Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

17:e bataljonsstaben och ledningsplutonen

Bataljonstab och ledningspluton

Bataljonsstab

Bataljonsstaben är organiserad enligt insatsorganisation 2012.

Organisation

Bataljonsledningen består av bataljonschef med ställföreträdare understödda av en stab med ett antal personer i olika befattningar.

S1 - Personaltjänst
S2/9 - Underrättelse/Säkerhet/Information
S3/5 - Ledning/Samverkan
S4 - Underhåll
S6 - Ledningssystem

Staben är bataljonschefens verktyg för att kunna leda bataljonens verksamhet.

Förmågor

Bataljonschefen samordnar och leder bataljonens samt underställda förbands territoriella insatser inom bataljonens område vid övningar, beredskapshöjande åtgärder och vid stöd till det civila samhället.

Fordon

Bataljonsstaben med ledningspluton har egna både terränggående och väggående fordon samt hyr in fordon för att vid behov kunna upprätta framskjuten stabsplats.

Ledningspluton

Ledningsplutonen är organiserad enligt insatsorganisation 2012

Organisation

1 Stabsgrupp
1 Sambandsgrupp
1 Transport-och ordonnansgrupp som leds av Ledningsplutonchefen med ställföreträdare.

Förmågor

Ledningsplutonen betjänar bataljonstaben med stabsassistenter, signalister och fordonsförare.

Historia

Ledningsplutonen är stolt traditionsbärare för Västerdals Kompani med anor från tidigt 1600-tal.

Adress:
17. hemvärnsbataljonen
c/o Livgardet LG
Dalregementsgruppen
Box 701

791 29 Falun
Telefon:
023-45000
E-post:
17bataljon@hemvarnet.se
Kalender
Tyck till om sidan