Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Hemvärnets Stridsskola

Klicka här för att läsa mer om Hemvärnets Stridsskola

Nytt system i årets upplaga av Geltic Bear

Nytt system i årets upplaga av Geltic Bear

I veckan pågick Geltic Bear på Ledningsregementet i Enköping. Geltic Bear är en ledningsträningsövning som genomförs årligen, respektive bataljonsledning deltar vartannat år med hemvärnssoldater från hela landet. Övningen är endast till för ledningspersonalen och stabspersonal i bataljonerna och genomförs i år för 18:e gången.

Ledningsträningsövningen syftar till att öka bataljonernas förmåga i ledning samt att samverka med andra förband. Den här veckan övar 9 bataljoner med cirka 20-35 hemvärnssoldater per bataljon. Övningen baseras på ett påhittat scenario som man sedan övar utifrån. Spelet går ut på att Sverige hamnar i krig med andra länder. Under spelet deltar även personal från ett antal länsstyrelser, polisen, räddningstjänsten och media.

I årets upplaga av Geltic Bear är det främst fokus på det nya informationssystemet, IS HV, som Hemvärnet är först ut med i Försvarsmakten. IS HV är ett stabsstöd för ledning av hemvärnsförband och funktioner. Det nya systemet ger möjlighet att integrera geografisk information med stöd för standardiserade militära symboler och taktisk grafik, hantering och delgivning av ordrar och planer, samt presentation av lägesbild.

Målsättningen med övningen är att bataljonsstaberna ska kunna lösa sina uppgifter på bästa sätt, känna till vilka regler och lagar som förekommer under fredstid och krig, vilka rutiner som finns inom staben, kunna kommunicera med media och övriga myndigheter på ett korrekt sätt så att informationen når ut till allmänheten, och bidra till ett bra samarbete mellan de olika partnerna.

Överstelöjtnant Ulf Hamberg är ny chef för utbildningsenheten på Hemvärnets stridsskola och han är mycket nöjd med övningen.

- Det här är min första övning sedan jag tillträde i min befattning och jag är mycket positiv överraskad av övningsledningen, de övade bataljonerna och det nya stabsstödet för Hemvärnet. Men nu måste vi se till att vi har förmåga att förvalta och administrera IS HV på ett bra sätt framöver också, säger han. 

 

Publicerad: 2017-01-22, Hemvärnets Stridsskola
Av: Jorsell Leah <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2017-01-22

2020-05-20

Höstens kurser på HvSS

Läs artikeln

2020-05-14

Lediga tjänster på HvSS

Läs artikeln

2020-04-28

Civila riskerar livet på militära skjutfält

Läs artikeln

2020-03-31

Lediga tjänster på HvSS

Läs artikeln

2020-03-17

Inställd verksamhet till 29 mars 2020

Läs artikeln

2020-03-06

Planering inför fältövning

Läs artikeln

2020-03-02

Årsmöte i HvSS Mäss- och Kamratförening 

Läs artikeln

2020-02-27

Hög tid att ansöka till Bataljonchefskurs 2 – öppen även för stabschefer och chef S3

Läs artikeln

2020-02-26

Södertälje lämplig övningsmiljö för Hemvärnet

Läs artikeln

2020-02-19

Inbjudan till pistolkurs

Läs artikeln

2020-02-10

Ansökningstiden förlängd till Bataljonchefskurs 2 i april 2020

Läs artikeln

2020-02-10

Geltic Bear 20 - lyckad stabsövning i Enköping

Läs artikeln

2019-12-06

Dags att ansöka till våra kurser 2020

Läs artikeln

2019-12-05

Bataljonchefskurs 3 - förlängd ansökningstid

Läs artikeln

2019-11-29

Spåra i snön

Läs artikeln

2019-11-18

Nordisk chefskurs tackar för i år

Läs artikeln

2019-11-13

Nöjda deltagare på Nordisk chefskurs

Läs artikeln

2019-11-13

Mellersta militärregionens regionala kurser för 2020

Läs artikeln

2019-11-11

Nordisk chefskurs inleds

Läs artikeln

2019-11-08

Skjutvarningar helgen vecka 45

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan