Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 354:e kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 354:e kompaniet

SÖF 2018

2018-04-05 SÖF April 2018

”354 ansvarar för utbildning i förfarande vid fast spaning från tillfällig oplats – station nio”. Särskild Övning Förband (SÖF) 2018 inleddes traditionsenligt med kompaniutbildning (KU). Denna gång utbildades i ny sambands­utrustning.  KU övergick därefter i SÖF som i år genomfördes med stöd av en stations­indelad utbildningsslinga, där 35 Bataljon upprättat totalt åtta utbildningsstationer. 

Målet för SÖF 2018 var att öva bataljonens förmåga i olika stridsmoment och handhavande av förstärkningsvapen. För ett undkompani är strid en andrahandsuppgift och förstärkningsvapen ingår normalt inte förbandets beväpning. Därmed var SÖF en både ovan och välkommen övning för de flesta. Däremot har merpartens av förbandets medlemmar sedan tidigare tjänstgöringar, från GU, anställning och missionsinsatser, goda kunskaper i både handhavande och stridsmoment.

Detta skulle visa sig i flera moment. Vid utvärderingen tillskrevs en av förbandets undpatruller det bästa genomförandet för strid med understödsvapen vid en station. Mycket tillfredsställande.

Fördjupad ledningsförmåga

För en utvald del av förbandet genomförde dessutom utbildning av blivande lednings­lags­chefer. I ledningslag om tre soldater upprätt­hölls all ledning och samband, sammanställning av framgångsfaktorer för olika stationer baserat på patrullernas avrapportering efter genomfört stationsmoment, orderuttag och stabsorientering under hela SÖF. Utfallet blev att tre undsoldater kan upprätthålla samband och lägesuppfattning under låg- och medelintensiv stabstjänst. Även det mycket tillfredställande ur kompaniledningens synpunkt. 354 sjvgrp deltog parallellt i sjukvårds­utbildning och övande av sjukvårdskedjan från röd till grön zon, under ledning av 35 Bat.

Flygfoto på hög nivå

För ytterligare en del av förbandet genomfördes flygfotoutbildning och planering av underrättelse­inhämtning med stöd av flyg. Ett mycket givande utbildningsmoment där de teoretiska kunskaperna prövades praktiskt, utvärderas och korrigerades, och gjordes om på nytt. Flygtroppen ökade med detta sin operativa förmåga – utbildad personal kan nu stödja piloternas planeringsarbete – samtidigt som kvaliteten i flygfoto utvecklats exponentiellt. Framgångsrika försök genomfördes med tillfällig fotoutrustning (mobiltelefoner) vilket med all önskvärd tydlighet visade att det är fotografen som skapar kvalitet i bilden, inte kameran i sig.

Bataljonen som helhet

354:as egen utbildningsstation – ”Förfarande vid fast spaning från tillfällig oplats” – omfattade även förevisning av fast oplats tänkt för fast spaning under lång tid. Utifrån utvärdering uppskattades detta moment av 35 Bataljon och bataljonens förmåga att i framtiden självständigt genomföra fast spaning med stöd av ett taktiskt standardförfarande får anses ha ökat avsevärt.

Undinhämtning LUFT under planeringsfas 

Patrullchef maskerad till Blå-Gul instruktör

Utsikt från tillfällig oplats

Publicerad: 2018-05-13, 354:e kompaniet
Uppdaterad*: 2018-05-13

2018-08-19

KU Augusti 2018

Läs artikeln

2018-05-13

SÖF 2018

Läs artikeln

2018-05-13

KU Mars 2018

Läs artikeln

2017-11-19

KU November 2017

Läs artikeln

2017-10-06

FMÖ Aurora 17

Läs artikeln

2017-08-22

KU Augusti 2017

Läs artikeln

2017-04-16

KU April/SÖF 2017

Läs artikeln

2017-03-16

KU mars 2017

Läs artikeln

2016-10-12

KFÖ 2016

Läs artikeln

2016-09-24

KU september 2016

Läs artikeln

2016-04-20

SÖF 2016

Läs artikeln

2016-04-15

KU april 2016

Läs artikeln

2016-03-25

Eftersök av kvinna

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan