Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 421:a kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 421:a kompaniet

Krigsförbandsövning 2015

Under förra veckan avslutade Gullberg 2015 års krigsförbandsövning. Övningen bestod av en mängd olika utbildningsmoment som skyddsvaktstjänst, orderträning för chefer, fordonsvårdutbildning och stridsskjutning. 

Övningens övergripande fokus var inriktat på repetitions- och omförordnandeutbildning av befintliga skyddsvakter samt grundutbildning för nya.
Just förmågan att tjänstgöra som skyddsvakt är huvuduppgift för ett hemvärnsförband. Känslig militär och samhällsbärande infrastruktur måste kunna bevakas utifrån hotbild och det möjliggörs genom att dessa klassificeras som skyddsobjekt vilka i sin tur skall bevakas av skyddsvaktsutbildad personal. Även personal som i första hand utför andra uppgifter genomförde skyddsvaktsutbildning i syfte att kompaniet som enhet skall ha kunskap för vad en sådan uppgift kräver. När nu i princip hela förbandets personal uppfyller kravet för skyddsvakt är förbandets tillgänglighet för att lösa uppgifter avsevärt förstärkt och i linje med vad samhället förväntar sig av oss.

För att kunna ta oss till skyddsobjekten behövs emellertid fordon och här kommer fordonsvårdsutbildning i ni bilden. För att säkerställa att fordonen har en hög tillgänglighet och funktionsduglighet genomförs fordonsvårspunkter enligt ett rullande schema. Även sådana kunskaper behöver repeteras i samma veva som vård utförs på allt ifrån bättringsmålning av kamouflage till kontroll av elektrolytnivån på batterivätskan.

Parallellt med det ovan nämnda så fräschades chefers orderträningskunskaper upp för att sedan omsättas i stridsutbildning med skarp ammunition tillsammans med skyttesoldaterna. Samtidigt som grundutbildningen i skyddsvakt fortskred övergick omförordnande skyddsvakter till en annan kärnuppgift nämligen förmågan att lösa stridsuppgifter inom grupps och plutons ram. Resultatet för övningen var gott och övningens målsättningarna uppnåddes med kraft!

Text: Richard Fürst

Publicerad: 2015-10-04, 421:a kompaniet
Uppdaterad*: 2015-10-04

2018-06-05

Pratstund med Alexander

Läs artikeln

2017-07-18

Grundkurs del 2 bandvagn(bv)206 i Villingsberg

Läs artikeln

2016-06-21

Särskild övning förband 2016 i Skillingaryd

Läs artikeln

2016-05-22

Bevakning med stil

Läs artikeln

2016-02-07

Kompletterande utbildning BandVagn(BV) 206 och Terrängbil(Tgb) 11

Läs artikeln

2016-01-31

Gullberg rivstartar 2016

Läs artikeln

2015-12-01

Kompletterande utbildning fordon BV 206 och Terrängbil 11.

Läs artikeln

2015-10-04

Krigsförbandsövning 2015

Läs artikeln

2015-09-07

Med rätt att spränga

Läs artikeln

2015-08-23

Anhörigdag 2015

Läs artikeln

2015-08-12

Utveckling av grupp och ledare på HvSS

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan