Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Försvarsutbildarna

Om Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarnas främsta uppgift för Hemvärnet är att rekrytera och utbilda frivilliga till specialistbefattningarna. Vi bedriver även kompletteringsutbildning för soldater och befäl via direkta uppdrag från bland andra Hemvärnets stridsskola och utbildningsgrupperna. De specialistbefattningar vi har ansvar för att rekrytera och utbilda till är hemvärnssjukvårdare, pionjärer, informationsbefäl, CBRN- och underhållspersonal samt fältkockar.
 

Specialistbefattningar

Sjukvårdare

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet. Den utbildning du får gör dig också väl lämpad att göra en insats vid olyckor i fredstid.

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda sjukvårdare och ställföreträdande gruppchefer. 
 

CBRN

CBRN står för kemiska, biologiska och nukleära stridsmedel. CBRN-gruppen arbetar för att personal ska undvika och överleva olika CBRN-hot och därigenom bidra till hemvärnsförbandets operationsduglighet i CBRN-miljö.

REKOGNOSERINGSGRUPP
Rekognoseringsgruppen genomför bland annat övervakning för att upptäcka användning eller utsläpp av CBRN-relaterade ämnen. Det utförs genom exempelvis olika varningsinstrument. Gruppen genomför även fältrekognosering för att klarlägga om områden är CBRN-belagda eller inte.

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda soldater, gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer.

SANERINGSGRUPP
Saneringsgruppen ska kunna rekognosera och upprätta saneringsplats för CBRN-sanering. Gruppen skall kunna genomföra sanering av personal och materiel som kontaminerats av CBRN-relaterade ämnen.

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda soldater, gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer.


Pionjär

Pionjärplutonen är en nationell resurs som stödjer bland annat hemvärnsförbanden och svarar till exempel för och att utföra mineringar och sprängningar men även för verksamhet som ökar rörlighet och överlevnad.

Pionjärförbanden är en nationell resurs som genomför fältarbeten för rörlighet såsom minspaning och minvarning, broläggning och vägreparationer för terrängfordon. Pionjärer stöttar även förbanden på stridsfältet genom att exempelvis försvåra fientliga styrkors framryckning och därmed öka våra möjligheter att försvara oss. De genomför verksamhet som exempelvis innehåller ämnen som minering, minröjning och sprängning samt olika typer av maskinarbeten.

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda soldater.

TOLO

TOLO-förbanden är organiserade i nordligaste delen av landet och ingår organisatoriskt i hemvärnsbataljon (norr). TOLO-gruppen stödjer hemvärnsförbanden med bland annat ammunitions- och drivmedelsförsörjning.

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer.
 

Informationsbefäl

Informationsbefäl inom Hemvärnet utgör länken mellan hemvärnsbataljonen och omvärlden genom media. Som informationsbefäl ska du bidra till att göra Hemvärnet och dess verksamhet tydlig och synlig för allmänheten. Det sker bland annat genom löpande kontakter med medias redaktioner, mediebesök i samband med insats och övning mm. Det är ditt ansvar att vara ett kommunikativt stöd till bataljonsledningen, medieträna chefer och andra företrädare, medverka vid utbildningsplanering och orderarbete.

Som Informationsbefäl i en hemvärnsbataljon ingår du i bataljonsstabens Sektion 1. Det innebär i stort att du på BatC uppdrag ansvarar för bataljonens interna och externa kommunikation.

Försvarsutbildarna/Criscom ansvarar för att rekrytera och utbilda till den befattningen Infobefäl som ingår i samtliga hemvärnsbataljoner.
 

Fältkock

Fältkockens uppgift är att planera och servera måltider till soldaterna i förbandet. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar du i skift för att förbereda måltiderna, som antingen serveras på plats vid kokplatsen eller förbereds för att skickas ut till soldaterna i fält. På så sätt är det du som tillför förbandet energi och ser till att ni kan arbeta uthålligt.

Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda till fältkockar som ingår i samtliga hemvärnskompaniers kokgrupper. Både Svenska Lottakåren och Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera och utbilda fältkockar. 

Här kan du läsa mer om de befattningar vi utbildar mot.
 

Att bli specialist

För att Hemvärnets specialister ska kunna placeras så har vi huvudmannaskap för grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal, så kallad GU-F. Det är en tvåveckors soldatutbildning som den enskilde genomför innan sin specialistutbildning. För Hemvärnets räkning genomför vi även flera olika sorters regionala utbildningar som beställs av hemvärnsförbanden genom utbildningsgrupperna.

Vi genomför även en prova-på-verksamhet kallad Military weekend för dig som är intresserade av en anställning i Försvarsmakten eller ett avtal med hemvärnsförbanden. Det är en mycket populär verksamhet som genomförs vid cirka femtio tillfällen per år.

Vill du veta mer om oss gå in på www.forsvarsutbildarna.se
 

Adress:
Box 5034
102 41 Stockholm
Telefon:
08-587 742 00
E-post:
info@forsvarsutbildarna.se
Kalender
Tyck till om sidan