Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Hemvärnets Stridsskola

Klicka här för att läsa mer om Hemvärnets Stridsskola

Visar nyheter från 18 april 2020 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

Rapport från Rikshemvärnschefens Fältövning 2019

Rikshemvärnschefens fältövning 2019

Personal från Hemvärnets stridsskola deltog under två lärorika dagar i oktober på rikshemvärnschefens utbildningsfältövning i Karlskrona. Tillsammans med representanter för övriga stridskrafter övade man på temat ”Hemvärnets lösande av uppgiften bevaka och skydda verksamhet inom ett marint basområde”. 

Fortsättning på förra årets fältövning

Övningen var en direkt fortsättning på förra årets fältövning som hade tema ”Bevakning och skydd av flygvapnets baser”. Fältövningsserien är viktig för oss som är ansvariga för utbildning och träning av våra hemvärnsförband. Vi ska ha en ensad uppfattning om hur krigsförbanden kan lösa tilldelade uppgifter men även hur vi på bästa sätt kan öva förbanden rätt. 

Hemvärnet på den marina arenan

Fältövningen genomfördes i två olika delar; en kunskapsuppbyggande del och en praktisk del. Den första dagen inleddes med genomgångar för att bygga upp kunskapen om marinens organisation, marinbasens agerande inom basområden och vilka behov de ser av Hemvärnet för att de ska kunna lösa sina uppgifter – säkerställa att marinen kan leverera effekt ute till havs. Dagen avslutades med att deltagarna i fyra täter, ledda av deltagare från militärregionerna, fick ta fram varsin stridsplan för lösandet av skyddet av Karlskrona örlogshamn.

Skydd

Den andra delen i övningen inleddes dag två med att deltagarna på fyra olika stationer diskuterade yttre skydd, inre skydd, underrättelsetjänst samt skydd av terminalplats. Den andra dagen avslutades med att marinchefen, konteramiral Jens Nykvist, genomförde en presentation av marinens förmågor och dess utveckling. Den avslutande dagen av fältövningen belyste hur hemvärnsförbanden med stöd av fältarbetsresurser kan genomföra spärrning, blockering och utnyttjande av olika mineringar för att stödja skyddet av ett hamnområde. 

Samordning avgörande för framgång

Om en motståndare lyckas med sitt angrepp och har tagit ett brohuvud för att säkerställa egen styrketillväxt kommer armén få uppgift att avvärja eller hindra fortsatt landstigning. Samordning mellan militärregionen, dess hemvärnsbataljoner i aktuellt område och anfallande brigad/brigader kommer att vara avgörande för att nå framgång.  Detta var även ett moment som diskuterades under övningen under ledning av representanter från andra brigadstaben.

Slutsats

En av de viktigaste slutsatserna som drogs efter fältövningen var behovet av övning: övning i rätt terräng, övning mot rätt uppgifter och - kanske det viktigaste - övning tillsammans med de övriga stridskrafterna. Tillsammans blir vi starkare och farligare för motståndaren!

Deltagare

På fältövningen deltog representanter från:
Marinstaben
Militärregionstaberna
Utbildningsgrupperna
Marinbasen
F17
LSS
FM UndsäkC
LedR/LedSS
P4/2.Brigadstaben
HKV PROD RIKSHv
HvSS


/överste Jonas Karlsson, chef för Hemvärnets stridsskola

 

 

Publicerad: 2019-10-29, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2019-11-04

2020-06-26

Ledig tjänst på HvSS

Läs artikeln

2020-06-15

Tack för 25 fantastiska år i Hemvärnet

Läs artikeln

2020-05-20

Höstens kurser på HvSS

Läs artikeln

2020-05-14

Lediga tjänster på HvSS

Läs artikeln

2020-04-28

Civila riskerar livet på militära skjutfält

Läs artikeln

2020-03-31

Lediga tjänster på HvSS

Läs artikeln

2020-03-17

Inställd verksamhet till 29 mars 2020

Läs artikeln

2020-03-06

Planering inför fältövning

Läs artikeln

2020-03-02

Årsmöte i HvSS Mäss- och Kamratförening 

Läs artikeln

2020-02-27

Hög tid att ansöka till Bataljonchefskurs 2 – öppen även för stabschefer och chef S3

Läs artikeln

2020-02-26

Södertälje lämplig övningsmiljö för Hemvärnet

Läs artikeln

2020-02-19

Inbjudan till pistolkurs

Läs artikeln

2020-02-10

Ansökningstiden förlängd till Bataljonchefskurs 2 i april 2020

Läs artikeln

2020-02-10

Geltic Bear 20 - lyckad stabsövning i Enköping

Läs artikeln

2019-12-06

Dags att ansöka till våra kurser 2020

Läs artikeln

2019-12-05

Bataljonchefskurs 3 - förlängd ansökningstid

Läs artikeln

2019-11-29

Spåra i snön

Läs artikeln

2019-11-18

Nordisk chefskurs tackar för i år

Läs artikeln

2019-11-13

Nöjda deltagare på Nordisk chefskurs

Läs artikeln

2019-11-13

Mellersta militärregionens regionala kurser för 2020

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan