Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Hemvärnets Stridsskola

Klicka här för att läsa mer om Hemvärnets Stridsskola

Årsmöte i HvSS Mäss- och Kamratförening 

Härmed kallas medlemmarna till årsmöte i HvSS Mäss- och Kamratförening 

Tid:    Torsdagen den 2 april 2020, klockan 17:30
Plats:  Mässen, HvSS

Dagordning: 

 1. Årsmötet öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
 4. Dagordningens fastställande
 5. Fastställande av röstlängd inklusive fullmakter
 6. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse föredras
 7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret föredras
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse 
 9. Godkännande av förvaltningsberättelsen med resultat- och balansräkning
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för genomfört verksamhetsår
11. Förslag till verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår
12. Förslag till budget och föreningsavgift
13. Inkomna motioner behandlas
14. Föreliggande propositioner och förslag behandlas.
15. Val av ordförande och ordinarie ledamöter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Avslutning av årsmöte


 

Publicerad: 2020-03-02, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2020-03-02

2020-09-04

ÖB chefsmöte på HvSS

Läs artikeln

2020-08-26

Distansutbildning - ny satsning

Läs artikeln

2020-08-20

HvSS återupptar sin verksamhet

Läs artikeln

2020-08-14

Hemvärnet återupptar sin verksamhet

Läs artikeln

2020-06-26

Ledig tjänst på HvSS

Läs artikeln

2020-06-15

Tack för 25 fantastiska år i Hemvärnet

Läs artikeln

2020-05-20

Höstens kurser på HvSS

Läs artikeln

2020-05-14

Lediga tjänster på HvSS

Läs artikeln

2020-04-28

Civila riskerar livet på militära skjutfält

Läs artikeln

2020-03-31

Lediga tjänster på HvSS

Läs artikeln

2020-03-17

Inställd verksamhet till 29 mars 2020

Läs artikeln

2020-03-06

Planering inför fältövning

Läs artikeln

2020-03-02

Årsmöte i HvSS Mäss- och Kamratförening 

Läs artikeln

2020-02-27

Hög tid att ansöka till Bataljonchefskurs 2 – öppen även för stabschefer och chef S3

Läs artikeln

2020-02-26

Södertälje lämplig övningsmiljö för Hemvärnet

Läs artikeln

2020-02-19

Inbjudan till pistolkurs

Läs artikeln

2020-02-10

Ansökningstiden förlängd till Bataljonchefskurs 2 i april 2020

Läs artikeln

2020-02-10

Geltic Bear 20 - lyckad stabsövning i Enköping

Läs artikeln

2019-12-06

Dags att ansöka till våra kurser 2020

Läs artikeln

2019-12-05

Bataljonchefskurs 3 - förlängd ansökningstid

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan