Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Hemvärnets Stridsskola

Klicka här för att läsa mer om Hemvärnets Stridsskola

Har du funderat över ditt indirekta ledarskap?

För en vecka sedan avslutades kursen Kompanichefskurs 3 (KOMPCH 3) vid Hemvärnets Stridsskola (HvSS). KOMPCH 3 är en vidareutbildning för kompanichefer inom Hemvärnet, och för första gången introducerades momentet Indirekt ledarskap i samband med kursen. 

1999 gavs Indirekt ledarskap som ett forskningsprojekt till Försvarshögskolan i samarbete med Försvarsmakten. 2008 genomfördes den första kursen inom området och från och med 2020 introduceras begreppet Indirekt ledarskap i samband med kompanichefsutbildningar. 

- Utbildning i Indirekt ledarskap är för chefer som leder chefer som leder chefer, säger Joakim Armsjö som är lärare vid HvSS och undervisar i momentet Indirekt ledarskap.

Momentet är helt nytt för KOMPCH 3. Vid kurstillfället deltog sex stycken kompanichefer från olika hemvärnsbataljoner där många har flera års lång erfarenhet. I samband med momentet introduceras de för begreppet Indirekt ledarskap och fick en grundförståelse för vad som skiljer olika ledarskapsstilar åt. 

- Det är roligt med direkt ledarskap. Att påverka och göra skillnad direkt, säger kursdeltagare Mikael Lagerberg. 

Direkt ledarskap fokuserar till exempel på beteenden genom direkt kommunikation, reaktioner på beteenden och personliga relationer. Medan indirekt ledarskap fokuserar på förhållanden och intentioner som i sin tur landar i beteenden på längre sikt. Alltså hur man som ledare påverkar personer två eller flera led bort. Det handlar sällan om personliga relationer och det kan därför bli svårare att förtydliga information.   

- Indirekt ledarskap är något som behöver utvecklas över tid, säger kursdeltagare Johan Lindholm.

Vid HvSS genomförs Indirekt ledarskap som en tredagars-kurs. Kursen vänder sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer inom Försvarsmakten och Frivilliga Försvarsorganisationer. Målet är att kursdeltagarna ska få förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse för verksamheten och ge verktyg för att utveckla sitt egna indirekta ledarskap. I kursen läggs fokus bland annat på den bild som medarbetare har för ledningen och hur det påverkar tolkningen och tilltron till informationen som sprids.  

- Tillit och tilltro för ledare är ingenting som kommer gratis och heller ingenting som är beständigt, säger kursdeltagare Johan Storm. 

Vill du läsa mer om kursen Indirekt ledarskap, ta del av HvSS kurskatalog här.

Publicerad: 2021-10-01, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-01

2021-11-18

På bron med Hemvärnet och Sjöfartsverket

Läs artikeln

2021-11-08

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 2 av 2

Läs artikeln

2021-11-01

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 1 av 2

Läs artikeln

2021-10-29

Utbildningsfältövning i Östersund

Läs artikeln

2021-10-26

Besök från Karlberg i helgen

Läs artikeln

2021-10-21

Attachébesök på HvSS

Läs artikeln

2021-10-15

Ny kurs på HvSS inför 2022

Läs artikeln

2021-10-07

HvSS utbildar vid övning Gränsland

Läs artikeln

2021-10-05

Hemvärnsbataljon i övning vid HvSS

Läs artikeln

2021-10-01

Har du funderat över ditt indirekta ledarskap?

Läs artikeln

2021-09-27

En övning i samverkan

Läs artikeln

2021-09-17

"Hunden kan man sällan lura"

Läs artikeln

2021-09-15

Hemvärns Personnel Recovery Officers-kurs

Läs artikeln

2021-09-13

HvSS kurskatalog 2022

Läs artikeln

2021-09-06

Geltic bear för första gången på distans

Läs artikeln

2021-08-27

Start för Geltic Bear 2021

Läs artikeln

2021-06-30

Sommarhälsning från HvSS

Läs artikeln

2021-06-23

Ny skolchef på HvSS i augusti

Läs artikeln

2021-06-18

Ledarskap och självkännedom

Läs artikeln

2021-06-11

Skyddsvaktsutbildning på HvSS

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan