Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 354:e kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 354:e kompaniet

KU Augusti 2018

2018-08-11 KU SERE2 Augusti 2018

Kompaniledningen angav inriktning för höstens KU direkt: SERE2 genomförs enligt de normer och metoder som fastställts av Arméns Överlevnadscentrum och kompletterats av Mj P (se KU SERE2 november 2017). Denna gång kommer utbildningen att genomföras i två delar: De som genomför flyktmoment tillförs personal med SERE2 erfarenhet för att stegra utbildningskurvan och det taktiska uppträdandet. Övriga som genomfört SERE2 påbörjar utbildning i Rörlig Spaning Fördjupning, inklusive grunder ”Combat Tracking (CT)” eller som det kallas i det civila mörkret: ”Visual Tracking.”

I nuläget har huvuddelen av förbandet genomfört SERE2 och har idag en god förmåga. SERE2-delen utnyttjas nu för att utveckla förbandets förmåga avseende rörlig spaning utifrån den SOP (Standard Operating Procedure) som är fastställd, och samtidigt som utbildning av grundläggande förmåga CT påbörjas.

Inom 354 utgår SERE2 från 3333-regeln för överlevnad; ”3 sekunder utan vilja, 3 minuter utan syre, 3 dygn utan vatten och 3 veckor utan mat”. De tidsramar som anger riktvärden för hur länge en individ med utbildning kan överleva ett flyktmoment under svåra eller skarpa förhållanden. Utifrån den dokumenterade erfarenhet som visar att fler dött eller blivit tillfångatagna för att de inte försökt, än för att de saknat tillräckliga kunskaper. Stor vikt läggs idag på det taktiskt operativa uppträdandet under SERE2-moment.

Ingångsvärde för flykt – typfall 4

”Delar av utländsk fallskärmsburet mekaniserat infanteri med spaningsförband som förtrupp har luftlandsatts norr vårt AOO. Sammanstöt med spaningsförband och fallskärmsjägar­patruller har skett. Efter sammanstöt har våra utsatta förbandsdelar beslutat att övergå till SERE2 i syfte att återsamlas på tidigare angiven ÅSA3 för omgruppering och materielpåfyllnad. Delar av egen utrustning har förlorats. Flykt genomförs med stöd av Linje 1 och i delar Linje 2.

Beslut om SERE2-förfarande togs nu. Agera.”

Därefter utgick SERE2-delen i strids-trissar, samtidigt som den jagande delen av personalen påbörjade planering av jaktmomentet med en inledande kartanalys, tidslinjaler och metodval.

Tre lag – Tracker Teams – om fyra soldater skulle arbeta operativt, där ett lag upprätthöll ledning genom läges­karta, stridsplan och händelselogg – och två lag arbetade operativt i ett rullande schema. Totalt arbetade alla team 8 timar operativt och fyra timmar i ledningsfunktion. I varje lag fanns en representant från förbandets ledningsfunktion som inledningsvis kunde stödja med ledningsrutiner, och samtidigt fick tillfälle att bygga egen operativ erfarenhet av rörlig spaning.

I George Washingtons och Rogers Rangers anda.

I samband med att SERE2 inledes övergick sommarens tropiska sol i åska och stark nederbörd av monsunkaraktär. En välkommen belastning ur övningsledningens perspektiv, om än inte för SERE2-trissarna och förbandets Tracker Teams.

Erfarenheter från tidigare SERE2 gav omedelbart en märkbar effekt i det taktiska uppträdandet hos de flyende, vilket efterhand kompenserades av jaktlagen nyvunna förmågor i att se och följa spår i terrängen. Ett utvecklat taktiskt uppträdande vars metodik historiskt utgår från det som tidigare kallades Combat Tracker Teams, och räknar sina historiska rötter tillbaka till de indianspejare som användes under det första amerikanska inbördeskriget då engelsmännen fick lämna det som skulle blir USA under George Washington.

Trots den kraftfulla och återkommande nederbörden, i delar svår terräng och tre timmars försprång började jaktlagen efterhand knappa in på det avstånd som SERE2-personalen skapat. Vägövergångar identifierades och det blev uppenbart att två grupper om 2-3 personer var på flykt i terrängen. Steg för steg kunde förbandets ”Tracker Teams” utesluta delar av terrängen och alltmer begränsa sökområdet. De flyendes rörelser identifierades och det mentala schackspelet blev allt mer tydligt. Efter att ett jaktlag följt ett spår i 150 m var stämningen god i ledningscentralen, men bra taktiska beslut av SERE2-laget gav dem möjlighet att återta initiativet. Vilket de var omedvetna om fram till söndagens gemensamma utvärdering.

Uppenbar taktikutveckling avseende SERE2 och rörlig spaning

Timmarna gick och då jakten avbröts åtta timmar senare var de flyende inringade men fortfarande inte upptäckta. Sökrutan hade minskat alltmer men de flyendes taktiska val, mörkret och väderleken gjorde slutresultat uppenbart: Flyende – Jaktstyrka 2-0.

Ytterligare fyra timmars rörlig spaning i dagsljus hade troligen vänt slutresultatet, men det viktigaste var att utbildningsmålet var nått: En väsentligt höjd taktiskt operativt SERE2-förmåga, en väsentligt höjd förmåga avseende rörlig spaning, med en stridsledning som uppfyllde de krav som ställts.

Kompaniledningen tvingades därför förmedla en mycket positiv återkoppling med obehagligt få krav på förbättringar. Därmed kan förbandet inleda nästa nivå vid nästa SERE2/Rörlig Spaning, då med bäring på att ytterligare fördjupa förbandets förmåga avseende Rörlig Spaning och GSA – Ground Sign Awareness.

Taktisk vila variant 1

Taktisk vila variant 2

Ett laddat gäng efter 24 timmars flykt

Ledning av rörlig spaning

Publicerad: 2018-08-19, 354:e kompaniet
Uppdaterad*: 2018-08-19

2018-08-19

KU Augusti 2018

Läs artikeln

2018-05-13

SÖF 2018

Läs artikeln

2018-05-13

KU Mars 2018

Läs artikeln

2017-11-19

KU November 2017

Läs artikeln

2017-10-06

FMÖ Aurora 17

Läs artikeln

2017-08-22

KU Augusti 2017

Läs artikeln

2017-04-16

KU April/SÖF 2017

Läs artikeln

2017-03-16

KU mars 2017

Läs artikeln

2016-10-12

KFÖ 2016

Läs artikeln

2016-09-24

KU september 2016

Läs artikeln

2016-04-20

SÖF 2016

Läs artikeln

2016-04-15

KU april 2016

Läs artikeln

2016-03-25

Eftersök av kvinna

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan