Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 421:a kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 421:a kompaniet

Särskild övning förband 2016 i Skillingaryd

Tidigt på morgonen på torsdagen började kompaniets enheter samlas på förutbestämda platser inne på regementet, vissa enheter hade dock redan dagen innan lastat utrustning och kontrollerat status på fordon. Vikten av förberedelser för en framgångsrik övning är en erfarenhet som är etablerad på plutonerna varför de flesta problem var åtgärdade innan övningsstart. Årets inryck betonades av uppdragstaktik där respektive plutonchef fick uppgift och resurser samt ett mål när det skulle vara klart. Det hela föll väl ut med hänsyn till duktiga, drivna chefer och med finslipningar så kommer inrycket kunna förbättras ytterligare i framtiden. 

När kompaniet var samlat påbörjades årets Befattnings-SÖF (Särskild Övning Förband) där fokus låg på enskild befattningshavare. Exempel på täter var kulspruta 58, sjukvård och stabstjänst. Kompaniets nybildade kokgrupp genomförde sin första delutbildning och fick även bedriva skarp verksamhet med utspisning under årets SÖF. Övningen var förlagd i Skillingaryd i Småland där övningsfältet ger goda möjligheter till att skjuta skarpt och öva.

Kompaniet genomförde i sin helhet skarpskjutningar i upp till plutons ram. Insatsplutonerna genomförde plutonsskjutningar med inslag av fältarbeten; försvarsladdning 21 och sprängladdning. Skjutningen var en avancerad plutonskjutning med flera steg i en framryckning där ett moment kunde vara i närmare fyra timmar. 
Trossen genomförde också skarpskjutningar med inslag av fältarbete i tropp och fick beröm för sin inställning och förmåga från övningsledningen.

Under lördagen avslutades utbildningstäterna och utbildningstecken tilldelades nyutbildade kulspruteskyttar och granatgevärsskyttar. Efter utbildningen kan kompaniet nu bemanna samtliga tunga vapensystem med utbildade skyttar och har därmed ökat sin förmåga till att kunna lösa de huvuduppgifter som ett insatskompani ska kunna lösa. I samband med uppställningen tilldelades kompaniet en ny kompanifana av bataljonschefen, kapten Malkki. 

Övningen avslutades som vanligt med vård av utrustning som använts under övningen och genom en tidig marschstart  tillbaka till Göteborg och möjlighet att sova på logement kunde vården bli klar synnerligen tidigt. En eloge riktas till cheferna som drev igenom vården effektivt och bra. Sammantaget har förbandet övat med en tydlig målsättning mot höstens KFÖ (KrigsFörbandsÖvning) och har utöver att nyutbildat soldater på nya befattningar även samövat inom enheterna och förberett sig på höstens tillämpade övning. Övningen föll väl ut och ger mersmak inför hösten! 

Text: Löjtnant Wästefors, Kompanichef Gullberg Hemvärnsinsatskompani 

Publicerad: 2016-06-21, 421:a kompaniet
Uppdaterad*: 2016-06-21

2018-06-05

Pratstund med Alexander

Läs artikeln

2017-07-18

Grundkurs del 2 bandvagn(bv)206 i Villingsberg

Läs artikeln

2016-06-21

Särskild övning förband 2016 i Skillingaryd

Läs artikeln

2016-05-22

Bevakning med stil

Läs artikeln

2016-02-07

Kompletterande utbildning BandVagn(BV) 206 och Terrängbil(Tgb) 11

Läs artikeln

2016-01-31

Gullberg rivstartar 2016

Läs artikeln

2015-12-01

Kompletterande utbildning fordon BV 206 och Terrängbil 11.

Läs artikeln

2015-10-04

Krigsförbandsövning 2015

Läs artikeln

2015-09-07

Med rätt att spränga

Läs artikeln

2015-08-23

Anhörigdag 2015

Läs artikeln

2015-08-12

Utveckling av grupp och ledare på HvSS

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan