Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Blekingegruppen

Klicka här för att läsa mer om Blekingegruppen

Välkomna till ett nytt år med hemvärnsförbanden i Blekinge

Välkomna till ett nytt år med hemvärnsförbanden i Blekinge

En hel del är sig likt, men vi kommer också se en del förändringar under 2016...

En viktig faktor som påverkar oss är regeringens inriktningsproposition 2016-2020. Ledord i själva propositionen är vad avser Hemvärnet bland annat: Hemvärnsförbanden är centrala för att upprätthålla militär närvaro i hela Sverige; lokal förankring och rekrytering är viktig för försvarets folkförankring; hög tillgänglighet, hög numerär och sin geografiska spridning är Hemvärnet med de nationella insatsstyrkorna en central betydelse för försvaret av det svenska territoriet, inklusive skyddet av flyg- och marinstridskrafternas basområden samt kritisk infrastruktur och viktigare skyddsobjekt; kunna verka med huvuddelen av förbandens styrka inom ett dygn; hemvärnsförbanden bör även i fredstid snabbt kunna lösa ålagda uppgifter inklusive stöd till samhället vid kris; med delar kunna vara tillgängliga även utan särskilt beslut om aktivering, t.ex. för vissa bevakningsuppgifter eller stöd till samhället; fördjupat och breddat samarbete med Estland, Lettland och Litauen t.ex. genom en ökad övningsverksamhet. Sammantaget mer kvalificerade uppgifter och tillgänglighet vilket är positivt men också utmanande.

Och för att möjliggöra ovanstående, behöver vi öva effektivt under så realistiska former som möjligt som väger in: det nya ”normalläget” i vår omvärld; det ökade trycket på samhället i övrigt såsom migrationer, för att utgöra en organisation till skydd och försvar av vårt land och dess innevånare. Förutom bra övningar behövs också personal till våra förband. Och att vi har trevligt och god kamratskap är ett känt faktum. Så ni som inte ännu är hemvärnare och som är intresserade av detta, samtidigt som man vill dra sitt strå till stacken för skydd och försvar av vårt land och dess innevånare - tveka inte – kontakta oss och bli hemvärnssoldat.

 

Peter Laurin
Kommendörkapten
Chef Blekingegruppen

Publicerad: 2016-01-15, Blekingegruppen
Uppdaterad*: 2016-01-15

2016-03-11

Framtidsmässan

Läs artikeln

2016-03-05

Kickoff rekrytering

Läs artikeln

2016-01-15

Välkomna till ett nytt år med hemvärnsförbanden i Blekinge

Läs artikeln

2015-11-30

vi blir fler- Nyanställd yrkesinformatör

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan