

Läs artikeln

2018-03-24

CMR tackar av Olle Hermansen

Läs artikeln

2018-03-24

Hemvärnsmusiken en viktig del av krigsorganisationen

Läs artikeln

2018-01-18

Möt Birgitta Yman, CMR:s notmarsk

Läs artikeln

2017-03-18

Två nya ledamöter i Hemvärnets centrala musikråd

Läs artikeln

2016-05-17

Hemvärnets stavförare förberedda för högvakt

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan