Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 24:e hemvärnsbataljonen/ Hemvärnsbataljon Stockholm

Klicka här för att läsa mer om 24:e hemvärnsbataljonen/ Hemvärnsbataljon Stockholm

24:e och 18:e hemvärnsbataljonerna under insats vid brandbekämpning i Västmanland

Sedan onsdagen den 20 augusti kl. 12:00 leds Försvarsmaktens insats vid brandbekämpningen i Västmanland av 24:e hemvärnsbataljonen (Stockholm) med stöd av 18:e hemvärnsbataljonen (Gävleborgsbataljonen).

Skogsbranden i Västmanland är en av de största skogsbränderna i Sverige. Branden har krävt stora resurser som även inkluderat internationellt stöd med brandbekämpningsflygplan.

24:e hemvärnsbataljon löste av 23:e hemvärnsbataljon (Attundaland) som med stöd av 26:e hemvärnsbataljon (Järva) har lett Försvarsmaktens insats i området.

24: bataljonsstaben leder för närvarande Försvarsmaktens insats som understödjer räddningstjänstens verksamhet i området. Skogsbranden i Västmanland är visserligen under kontroll, men det brinner fortfarande inom begränsningslinjerna i Fagersta, Norberg, Sala och Surahammars kommuner.

Än är det för tidigt att beträda det brandhärjade området och att passera förbi avspärrningar in i brandområdet kan vara förenat med livsfara.

Att beträda området i ett för tidigt skede innebär risker som är större än efter andra mindre skogsbränder. De ökade riskerna består främst i fallande träd, dolda glödhärdar samt skred. Träden faller ljudlöst eftersom de saknar rotsystem. Träd ramlar även på andra träd så att många träd faller samtidigt. Man kan trampa ner i glödhärdar som är dolda i marken. En glödbrand kan ligga och pyra nere i marken. I skogsmark är de sällan djupare än trettio centimeter, men i torra mossar kan det röra sig om meterdjupa glödhärdar. Det kan även inträffa skred när de rötter som hållit massorna på plats brunnit sönder vid branden.

Skogsbrandens omkrets är 65 km, och runt området finns uppskattningsvis 600 km brandslang. Under insatsen har minst 60 kommunala räddningstjänster deltagit med ca 50 motorsprutor.

-Det är myrmark som brinner och det är svårsläckt. Den här typen av bränder kryper ner under marken och brinner i rotsystem och brinner väldigt långsamt. Den har väldigt lite syrebehov och enda sättet att få stopp på den är att få ner vatten. Det är tidsödande och ett ganska svårt jobb. Det är mycket möjligt att det till slut är regn och vinter som kommer släcka det här, säger insatsens räddningsledare Lars-Göran Uddholm till MSB.

Omfattande samordning

Bataljonsstaben har under insatsen lett och samordnat följande enheter:

  • två plutoner ur 24:e hemvärnsbataljonen från Stockholm,
  • två plutoner ur 18:e hemvärnsbataljonen från Gävleborg,
  • sjukvårdsresurser ur 7:e lätta skyttebataljonen vid Livgardet i Kungsängen samt ur Första logistikbataljonen vid Trängregementet i Skövde,
  • militärpolisförband ur 15:e militärpoliskompaniet vid Livgardet i Kungsängen
  • ett drivmedelsförband (TOLO) från Första logistikbataljonen vid Trängregementet i Skövde,
  • 233:e räddnings-, röjnings- och reparationsplutonen vid F21 i Luleå, samt
  • reparationsförband ur 8:e och 10:e tekniska plutonerna, förlagda till Livgardet i Kungsängen och Södra skånska regementet i Revinge, ur 1:a tekniska bataljon vid Försvarsmaktens tekniska skolor i Halmstad.

Hemvärnets fyra plutoner har arbetat i insatsområdet, dels med att för hand rulla upp och samla in flera mil brandslang, dels stödja räddningstjänstens brandbekämpning vid platser där det fortfarande brinner - "hotspots" - som räddningsledningen har fått underrättelser om, bland annat genom kontinuerlig satellitövervakning av den amerikanska rymdfartsmyndigheten NASA. Informationen har legat till grund för hur räddningsledningen planerar och genomför insatsen.

Kommentarer från insatsen

- Jag är imponerad över personalens engagemang, vilken insats, säger ambulansföraren Johanna från Trängregementet.

- Humöret har varit på topp hos alla vi har mött. Och FRG (Frivilliga resursgruppen) är helt fantastiska, säger ambulansvagnchefen Emma från Trängregementet.

- Det känns oerhört bra att kunna bidra vid den här insatsen, säger Carl, från 24:e hemvärnsbataljon, som tjänstgjort som militär stabschef. -Samarbetet med alla militära förband har fungerat mycket bra men jag måste ändå speciellt nämna hur trevligt och bra det har varit att göra den här insatsen med 18:e hemvärnsbataljonen. Stödet från allmänheten och företag i området har varit enormt. Listan skulle bli lång om vi räknade upp allt. Det har varit allt från mat och godis till hjälp med lokaler och lyft med frontlastare. Jag måste dock särskilt framhålla FRG som servat oss dygnet runt med marktjänst på förläggningsplatsen på ett sätt som verkligen värmt och gett energi, avslutar Carl.

- Våra soldater har helt kunna koncentrera sig på att understödja räddningstjänsten, säger Jan som är den militära insatsens kvartermästare. - Även om det inte är övning eller krig så har vi arbetat i stort med den organisation, de rutiner och strukturer som vi alltid använder. Att snabbt kunna få effekt ur tillfälligt sammansatta förband och den materiel som ställs till förfogande är en mycket viktiga förmåga som vi har fått öva och som jag tycker att vi har klarat bra. Och jag håller verkligen med om att FRG har varit fantastiska, avslutar Jan som normalt är kvartermästare vid 24:e hemvärnsbataljon.

- Det är bra när man kan samarbeta och hjälpa varandra, säger Jan ur Frivilliga resursgruppen.

- Jag får en känsla av ödmjukhet när jag rör mig i insatsområdet och ser hur naturen - trots branden - redan börjar att återhämta sig, tillägger Magnus, från 18:e hemvärnsbataljon, som har arbetat med logistik i den militära ledningens stab i Ramnäs.

- När förbandet väl kom på plats efter planeringen av vår insats infann sig ett outplånligt intryck av brandens framfart som man inte kan förstå genom medierapporteringen, säger Jan-Olof som är ställföreträdande bataljonchef vid 18:e hemvärnsbataljonen. -Det uppstod en omedelbar medkänsla för de närmast drabbade i området. Den välvilja som vi som förband har mötts av i området är i det närmaste obeskrivbar, det känns stort. Att våra förband, och Hemvärnet, har fått möjlighet att göra skillnad i katastrofområdet och för de boende här, har gett oss en stor tillfredsställelse. Våra soldater har under insatsen lämnat sina civila arbeten eller studier för att under flera dygn ta sig an den besvärliga uppgiften att röja upp i området och stödja räddningspersonalen. Soldaterna har från genomfört insatsen i en besvärlig miljö med en känsla av stolthet och beslutsamhet. Sammantaget lämnar vi området med blandade känslor, en positiv känsla baserad på den genomförda insatsen, men samtidigt som vi lämnar med en hög grad av medkänsla för de boende som måste hantera efterdyningarna efter brandkatastrofen, avslutar Jan-Olof.

Den militära insatschefen (MIC) Per, tillika chef för 24:e hemvärnsbataljon, sammanfattar:

- Det är glädjande och imponerande att se vår personal gå från sina civila arbeten för att nästa dag gå in i en militär organisation och i princip direkt börja lösa uppgifter i en skarp insats, i en helt ny insatsmiljö, på en helt ny plats och med uppgifter vi normalt sett inte arbetar med.
- Från den civila sidan av insatsen i form av räddningstjänst, polis mm har vi fått tydlig återkoppling där de uttrycker en oerhörd tacksamhet för det stöd som Försvarsmakten lämnat och den professionalism och det engagemang som vår personal uppvisar. Med detta får jag ett kvitto på att 24:e hemvärnsbataljon är en resurs i Sveriges försvarsmakt, som jag är trygg med klarar att lösa tilldelade uppgifter i fred, kris och krig.
- Jag vill slutligen lyfta fram våra kollegor från 18:e hemvärnsbataljonen, som på ett fantastiskt sätt understött vår insats. Vi tackar dem för ett mycket bra samarbete och ser fram emot framtida samarbetsmöjligheter, avslutar Per.

Uppdaterad*: 2015-08-12

2019-02-12

Den moderna Bataljonsstaben är uppdaterad på alla områden!

Läs artikeln

2016-05-17

Kompaniövningar

Läs artikeln

2015-11-18

20 mils fordonsmarsch till övningsstället

Läs artikeln

2014-08-26

24:e och 18:e hemvärnsbataljonerna under insats vid brandbekämpning i Västmanland

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan