Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 49:e hemvärnsbataljonen/ Norra skånska bataljonen

Klicka här för att läsa mer om 49:e hemvärnsbataljonen/ Norra skånska bataljonen

Hemvärnet stödjer Jordbruksverkets insats mot fågelinfluensa

Idag tog Norra skånska bataljonen över 48.hemvärnsbataljons insats vid den hönsbesättning i Mörarp utanför Helsingborg som drabbats av fågelinfluensa. Ett tjugotal soldater hjälper de närmaste dagarna till med det omfattande saneringsarbete som görs i stallarna på gården.

Hemvärnet stödjer tillsammans med frivilligorganisationer som Blå Stjärnan och Lottakåren Jordbruksverket som är den myndighet som är ansvarig för kontroll och skydd av smittsamma sjukdomar hos djur. Det är också Jordbruksverket som förser hemvärnssoldaterna med den skyddsutrustning och den utbildning som behövs för att genomföra saneringen.

En påfrestande uppgift

Det är inte en kamp mot klockan som till exempel vid en skogsbrand, men det är mycket jobb som ska göras och med skyddsutrustning som är påfrestande att bära. Soldaterna bär heltäckande skyddskläder och skyddsmask när de är inne i stallarna och arbetar och varje arbetspass avslutas med att de sanerar sig själva för att smittan inte ska spridas utanför gården, vilket bara det tar en timme att genomföra.

Richard Svensson är chef för dagens insats och lyfter fram att oavsett insatsens art visar Hemvärnet alltid samma goda vilja och engagemang och det är styrkan i Hemvärnet. När samhället behöver oss så ställer vi upp.

Andra myndigheter och organisationer som varit på plats har varit mycket imponerade av vår insats, fortsätter Richard. På mycket kort varsel dyker vi upp med utlovad personal och fungerande ledningsstruktur och när vi lämnar över till nästa omgång personal sker detta enligt fastställda rutiner. Det klassiska militära uttrycket rätt tid, rätt plats och rätt utrustning kommer väl till pass.

Inte första gången

Hemvärnet har även tidigare varit insatt för att stödja Jordbruksverket i deras arbete mot spridning av fågelinfluensa. För tio år sedan skedde en större insats på ostkusten där döda vilda fåglar som smittats av fågelinfluensa samlades in för att hindra smittspridning till tamdjur.

Uppdaterad: 2016-11-28

2017-05-15

Alarmeövelse 2017

Läs artikeln

2016-11-28

Hemvärnet stödjer Jordbruksverkets insats mot fågelinfluensa

Läs artikeln

2016-09-25

Grundutbildning 2017

Läs artikeln

2016-08-28

Hemvärnets dag på Rinkaby skjutfält

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan