Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 33:e hemvärnsbataljonen/ Norra Smålands bataljon

Klicka här för att läsa mer om 33:e hemvärnsbataljonen/ Norra Smålands bataljon

333 komp Höglandets insats KFÖ

…"från Adam Sigurd... ny order.

Fortsätt lösa planerad uppgift Check Point Berga Amf1. Beredduppgift från 100600.. marschberedskap 30 minuter för lösande av annan uppgift”. Så avslutades fredagskvällen för ett antal soldater vid 333 Insatskompaniet under Rikshemvärnschefens tillämpade övning i trakterna kring Berga örlogsbas. En övning som för oss soldater och befäl vid 333 Insatskompaniet kom att karakteriseras av många uppgifter att lösa, brist på mat, sömn och manskap. Men även nya lärdomar, interaktion med civila och anställda på Berga, insatser i kustnära terräng, jakt efter fientliga grodmän och mycket mer.

Övningen inleddes med en förflyttning av kompaniet ca 30-35 mil. Övertagande av 281 insatskompaniets uppgifter så att de skulle kunna gå vidare till att lösa andra uppgifter. 333 insatskompaniet fördelas på de olika uppgifter som stod att lösa. Vi kunde snabbt konstatera att dessa var många till antalet och att kompaniets plutoner skulle komma att provas till det yttersta. Omlastning av kompaniet efter transport till våra fordon genomfördes på Berga. Under tiden planerade kompaniledning och delade ut order till plutonerna. Ett flertal prioriterade uppgifter skulle lösas och plutonscheferna föredrog läget för gruppchefer och delade ut order. Uppgifterna var av varierande slag. Allt från att bevaka, skydda, ta och säkra. Utöver det så löste kompaniet ett flertal stridsuppgifter under övningen.

Övningen avslutades med att kompaniet förflyttades tillbaka till Ing2 och där genomförande av vård på personlig utrustning samt grupp- och kompanimateriel. Kompaniets soldater kunde med gott samvete avveckla och lämna regementet med många nya minnen av mest positiva slag även efter denna övning.

En tillämpad övning handlar mycket om att prova soldater och befäl i de uppgifter förbandet har att lösa i händelse av ett hemvärnslarm eller under ett regelrätt krig. Det kan handla om förstärkt bevakning runt ett objekt som bedöms som samhälls- eller krigsviktigt, transportskydd eller strid i syfte att exempelvis ta ett objekt eller bekämpa en fiende som är verksam i objektets närområde. I samband med denna tillämpade övning så provades även förbandets logistiska förmåga att förflytta sig en längre sträcka än normalt.

Övningen följdes på nära håll av övningsledning, befäl från Ing2, utbildningsgruppen - NSG samt Rikshemvärnschefen, General Roland Ekenberg med följe men besöktes även av Insatschef Sverige, General Göran Mårtensson. Samtliga uttryckte sitt gillande för de medverkande kompaniernas insats. Även soldaternas och gruppernas enskilda prestationer samt vårt professionella bemötande av och interagerade med anställda samt civila i och runt objektet lyftes fram som något positivt.

Uppdaterad*: 2015-11-26

2015-11-07

333 komp Höglandets insats KFÖ

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan