Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 354:e kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 354:e kompaniet

KU mars 2017

KU 1, 2017

”Utan ledning och samband är vi bara ett gäng gendervilsna män och kvinnor i en grop i skogen”. Så inleds KU1 helgen vecka 10 av Lt E. Den första KU:n för 2017 för 354:e Hvundkompaniet.

Övningens syfte var att hela förbandet skulle få insikt och förståelse för ledningstroppens arbete, samt förståelse för hur man säkerställer precision i en underrättelserapport. Tanken är att alla i förbandet vid behov ska kunna tjänstgöra i ett ledningslag för att vi ska säkerställa precisa rapporter till Högre Chef och leverera de produkter som förväntas av oss. Dygnet runt och över tid.

För att ge en helhetsbild och en grundläggande förståelse genomfördes inledningsvis ett teoripass på lördagsmorgonen där allt från stabens arbetssätt och rapportmallar gicks igenom. Var vår del i underrättelsekedjan börjar och slutar. Hur Högre Chef arbetar och vilka produkter som vi ska ta fram varje dygn. Verkliga exempel från olika utlandsmissioner togs upp för att ge förståelse hur arbetet fungerar i verkligheten.

Därefter var det dags att upprätta stabstationer enligt kompaniets fastställda standardförfarande (SOP) enligt principen ”Learning by doing”. Ett målspel inleddes där vi i tre parallella ledningslag i tält och fick använda sig av den metodik vi lärt oss under teoripasset.

Instruktörerna rättade till oklarheter och förklarade djupare och djupare under övningens gång. Till vårt stöd ingick en biträdande instruktör från underrättelsesektionen på högkvarteret som i ett skarpt läge är verklig slutmottagare av det vårt förband producerar. Instruktörens input och stöd var oerhört värdefullt. Under lördagkvällen och söndagmorgonen stegrades deltagarnas kunskaper från att aldrig ha genomfört stabstjänst, till att med viss handledning och under rätt förutsättningar kunna vara en del av en hvundstab i skarp tjänst. Tempot och svårighetsgraden ökades efterhand, men ledningslagen klarade av att leverera utan att ramla ner i den berömda stresskonen. Täcktabellens förtjänster uppskattades. MEDEVAC-rutinen prövades och de periodiska underrättelserapporterna steg i kvalitet. Arbetet kommer att fortsätta inför förbandets kommande KU/SÖF.

Om du är intresserad av att bli en del av 354:e hvundkompaniet, och har ett intresse för att arbeta i ett ledningslag, så finns det fortfarande platser i kompaniets ledningstropp. Vare sig du vill arbeta där permanent, eller av andra skäl känner att det skulle vara utvecklande och passa din civila situation att arbeta här under en period. Självklart finns det finns även andra befattningar inom kompaniet såsom stridssjukvårdare, eller som und- eller närskyddssoldat.

Publicerad: 2017-03-16, 354:e kompaniet
Uppdaterad*: 2017-03-16

2018-08-19

KU Augusti 2018

Läs artikeln

2018-05-13

SÖF 2018

Läs artikeln

2018-05-13

KU Mars 2018

Läs artikeln

2017-11-19

KU November 2017

Läs artikeln

2017-10-06

FMÖ Aurora 17

Läs artikeln

2017-08-22

KU Augusti 2017

Läs artikeln

2017-04-16

KU April/SÖF 2017

Läs artikeln

2017-03-16

KU mars 2017

Läs artikeln

2016-10-12

KFÖ 2016

Läs artikeln

2016-09-24

KU september 2016

Läs artikeln

2016-04-20

SÖF 2016

Läs artikeln

2016-04-15

KU april 2016

Läs artikeln

2016-03-25

Eftersök av kvinna

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan