Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 354:e kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 354:e kompaniet

FMÖ Aurora 17

FMÖ Aurora 17

354 inledde Försvarsmaktsövning AURORA med två dagars kompaniutbildning. En sista chans att finputsa inför det som av många betraktades som ett slutprov. För kompani­ledningen var det definitivt så att nu skulle två års utbildningsinsatser och prövas med skarpa uppgifter.

Underrättelseplutonerna påbörjade sin INFIL under fredag natt och var grupperade i sina respektive områden kl 0500 lördag morgon, samtidigt som övriga delar av kompaniet grupperades runt ledningstroppen i området runt KOSTA. Därefter blandades övning med skarpa incidenter fram tills Aurora avslutades 0800 följande onsdag. Samverkan hade föregått INFIL med övriga svenska enheter grupperade i insatsområdet, i syfte att undvika ”Blue On Blue” (BOB) och säkerställa en hög kvalitet i vår egen under­rättelse­inhämtning.

Målbilden var glasklar: Lös alla uppgifter och bli inte upptäckta.

Utan vare sig övningsledningens vetskap eller kompaniledningens kännedom påbörjade en patrull ur den flygbasjägarpluton som var grupperad norr om 354 ansvarsområde, sitt arbete med att lokalisera 354 undpatruller. Under fyra dagar genomförde flygbasjägarna det arbete som utländska stridskrafter genomför i samma skede och med stöd av ett motsvarande elitförband som våra svenska flygbasjägare representerar. Detta var en utmaning förbandet inte var medvetet om, men mycket tacksamma för att det genomfördes.

Detta ledde bland annat till att en patrull ur 354 under tisdag eftermiddag noterade att ej identifierad militär personal passerat över en väg i patrullens NAI (Named Area of Interest), Därmed var jakten var igång. En patrull följde spåret västerut mot det skyddsvärda objektet dit spåret ledde, medan en undpatrull omgrupperade för att gen­skjuta söderut. Några timmar senare avbröts förföljandet för annan uppgift.

Först efter att förbandets del i Aurora var avslutad fick kompaniledningen en redo­görelse för det arbete som gjorts av flygbasjägarpatrullen. En glädjande information som definitivt bekräftade att 354 håller en hög nivå avseende sitt operativa uppträdande. Man hade observerat spår av våra rörelser, men aldrig lyckats lokalisera någon patrull eller oplats.

Under övningen observerades, och vissa fall omhändertogs, alla de kombattanter som övningsledningen skickade in i 354 ansvarsområde. Därutöver följde och rapporterade förbandet ett antal skarpa incidenter. 354 flygtropp genomförde till största delen skarpa insatser under övningen, bland annat eskort av ÖB:s besök i Oskarshamn och skarpa vägkontroller för omgrupperande förband.

354 kommer under årets sista kompaniutbildning genomföra flykt- och över­levnads­träning för alla i förbandet. En nödvändig kunskap för alla oavsett funktion i den händelse en enhet ur förbandet blir upptäckt eller kommer i en eldstrid. Inför 2018 kommer fokus att flyttas från fast till rörlig spaning, och vår förmåga att hantera sjukvårdsinsatser med minimalt stöd från omvärlden.

 

INFIL – en konst i sig med många taktiska avvägningar längs vägen för att försvåra lokalisering av patrullen.

Förpatrull säkrar före vägövergång, ett särskilt kritiskt moment under förflyttning. 

Tillfällig o-plats, snabbt upprättad invid mosse som bedömts lämplig för luftlandsättning.

Tillfällig o-plats, på spaning efter ett misstänkt ”Combat Control Team” i anslutning till möjlig luftlandsättningsplats.

Selfie på o-plats. Utrymmet är inte stort, men tillräckligt. 

Publicerad: 2017-10-06, 354:e kompaniet
Uppdaterad*: 2017-10-06

2018-08-19

KU Augusti 2018

Läs artikeln

2018-05-13

SÖF 2018

Läs artikeln

2018-05-13

KU Mars 2018

Läs artikeln

2017-11-19

KU November 2017

Läs artikeln

2017-10-06

FMÖ Aurora 17

Läs artikeln

2017-08-22

KU Augusti 2017

Läs artikeln

2017-04-16

KU April/SÖF 2017

Läs artikeln

2017-03-16

KU mars 2017

Läs artikeln

2016-10-12

KFÖ 2016

Läs artikeln

2016-09-24

KU september 2016

Läs artikeln

2016-04-20

SÖF 2016

Läs artikeln

2016-04-15

KU april 2016

Läs artikeln

2016-03-25

Eftersök av kvinna

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan