Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Hemvärnets Stridsskola

Klicka här för att läsa mer om Hemvärnets Stridsskola

Geltic Bear 20 - lyckad stabsövning i Enköping

Geltic Bear 2020 

Geltic Bear är Hemvärnets årliga ledningsövning och hålls på Ledningsregementet i Enköping. Övningen utförs vid två tillfällen under fem dygn och syftar till att öva bataljonstabernas ledningsförmåga vid kris och krig.

Man övar även samverkan med samhällsfunktioner som polis, räddningstjänst, kommuner, länsstyrelsen och media. Det gör Geltic Bear till en mycket verklighetstrogen totalförsvarsövning. Övningen börjar i ett ansträngt fredsläge som eskalerar då Sverige blir utsatt för ett väpnat angrepp. 

HvSS största uppdrag

Med ca 500 övningsdeltagare är det ett av Hemvärnets stridsskolas (HvSS) största uppdrag under året och stora delar av skolans personal deltar.  I år deltog Västra Militärregionen med nio övade bataljonstaber under första övningsveckan och Mellersta Militärregionen med fem bataljonstaberden andra övningsveckan. Överstelöjtnant Claes Alsteryd är chef för Tränings- och evalueringsenheten på HvSS och planeringsansvarig för Geltic Bear:

– Förberedelserna har tagit ungefär ett år. Det har fungerat mycket bra tack vare all hjälp från Ledningsregementet och Ledningsstridsskolan här i Enköping. Utmaningen i år var att många deltagare var nya. Det var ungefär 40 procent som var nya varav hälften deltog i sin befattning för första gången på den här övningen. Vi hade dock stabsinstruktörer med som agerade mentorer och stöd till övningsdeltagarna; rättade till om det blev fel och utvärderade.  Vi var ju där för att öva och lära oss och då spelade våra stabsinstruktörer en viktig roll.

Exonaut

Övningsledningen styr övningen - ”spelet” - via flera system. Ett av systemen är Exonaut som består av en samling moduler och används för att planera övningarna där scenariot finns, själva grunden för övningen. Den främsta modulen som används under Geltic Bear heter TEM (Training Exercise Manager). TEM håller en röd tråd i spelet och är inte att förväxla med utvärderingsverktyget MARTA. Carin Brosten på Ledningsstridsskolan är biträdande Exonaut företrädare. Hon har arbetat med systemet i tre år och har även utbildat övningsledningen inför Geltic Bear. Under övningen var det hon som övervakade Exonaut:

– Min roll är att se till att allt funkar tekniskt, kontrollera att kriterierna följs och att inspelen läggs in rätt. Man kan säga att jag ”godkänner spelet”. Något av det roligaste med Geltic Bear är att alla deltagare är så positiva till Exonaut. Andra övningar jag varit med på såsom Viking och CJSE (Combined Joint Staff Exercise) är visserligen större men där används Exonaut inte i lika stor utsträckning.

Realistisk övning

Frivilliga försvarsorganisationen Criscom förser övningen med nyheter löpande. Det är såväl TV-sändningar som text-TV nyheter som underrättar övningsdeltagarna om ”läget” i omvärlden. Det Criscom-team med tio personer som arbetar under Geltic Bear består av professionella journalister, fotografer och tekniker. Niclas Peyron från Criscom är producent och ansvarar för de nyheter som skapas:

–  Det är vår uppgift att skapa så verklighetstrogna nyheter som möjligt. Vi har tillgång till ordergivningssystemet som används under övningen och kan därför i förväg förbereda kommande nyhetsinslag. Vi har även till uppgift att medieträna staberna så att de lär sig hantera media och på så sätt ha möjligheten att hålla allmänheten informerad under krissituationer.

Publicerad: 2020-02-10, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2020-02-10

2021-06-18

Ledarskap och självkännedom

Läs artikeln

2021-06-15

Förlängd ansökan Kompanichefskurs 3 i september

Läs artikeln

2021-06-11

Skyddsvaktsutbildning på HvSS

Läs artikeln

2021-06-02

Ny kurs för specialistgruppchefer på HvSS

Läs artikeln

2021-05-29

Monument för veteraner invigs på HvSS

Läs artikeln

2021-05-27

Rikshemvärnschefens förbandsbesök på HvSS

Läs artikeln

2021-03-22

Lediga tjänster på HvSS - Kommunikatör

Läs artikeln

2021-02-26

Skolförvaltare Peter Nilsson går i pension

Läs artikeln

2021-02-24

Förlängd ansökningstid för Bataljonschefskurs 2

Läs artikeln

2021-02-23

Årsmöte i HvSS mäss- och kamratförening

Läs artikeln

2021-02-19

BATSTRI-kurs på It's Learning

Läs artikeln

2020-12-07

Uppdaterad kursutbud HvSS 2021

Läs artikeln

2020-11-23

Viktig information kring ersättning.

Läs artikeln

2020-09-04

ÖB chefsmöte på HvSS

Läs artikeln

2020-08-26

Distansutbildning - ny satsning

Läs artikeln

2020-08-20

HvSS återupptar sin verksamhet

Läs artikeln

2020-08-14

Hemvärnet återupptar sin verksamhet

Läs artikeln

2020-06-26

Ledig tjänst på HvSS

Läs artikeln

2020-06-15

Tack för 25 fantastiska år i Hemvärnet

Läs artikeln

2020-05-20

Höstens kurser på HvSS

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan