Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Hemvärnets Stridsskola

Klicka här för att läsa mer om Hemvärnets Stridsskola

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 1 av 2

Under torsdagen gick starten för Hemvärnets stridsdagar, vars syfte är att skapa en gemensam syn kring Hemvärnets utveckling mot 2030 och vägen framåt. Samtliga militärregioner (MR) var representerade och på plats fanns även särskilt inbjudna gäster från övriga försvarsgrenar och Frivilliga Försvarsorganisationer (FFO). 

Deltagarna anlände till Hemvärnets stridsskola (HvSS) under torsdagsförmiddagen och efter en god lunch samlades deltagarna framför slottet, redo att närvara vid stridsdagarnas välkomstceremoni. På plats var Hemvärns musikkår Östergötland som inledde med att spela samlingsmusik medan deltagarna samlades. 

HvSS skolchef överstelöjtnant Per Magnus Nilsson inledde ceremonin och lämnade av till Rikshemvärnschef generalmajor Stefan Sandborg. Rikshemvärnschefen hälsade alla välkomna och riktade sig särskilt till stridsdagarnas särskilt inbjudna gäster från flyg-, armé- och marinstab samt representanter från Sjöstridsskolan (SSS) och Markstridsskolan (MSS). Samt ställföreträdande chefen INSATS generalmajor Jonas Wikman. 

HvSS skolchef överstelöjtnant Per Magnus Nilsson.

-  Äntligen kan vi samlas gemensamt igen för att diskutera Hemvärnets framtida utveckling och fortsatt bygga laget inom stridskraften Hemvärnet. Jag uppmuntrar er alla att ta tillfället i akt dessa dagar att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med de som ni vanligtvis inte är i kontakt med, sa Rikshemvärnschef Stefan Sandborg.

Därefter spelade Hemvärnets musikkår Östergötland Hemvärnsparad, ett uruppförande arrangerat av dirigent Jerker Johansson. Hemvärnsparad är sammansatt av Västra Militärregionens (MR V) marsch ”I fält”, Södra militärregionen (MR S) marsch ”På marsch”, Norra Militärregionens (MR N) marsch ”Norrlandsfärger”, HvSS marsch, Mellersta Militärregionens (MR M) marsch ”I parad” samt Hemvärnets marsch. 

Efter välkomstceremonin höll Rikshemvärnschefens sitt inledningsanförande där han beskrev Hemvärnets framtida utveckling mot 2030, som följdes av en genomgång av chefen för specialförbandsledningen brigadgeneral Anders Löfberg, där han redogjorde för Sveriges samarbete med amerikanska specialförband och det samarbete som berör Hemvärnet. 

           
Bild 1: Kadett Linnea Lindfors och överstelöjtnant Magnus Eriksson till höger.
Bild 2: Isabel Nilsson tillsammans med patrullhunden Fanny.
Bild 3: Stridsbåt 90 från 29. Hemvärnsbataljon i samband med förevisningen.

Senare under eftermiddagen genomfördes en materielförevisning som inleddes med en kort genomgång av HvSS utvecklingschef överstelöjtnant Magnus Sjölund, där han beskrev materiel som ska tillföras Hemvärnet för att öka den operativa effekten. Syftet var att förevisa den nya materielen, till exempel olika sensorer som marksensor (TMM) och Remote Pilote Air System (RPAS) och de förmågor materielen tillför Hemvärnsförbanden i varierande terräng och väderförhållanden. Detta förevisades genom att flera scenarion spelades upp, varav en hemvärnspluton ur 25. Hemvärnsbataljon fick i uppdrag att lokalisera figuranter med hjälp av olika sensorer. Figuranterna lokaliserades uppifrån luften med hjälp av RPAS där föraren rapporterade till gruppen i vilken riktning figuranten rörde sig. De nya sensorerna och samverkan mellan olika system bidrog i stor utsträckning till att effektivisera plutonchefens beslutscykel. 

Utöver RPAS fick deltagarna under förevisningen gå ombord på en stridsbåt 90 från 29. Hemvärnsbataljon och möta hundförare med patrullhund. På plats för stridsdagarna var representanter från Försvarsutbildarna, Försvarets personaltjänstförbund (FPF), Bilkåren, Frivilliga radioorganisationen (FRO), Svenska Lottakåren och Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF). Under förevisningen fick representanterna ta del av den nya materielen och få ökad förståelse för Hemvärnets framtida förmågor. 

- Det var fantastiskt roligt att få träffas fysiskt och det ger en framtidstro genom att få se den utvecklingsförmåga som finns runt hörnet, säger Fredrik Färnkvist som är representant från FRO. Det finns ett stort värde i att träffas i samband med en sån här verksamhet, man löser många problem på plats bara genom mötet. Och man får möjlighet att träffa personer man kanske inte skulle ha träffat annars.

Missa inte den andra delen av artikelserien om Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Du hittar den här. 

Publicerad: 2021-11-01, Hemvärnets Stridsskola
Av: Janett Broms <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2021-11-08

2021-11-18

På bron med Hemvärnet och Sjöfartsverket

Läs artikeln

2021-11-08

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 2 av 2

Läs artikeln

2021-11-01

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 1 av 2

Läs artikeln

2021-10-29

Utbildningsfältövning i Östersund

Läs artikeln

2021-10-26

Besök från Karlberg i helgen

Läs artikeln

2021-10-21

Attachébesök på HvSS

Läs artikeln

2021-10-15

Ny kurs på HvSS inför 2022

Läs artikeln

2021-10-07

HvSS utbildar vid övning Gränsland

Läs artikeln

2021-10-05

Hemvärnsbataljon i övning vid HvSS

Läs artikeln

2021-10-01

Har du funderat över ditt indirekta ledarskap?

Läs artikeln

2021-09-27

En övning i samverkan

Läs artikeln

2021-09-17

"Hunden kan man sällan lura"

Läs artikeln

2021-09-15

Hemvärns Personnel Recovery Officers-kurs

Läs artikeln

2021-09-13

HvSS kurskatalog 2022

Läs artikeln

2021-09-06

Geltic bear för första gången på distans

Läs artikeln

2021-08-27

Start för Geltic Bear 2021

Läs artikeln

2021-06-30

Sommarhälsning från HvSS

Läs artikeln

2021-06-23

Ny skolchef på HvSS i augusti

Läs artikeln

2021-06-18

Ledarskap och självkännedom

Läs artikeln

2021-06-11

Skyddsvaktsutbildning på HvSS

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan