Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Upplands- och Västmanlandsgruppen

Klicka här för att läsa mer om Upplands- och Västmanlandsgruppen

Visar nyheter från 23 april 2021 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

Information om restriktioner för inpassering på LSS garnison.

C MR M och C LSS har på förmiddagen, (200327) samverkat angående de restriktioner inpassering som införts på Uppsala Garnison 25/3.

Personal ur 21 Hemvärnsbataljon samt UVG äger , enligt tidigare, behörighet vid inpassering till Uppsala Garnison.
etta kopplat mot att upprätthålla grundberedskap för 21 Hemvärnsbataljon. -Nödvändighetsprincipen ska gälla.
Enbart uppgifter kopplat mot 21 bataljons upprätthållande av grundberedskap är att anse som nödvändiga.
All övnings- och utbildningsverksamhet är sedan tidigare inställd. Men även möten, besök på servicecenter LSS är att betrakta som icke nödvändiga.

-Folkhälsomyndighetens samt Försvarsmaktens riktlinjer gäller. Kort sammanfattat ”Är man sjuk ska man stanna hemma”.

-Om hemvärnspersonal eller UVG personal inte medges inpassering med skäl enligt ovanstående ska VB MRM kontaktas.
VB MRM har telefonnummer 08-584 54 042.

Notera att ovanstående undantag endast gäller verksamhet kopplat mot 21 Bataljons  grundberedskap. För FFO gäller restriktioner enligt LSS GarnO 25/3.

Publicerad: 2020-03-27, Upplands- och Västmanlandsgruppen
Uppdaterad*: 2020-03-27

2021-01-27

Ny bataljonchef för 21.Hemvärnsbataljon

Läs artikeln

2020-05-31

Presentation av Upplands och Västmanlandsgruppens nye chef.

Läs artikeln

2020-05-27

Chefsbyte vid Upplands och Västmanlandsgruppen

Läs artikeln

2020-05-14

Ny personal på Upplands och Västmanlandsgruppen!

Läs artikeln

2020-05-14

Information till soldater i 21 och 22 Hemvärnsbataljon samt 214 Hemvärnsunderrättelsekompaniet.

Läs artikeln

2020-03-27

Information om restriktioner för inpassering på LSS garnison.

Läs artikeln

2020-03-20

Åtgärder kopplade mot Coronaviruset

Läs artikeln

2019-12-10

Information inför kommande utbildningsåret.

Läs artikeln

2019-11-09

Chefen Upplands och Västmanlandsgruppen har ordet.

Läs artikeln

2019-10-18

Chefsbytesceremoni vid Upplands och Västmanlandsgruppen

Läs artikeln

2019-09-07

Försvarsmakten övar i Västeråsområdet under vecka 938

Läs artikeln

2019-05-08

Hemvärnet övar i Västerås under vecka 20!

Läs artikeln

2019-02-18

Introduktionsutbildning för Hemvärnsförband på LedR

Läs artikeln

2018-11-22

Närkampsinstruktörskurs på Ledningsregmentet

Läs artikeln

2018-11-15

Verksamhet vid UVG 2019

Läs artikeln

2018-08-15

SM AK4 & RM Pistol 88

Läs artikeln

2018-04-04

Ny chef för utbildningssektionen.

Läs artikeln

2018-01-12

Information om uppstartsmöte 2018

Läs artikeln

2017-10-26

Verksamhet 2018

Läs artikeln

2017-08-02

Patrull ur 214.hvund deltager som enda svenska lag vid Admiral Pitka Recon Challenge 2017 i Estland.

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan