Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Hemvärnets Stridsskola

Klicka här för att läsa mer om Hemvärnets Stridsskola

På bron med Hemvärnet och Sjöfartsverket

I veckan avslutades kurserna Kompanichefskurs 2 (KOMPCH2) och Plutonchefskurs 2 (PLUTCH2) vid HvSS. Under kursernas gång har eleverna ett gemensamt moment där de övar på att reka i urban miljö samt att samverka med civila aktörer. Under fredagen besökte därför kursdeltagarna kommunhuset och Slussbron i Södertälje.

För att samverka och göra det möjligt att dela erfarenheter mellan de olika chefsnivåerna har PLUTCH2 och KOMPCH2 ett flertal gemensamma moment under kursernas gång. Under en av kursdagarna utbildades de i kartförberedelser. Förberedelserna skulle ligga till grund för det gemensamma momentet dagen därpå då de skulle genomföra besök i centrala Södertälje.

Deltagarna på PLUTCH2 fick i uppgift att genomföra skarp samverkan med personalen vid Slussbron. Samtidigt fick deltagarna vid KOMPCH2 i uppgift att samverka med kommunens säkerhetschef i kommunhuset. Syftet var att förstå och öva samverkan med civila aktörer och att få förståelse för hur man genomför en områdesbedömning.

- Det är bra att eleverna får möjlighet att vara på plats i skarp miljö och öva på att göra en bedömning utifrån ett riktigt exempel. Den samverkan som behövs med civila aktörer är ytterst central i händelse av en kris, säger kapten Peter Carlsson som är lärare vid HvSS och med eleverna på PLUTCH2 vid Slussbron.

Efter att de genomfört sin uppgift vid Slussbron och kommunhuset återsamlades deltagarna för att ge order baserat på sin bedömning av respektive skyddsobjekt. På plats fick eleverna möta Patrik Skoglund som är säkerhetschef vid Sjöfartsverket och fanns på plats för att svara på frågor.

- All personal har en central roll i att få allt att fungera. Sjötrafiken har ökat generellt sett. Förra året var det en ökning i trafiken med 24%, säger Patrik Skoglund.

Ifrån Slusshuset vid bron sköts all lotsning upp till Gotland och Hallstavik och däremellan Stockholm och Södertälje. Så småningom kommer det även innefatta Norrlandskusten. Ifrån Slusshuset är det möjligt att moderera ett flertal broar men det är endast Slussbron som Sjöfartsverket själva äger, resterande broar tillhör kommunen. 

Vid en områdesbedömning i urbana miljöer är det särskilt viktigt att hemvärnssoldaterna har vissa aspekter i åtanke som till exempel sikt, trafik och skyddsobjektgränser. Eleverna på KOMPCH2 tog med sig frågor till ansvariga vid kommunhuset medan eleverna på PLUTCH2 tog med sig frågor till personal vid Slussbron. Därefter tog eleverna tillbaka svaren för att återkoppla till varandra. En del av utmaningen ligger i att förmedla informationen vidare till en kollega på ett korrekt och tydligt sätt.  

Publicerad: 2021-11-18, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-11-18

2021-11-18

På bron med Hemvärnet och Sjöfartsverket

Läs artikeln

2021-11-08

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 2 av 2

Läs artikeln

2021-11-01

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 1 av 2

Läs artikeln

2021-10-29

Utbildningsfältövning i Östersund

Läs artikeln

2021-10-26

Besök från Karlberg i helgen

Läs artikeln

2021-10-21

Attachébesök på HvSS

Läs artikeln

2021-10-15

Ny kurs på HvSS inför 2022

Läs artikeln

2021-10-07

HvSS utbildar vid övning Gränsland

Läs artikeln

2021-10-05

Hemvärnsbataljon i övning vid HvSS

Läs artikeln

2021-10-01

Har du funderat över ditt indirekta ledarskap?

Läs artikeln

2021-09-27

En övning i samverkan

Läs artikeln

2021-09-17

"Hunden kan man sällan lura"

Läs artikeln

2021-09-15

Hemvärns Personnel Recovery Officers-kurs

Läs artikeln

2021-09-13

HvSS kurskatalog 2022

Läs artikeln

2021-09-06

Geltic bear för första gången på distans

Läs artikeln

2021-08-27

Start för Geltic Bear 2021

Läs artikeln

2021-06-30

Sommarhälsning från HvSS

Läs artikeln

2021-06-23

Ny skolchef på HvSS i augusti

Läs artikeln

2021-06-18

Ledarskap och självkännedom

Läs artikeln

2021-06-11

Skyddsvaktsutbildning på HvSS

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan