Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Frivilliga Flygkåren

Vår verksamhet gentemot Hemvärnet

 

Vilka är Frivilliga flygkåren

Hemvärnsflyget skapades 1993 på uppdrag från Försvarsmakten. Detta är militära flyggrupper som ingår som en fast del i hemvärnsbataljonerna. Piloterna ingår i hemvärnet och klassificeras som stridande personal. I dag finns  32 grupper med hemvärnsflygförare över hela landet varav 14 grupper bildar 7 troppar i Hemvärnets sju underrättelsekompanier. De övar såväl i luften som på marken med närmast baserade hemvärnsbataljon. Flygförarna delar sin tid mellan uppdragsflygning, marktjänst och skyddstjänst.  Flygförarna är utrustade med pistol så pistolskytte återkommer ofta i deras övningsverksamhet.  

Vad gör vi gentemot Hemvärnet

Vi utbildar och rekryterar flygförare inför placering i Hemvärnet.

Nedan kan du läsa lite om vad en flygförare gör. 

Flygförarna är precis som all övrig personal soldater inom hemvärnet och tillhör en flygggrupp eller en flyggtropp i någon av Hemvärnets bataljoner. 
Det är 6 flygförare, två mekaniner och en bevakningsgrupp, Vi arbetar med att utbilda främst flygförarna men till viss del även mekanikerna. Vaktgruppen består av skyttesoldater. 

Några av de saker våra flygförare ska kunna hjälpa till med är ytövervaka landområden, sjöövervaka på svenskt inre vatten, transportera materiel samt utföra maskeringskontroll. Resultatet av flyggruppens arbete ger värdefulla underrättelser till bataljonens stab och dess kompanier.

Utöver detta kan flyggruppen/troppen bidra med:
• rekognosering
• fotografering/filmning från luften
• bevakning och kontroll av militära och civila förråd
• kontroll/ledning av trafik
• skadebedömning från luften
• indikering av kemiska stridsmedel
• fällning av miniskärmar
• sambandsflygningar
• eskort av konvojer 
• efterforskning av försvunna personer.

 

Vill du läsa mer om vår övriga verksamhet så kan du göra det på vår hemsida

Adress:
Hässlögatan 20
721 31 VÄSTERÅS
Telefon:
021-440 33 00
Kalender
Tyck till om sidan