Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 461:a kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 461:a kompaniet

KFÖ-2017 eller Atlantis 2017

 

Vecka 43, måndag, skåne, P7 Revinghed

Inryck för 46. bataljonens kompanichefer, ställföreträdare och kvartermästare. Under tisdagen rycker plutoncheferna, ställföreträdande plutonchefer, chefen stab och tross, uh-befäl, stridsledare och sjuksköterska in.  Onsdagen rycker resterande chefsskikt in som omfattar gruppchefer och ställföreträdare,  hundbefäl, stabsassistenter.

KFÖ 2017 är en befattnings-KFÖ dvs man skall utbildas i sin befattning. Temat som utbildningsgruppen har för de inledande 3 dagarna handlar om hemvärnets beredskapsgrader och aktivering(mobilisering som man så slarvigt använder i dagligt tal) därefter kom det att handla om befattningspecifik utbildning. Detta kom att ske måndag till onsdag.

Under de inledande dagarna gick man igenom exempel på hur man aktiverar ett förband. Det bedrevs utbildning i inmönstring med allt vad det innebär-alla ska med och är de inte med ! Är inte soldaten med så är frågan varför? 

Många kloka frågor och tankar uppstod för alla närvarande utifrån respektives nivå i ledningskiktet på kompaniet. Detta medförde sedan åtgärder, vilket i slutändan har lett till den geniala planen.

I samband med onsdagen framryckte en rek-styrka mot nästa grupperingsplats i syfte att reka kontrollskjutning och förläggning.

 

 

Inryck soldater

Inrycket för soldaterna skedde på respektive grupperingsplats på torsdagsmorgonen. Där fick man "känna på" den geniala planen som utformats under de föregående dagarna. Lite ovant men med flexibla soldater var det inget problem. 

Fältlastning som skedde sen gick enligt plan med minimala friktioner. Efterhand som man var fältlastade fick plutonerna klartecken att framrycka mot utbildningsplats enligt fastställd marschplan och färdvägsrapportering till marschledaren väl framme genomfördes kontrollfskjutning innan man fick order för förläggning som var ett resultat av rekstyrkans arbete ett dygn före.

Soldater utbildas i sin befattning likaså specialisterna. Chefer och logistikpersonal gick i ett eget spår.

Under veckan har det varit rikligt med nederbörd men inget som varit gränssättande. Dock var det ett förläggningstält som fick begynnande inomhus-swimmingpool.

Indelning

På klockan "KALLE" ställdes samtliga kompanier upp och bildade en sammansatt bataljon. Därefter delades bataljonen upp i täter som omfattade : 

  • Ak4skyttar och pansarskott och 40 mm granattillsatser 
  • Grg-skyttar/laddare
  • Ksp-skyttar/laddare
  • Gruppchefstät
  • Kompanichefstät med kvartermästare, underhållsbefäl, stridsledare, hundbefäl
  • Chef stab och tross tät
  • Packgruppstät utbildades i att hantera kompaniets materiel
  • Koktät med ansvar för att laga mat till den tillfälliga bataljonen
  • Stabstät med signalister, stabsassistenter, mc-ordonnanser
  • Sjukvårdstät med sjuksköterska, chef och sjukvårdare 

Under de kommande 2 dagarna kom de att drillas i sina respektive befattningar. 

Sjukvårdsgruppchefen

Sjukvårdsgruppchef P hur har du uppfattat övningen som är inriktad mot din befattning?

- Den har varit riktigt bra ! Man har tagit lärdom av tidigare utvärderingar och till denna utbildning har man hjälp av instruktörer från P7 i form av stridssjukvårdare, sjuksköterskor och sjukvårdsgruppchefer. Kompetenspersonal från K-förbanden som vi kommer att samarbete med i händelse av krig. Det har varit oerhört lärorikt för båda parter och många aha-upplevelser att se tillgångar och brister hos båda. 

Vi har fått hantera läkemedel som vi har i våra satser. Då vi övat med skadeutfall har det varit realistiska skador. Våra instruktörer är nyligen hemroterade från Mali och skadorna vi jobbar med här är sådana de mött på där nere.

Grg-granatgevär

Grg-skytt P

- En riktigt nyttig utbildning där man delat täterna på 2 täter så att de med mer erfarenhet kunde jobba för sig själva och vidareutvecklas. Ett ännu större plus var att vi fick skjuta spränggranat -00 den granaten som vi förmodligen kommer använda mest av i händelse av insats.

Kompanichefstäten

Stf kompanichef J

- En kanonvecka där vi gjort ett bedömmande utifrån PUT och sedan har man under en dag haft med gruppchefer, plutonchefer och oss i samma tät. Detta har gett synergieffekt. Det är en stor fördel att under dessa förhållanden kunna se och höra varje chefsskikt och vara delaktig i resonemangen kring besluten och orderna som utformas. 

Den inledande delen av veckan med fokuset på aktivering gav många kloka tankar och infallsvinklar som gett oss verktyg att ännu mer utveckla befintliga planer.

Vår tät fick även en inledande utbildning/orientering om fältarbeten vilket var synnerligen behövligt och välkommet. Det är en resurs som står högt på vår önskelista.

???

 

Hemförlova

Det hela avslutades på söndagen med att göra tvärtom mot vad man gjorde på torsdagen dvs återmarsch till respektiv grupperingsplats, vård och återställande av material.

 

 

Slutligen ställde kompaniet upp och kompanichefen återkopplade veckan och kommenderande kompaniet hemförlovat med de bevingade orden "HÖGER VÄNSTER OM !

Funderar du på vad du kan göra? För i princip alla kan göra något ! Anmäl ditt intresse här----->> https://mitt.forsvarsmakten.se/registrera/hemvarnet


 

 

Publicerad: 2017-10-30, 461:a kompaniet
Uppdaterad*: 2017-10-31

2021-09-07

Träffa oss i verkligheten i Ystad 11 september

Läs artikeln

2020-10-28

Tunnnan-Lansen-Draken-Viggen-Gripen

Läs artikeln

2019-07-15

Tempus fugit

Läs artikeln

2019-03-09

När svårt blir enkelt

Läs artikeln

2019-02-16

Alla goda ting är 3 !

Läs artikeln

2018-12-17

Året som gått

Läs artikeln

2018-06-13

Våren 2018

Läs artikeln

2018-03-19

Verkansförevisning !

Läs artikeln

2018-03-12

Uppdrag: transportskydda materiel och obeväpnad personal

Läs artikeln

2017-11-19

Nu är det hjul igen !

Läs artikeln

2017-10-30

KFÖ-2017 eller Atlantis 2017

Läs artikeln

2017-08-28

När shortsen hamnar på hyllan åker uniformen på !

Läs artikeln

2017-06-15

Chef och ambulanssjukvårdare

Läs artikeln

2017-05-08

Tuff-tuffare-TOUGHEST !

Läs artikeln

2017-04-27

Regementets dag P7 Revinghed 13 maj

Läs artikeln

2017-02-26

Ur vinterdvalan kommer krigsmän

Läs artikeln

2016-12-06

Man or Woman ? Friend or foe ?

Läs artikeln

2016-10-02

När fel blir rätt

Läs artikeln

2016-09-29

Vi söker DIG !

Läs artikeln

2016-09-25

NY GRUNDUTBILDNING MOT HEMVÄRNET

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan