Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

214:e kompaniet

Ögon och öron i terrängen

Kompaniet verkar främst i Militärregion Mitt. Soldaterna rekryteras från Uppland och Västmanland. Stöd och utbildning får de av Ledningsregementet i Enköping.

214:e Hemvärnsunderrättelsekompaniet(HvUnd-kompaniet) består av tre stycken HvUnd-plutoner, en flygtropp, en ledningstropp och en trosstropp. Förbandet förväntas klara sig på egen hand under lång tid och ska kunna verka i hela landet.

Kompaniet är särskilt organiserat och anpassat för spaning och informationsinhämtning. Soldaterna utbildas till att kunna verka både dolt och öppet beroende på syfte och uppgift. 214:e HvUnd-kompaniet verkar främst i naturlig miljö genom fast och rörlig spaning. Den rörliga spaningen bedrivs till fots eller med fordon beroende på uppgift.

Som soldat i 214:e HvUnd-kompaniet så tjänstgör soldaten minst åtta dagar under ett år. Dessa dagar är fördelade på två övningar som omfattar fyra dagar vardera. Övningarna genomförs normalt under vår och höst. Utöver detta kan soldaten delta i mindre övningar och utbildningar.

Att tjänstgöra vid 214:e Kompaniet passar dig som gillar att verka dolt, gå långt, bära tungt och att verka i mörker och ta stort eget ansvar för uppgiftens genomförande.

För mer information eller intresseanmälan klicka på länken: Intresseanmälan

Adress:
21. hemvärnsbataljonen
c/o Ledningsregementet LedR Upplands- och Västmanlandsgruppen
749 81 Enköping
Telefon:
0171-15 70 00
E-post:
21hvbat@wips.mil.se
Nyheter från 214:e kompaniet

Spaning mot hamnområde

Under tidigare vecka genomförde 214. Underrättelsekompaniet sin övning fördelade på flera geofragiska platser. En tät fullföljde fordonsutbildning medan majoriteten av soldaterna övade spaning mot hamnområde där fienden grupperat med en styrka.

Torsdagen inleddes av en omfattande fältlastning för att sedan ta sig norröver mot den aktuella övningsplatsen med stöt av flygtroppen som rekognoserade vägarna. Det gäller att placera och maskera fordonen i en FAP (FordonsAvlämningsPlats) en bit från förläggningsplatsen för att inte röja sin position. Nu gällde det att snabbt tilldela eldställningar, upprätta förläggning och samband mot övriga kompaniet. Senast klockan 0600 nästa morgon skulle plutonerna vara beredda att genomföra sin uppgift från observationsplatserna (o-plats), vilket kräver att dessa rekas och bemannas långt innan.

Under fredagen gästades kompaniet av C MRM (Militärregion Mitt), överste Thomas Karlsson, som tillsammans med sina kollegor fick sig en överblick av övningen. Samtidigt bedrevs spaning från o-plats men även rörlig spaning av plutonerna och rapporteringen in till kompanistaben var ihärdig. Efter att en av grupperna vid sin o-plats hamnat i sammanstöt med fienden var dem tvungna att omgruppera till en ny dold position.

Vid samma tillfälle övades sjukvårdsmoment där en av soldaterna från o-platsen blev skadad och förflyttades via transport mot sjukvårdsgruppen vid kompaniförläggningen. Det är viktigt att testa hela kedjan gällande sjukvårdstjänsten för att få in rutin om det skulle ske en skarp skada.

Samtidigt cirkulerade flygtroppen med dess flygplan runt området för att ytövervaka kustremsan men även genom fotografering samt filmning från luften kunna skicka underrättelser till kompanistaben som sammanställer informationen från minneskortet i kameran. Efter genomfört uppdrag återvände flygförarna till den till synes lämnade flygbasen innan nästa uppdrag tog fart.

Publicerad: 2019-04-17
Uppdaterad: 2019-04-20

Marschövning i terräng

Under en lördag i september samlades 15st soldater ur 214:e kompaniet för att genomföra en marschträning. Terrängen bestod både av väg, stig och obanad terräng. Området är inte helt okänt för förbandet, dels från en tidigare övning i området och senare från skarpa insatser under sommarens skogsbränder.

Soldaterna indelades i fyra olika grupper utifrån ambition och grupptillhörighet i förbandet. Delar av banan genomfördes på kompasskurs i relativt tät skog. Den raka linjen på kartan vart en slingrande vandring i skogen över mossar och klippterräng. Samtliga grupper tog sig runt utan guidning så kunskaperna i orientering får anses vara godkända.

Längs banan fanns tre kontrollstationer där det fanns bilder på stridsfordon från olika länder. Under utvärderingen senare under kvällen framgick det att det finns god utvecklingspotential på området fordonsigenkänning. Kvalitén på 7S-rapporterna i övrigt var god. Det drogs lärdomar kring tidsplaneringen vid förflyttning. Första grupp var i mål ca två timmar efter beräknad tid och sista grupp ytterligare två timmar senare.

Från start till banans högsta punkt var det 55 höjdmeter. Sträckan var ca 18km på kartan vilket i praktiken innebar runt 20km i verkligheten. Varje deltagare hade en packning på ca 20-22kg, ingen stridsutrustning eller vapen hade tagits ut till denna övning för att förenkla logistiken. Övningen avslutades med samkväm under lediga former med mat och dryck.

Foto: Jocke Andersson, 214:e kompaniet

Publicerad: 2018-09-17
Av: Fredrik Johansson <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2018-09-17

Komplettering av utrustning

Förrådet LedR har kvällsöppet för komplettering av skalplagg, snödräkt och knäskydd.

Vid tillfället kompletteras ovanstående samt sovsäck 2000 lätt återlämnas (gäller ej sold i 214. undkomp). Kompletteringtillfällena är för 22.bat samt sold tillhörande 211.ins och 214.und som bor närmare Enköping. Komplettering kommer även att ske på LSS i Uppsala eso. Sprid informationen inom grupperna.

Datum och tider har gått ut via mail men kan även fås via närmaste chef.

Publicerad: 2017-11-05
Av: Fredrik Johansson <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2017-11-05

Förrådet stängt under SÖF

Det kommer inte att vara möjligt att byta utrustning under SÖF:en på grund av systemöversyn.

För de som behöver byta utrustning innan övningen så måste detta ske innan den 12/4.

För mer information kontakta din närmaste chef.

Publicerad: 2017-03-24
Av: Fredrik Johansson <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2017-03-24
Kalender
Tyck till om sidan