Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

374:a musikkåren, Hemvärnets musikkår Blekinge

Blekinges hemvärnsmusikkår

Hemvärnets Musikkår Blekinge är stationerad i Karlskrona, men musikkårens medlemmar kommer ifrån hela Blekinge, ända från Sölvesborg till Fågelmara. 

Musikkåren, som idag sorterar under Marinbasen via Blekingegruppen (BLG) och Andra Hemvärnsbataljon, startades upp 1982 och har sedan dess sina lokaler på gamla Ka 2 (Karlskrona Kustartilleriregemente), på Rosenholm utanför Karlskrona. 

Musikkåren spelar både militärt och civilt, nationellt som internationellt. Militärt, t.ex. vid Högvakter, sjösättningar, soldaterinror, korum, tattoo och andra högtidliga ceremonier. Civilt genom stadsmarscher, konserter, invigningar och dylikt.

Om Kåren

Hemvärnets Musikkår Blekinge bildades 1982 av före detta kårchefen, Överstelöjtnant Olle Melin och framlidne militär- och regionmusikern Birger Lundberg. Musikkåren är en amatörorkester inom Hemvärnets ram. Samtidigt som musikerna utövar sin hobby gör de sin tjänst i försvaret. Musikkåren har vid 7 olika tillfällen gästat Stockholm och medverkat i högvaktsavlösningarna vid Kungliga Slottet.
Vår musikkår är en av de ca 25 hemvärnsmusikkårer som är organiserade i landet. Den bildades i september 1982 på initiativ av dåvarande överstelöjtnanten vid BK/KA 2, Olle Melin. Vid starten hade musikkåren ca 30 medlemmar och idag består kåren av ett 60-tal medlemmar i åldrarna 15-70 år. Musikkåren bar vid starten Arméns grå uniform M/60 och sedan 1990 bär kåren Amfibiekårens mörkblå uniform m/87. Man ser oftast musikkåren i Karlskrona där man under sommarhalvåret framför utomhuskonserter på "Grevagården" och i Hoglands park för att nämna några platser. Musikkåren genomför även ett antal musikmarscher varje år, samt flera inomhuskonserter under resten av året ofta med lokala men även då och då med mer namnkunniga artister. Här kan bl a nämnas Stefan Ljungqvist, Ingemar Nordström, Peter Harrysson, Andrea "Dea" Norberg, Roger Pontare och Pernilla Wahlgren.

Vid tre tillfällen har kåren gästat Köpenhamn och gjort konserter vid Kastellet. Under sommarhalvåret förgyller ofta kåren tillvaron för turister och de bofasta i Karlskrona med musikmarscher och parkkonserter. Ungern gästades av kåren sommaren 2011, vid en militärmusikalisk festival i staden Debreceen.

Under åren har musikkåren haft fyra musikaliska ledare/dirigenter. Birger Lundberg 1982 - 1990, Gunnar "Loket" Olsson 1990 - 1992, Sture Bondesson 1992 - 1998, Oskar Sörnäs 1998-2006. Sedan 2006 står Mats Landerman, tillsammans med Lars-Johan Svensson, för det konstnärliga ledarskapet. 

Hemvärnets Musikkår Blekinge har blivit en uppskattad del inom det civila musiklivet. Musikkåren har förutom alla spelningar även stått för värdskapet till en central dirigentutbildning under flera år. Under 2007 var musikkåren en av initiativtagarna till integrationsprojektet Sunna Brass i Karlskrona. Musikkåren var en av de militärmusikkårer som deltog vid det kungliga bröllopet i Stockholm den 19 juni 2010. En sextett ur musikkåren var först ut att delta med militärmusik i samband med Almedalsveckan i Visby, juli 2012. Hela musikkåren, med sextett, deltog även året efter i juli 2013. 

Kåren är godkänd i "nivå 3", vilket innebär högvaktstjänstgöring, deltagande vid statsceremoniell verksamhet och representation av Sverige vid utlandsuppdrag, (alla Hemvärnets musikkårer är godkända för statscermoniell verksamhet).

Sedan den 1 januari 2009 ingår musikkåren i 37. Hemvärnsbataljon inom Blekingegruppen, Marinbasen.

Kalender
Tyck till om sidan