Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

253:e kompaniet

Huddinge Hemvärnskompani

Ett hemvärnskompani med 70 årig historia precis söder om Stockholm som ingår i 25. hemvärnsbataljonen. Vi har plats för dig som vill göra 4-6 dagars tjänstgöring per år i Hemvärnet och vill tillhöra ett förband söder som Stockholm.

- Vilka är vi
- Om förbandet
- Befattningar & organisation
- Kompanimärke Huddinge kompani
- Gå med i Hemvärnet
- Läs mer

 

Vilka är vi

253:e är ett bevakningskompani i Huddinge

253. hemvärnskompaniet är ett bevakningskompani. Vi går även under namnet Huddinge kompani.

Vi finns geografiskt placerade i Huddinge kommun, söder om Stockholm. Några kilometer från Huddinge centrum har vi vår hemvärnslokal där vi bland annat bedriver expedition och utbildningskvällar.

Vi är en del av den svenska Försvarsmakten och en del av landets militära försvar. Att kunna skydda landets säkerhet med militära medel är vår huvuduppgift.

Vi är även en resurs för samhället vid behov av snabba insatser vid olika sorters kriser. Vi stöder den lokala Räddningstjänsten och Polisen, genom att vid behov ställa upp med tränad personal efter order från Militärregion Mitt (MRM). Bland annat deltog personal från oss i släckningsarbetet efter skogsbranden i Västmanland 2014.

Hemvärnet

Hemvärnet utgörs av frivilliga som tecknar ett tjänstgöringsavtal med Försvarsmakten. Personalen har till vardags civila jobb, men har valt att tjänstgöra som soldater ett antal dagar om året. Blandningen av åldrar, erfarenhet och bakgrund är en del av styrkan i Hemvärnet - här finns hantverkare, ekonomer, ingenjörer, butikspersonal, lärare, med mera. Blandningen ger en stor samlad kompetens som inte återfinns i anställda förband. Hemvärnet utgör idag numerärt cirka 40 % av landets väpnade styrkor och har det senaste decenniet genomgått stora förändringar för att höja förbandets förmåga och är idag ett lätt infanteriförband med modern materiel, dock utan tyngre enheter som stridsfordon.

Genom sin höga beredskap, geografiska spridning och stora numerär är Hemvärnet en viktig del av Sveriges försvar och den enda enhet som klarar av att ge millitär närvaro över hela landet. Vid händelse av ofred är Hemvärnet ett av de första förband som kommer sättas in på grund av den höga beredskapen, och en av uppgifterna kommer vara att skydda andra förband som görs klara för insats, exempelvis genom att skydda viktig infrastruktur, förråd och genomföra eskorter. Hemvärnet skall även kunna genomföra fördröjningsstrid för att bromsa en militärangripare tills andra förband inom Försvarsmakten kan slå mot angriparen.

Vårt upptagningsområde

Kompaniet har sitt primära upptagningsområde i Huddinge kommun och rekryterar därför personal främst från Flemingsberg, Segeltorp, Sjödalen, Fullersta, Skogås, Stuvsta, Snättringe, Trångsund & Vårby, men tar självklart även emot soldater från andra kommuner som önskar gå med i just vårt kompani, och flera inom kompaniet bor i andra kommuner.

Kompaniet ingår i 25. Hemvärnsbataljonen (även kallat Taeliehus bataljon) och är det enda bevakningskompaniet inom vår bataljon, varför personal inom bataljonens upptagningsområde (Nykvarn, Södertälje, Järna, Salem, Botkyrka, Grödinge) hänvisas till oss om man specifikt vill gå med i ett bevakningskompani, istället för ett insatskompani.

Om det finns personal inom vårt upptagningsområde som istället önskar gå med i ett insatskompani, rekommenderar vi vårt grannkompani 251. hemvärnskompaniet, även kallat Svartlösa kompani.

Vi som utgör personalen

Vi som bemannar kompaniet har en mycket blandad bakgrund. Åldrarna varierar och många var med i Hemvärnet innan dagens moderna organisation och påbörjade sin militära karriär som hemvärnsungdomar eller som värnpliktiga, och har sedan fortsatt i Hemvärnet – ibland genom att gå med direkt eller efter ett antal års frånvaro från militär verksamhet. En ökande andel av personalen har idag inte gjort värnplikt, utan istället gjort grundläggande militär utbildning (GMU), antingen för att funderat på att bli anställd soldat eller sjöman (GSS) och sedan bytt till Hemvärnet eller just med avsikten att gå med i Hemvärnet.

Det finns även viss personal inom förbandet som kommer från andra frivilliga försvarsorganisationer och som bemannar befattningar hos oss (se mer nedan).

Personalen är organiserad i grupper som är organiserade i plutoner som utgör kompaniet. Man är fast placerad i en grupp och byter inte grupp förrän man önskar det, eller det sker större förändringar inom förbandet. Detta gör att personalen lär känna varandra, vilket stärker den sociala kontakten mellan personalen. Den sociala delen av att vara i Hemvärnet är viktig och en av de faktorer som gör att personalen stannar i förbandet.

 

 

Om förbandet

Vad är ett bevakningskompani?

Det finns många olika typer av plutoner inom Hemvärnet. Ledningspluton, stab & trosspluton, trafikpluton, CBRN-pluton, underrättelsepluton, båtpluton med mera. Dom två vanligaste typerna är dom två skyttetyperna: insatspluton och bevakningspluton. Insatspluton och bevakningspluton är mycket lika varandra, men skiljer i uppgift och utrustning – båda utgörs i grunden av skyttesoldater. Ett bevakningskompani utgörs av 2-3 bevakningsplutoner, en kompaniledning, samt en stabs & trosspluton. Bevakningskompaniet främsta uppgift är att ur en förhandssituation bevaka, skydda och försvara en viktig anläggning mot an angripare.

Skillnad mellan bevakningskompani och insatskompani

Soldaterna i ett insatskompani och ett bevakningskompani ser för ögat likadana ut, men ett bevakningskompani skall inte klara av att lösa lika avancerade uppgifter som ett insatskompani. Bland de tydligaste skillnaderna är att ett bevakningskompani saknar fordon för att förflytta förbandet utan transportstöd från annan enhet, och har därför främst till uppgift att bevaka, skydda och försvara fasta platser, medan ett insatskompani har egna fordon och kan därför röra sig och agera mer offensivt.

En av de största skillnaderna på soldatnivå är att en bevakningssoldat tjänstgör 4 dagar per år, medan en insatssoldat tjänstgör 8 dagar per år. Ofta är det detta tidsuttag som avgör valet mellan att ansluta sig till ett bevakningskompani eller insatskompani, om man inte bara väljer det som ligger geografiskt närmast.

Uppgifter för ett bevakningskompani

Utöver de olika färdigheterna som en soldat i ett bevakningskompani skall klara av, exempelvis personliga färdigheter i fält (exempelvis förläggningstjänst, fälthygien, laga mat, maskering, med mera) eller befattningsspecifika uppgifters (exempelvis att skjuta kulspruta, pansarskott, sköta radiosignalering, med mera) skall förbandet tillsammans klara av vissa uppgifter.

Uppgifterna för bevakningsplutonerna delas in i huvuduppgifter och övriga uppgifter.

Huvuduppgifter:
1 Bevaka objekt eller knutpunkt mot sabotage
2 Skydda objekt eller knutpunkt mot sabotage
3 Upprätta observationsplats (fast spaning)
4 Försvara knutpunkt/område/objekt under begränsad tid
Övriga uppgifter:
1 Genomföra mineringar
2 Genoföra eldöverfall

Kompaniet skall kunna lösa dessa uppgifter under minst 90 dygn vid ett skarpt läge.

Utrustning

Ett bevakningskompani har normal infanteriutrustning i form av radio 180, DART, kulspruta m/58B, pansarskott m/86, automatkarbin 4B, förläggningstält 20, maskeringsnät, motorcykel 258, med mera. Kompaniet saknar dock fordon för att kunna förflytta sig mellan olika uppgifter och är därför stationärt, med undantag för några fordon på trossen för att sköta ordonnans- och underhållstjänst.

Soldatens personliga utrustning är mycket modern och motsvarar den som anställda och tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T) har. Genom att hemvärnssoldaten har sin personliga utrustning i form av ryggsäck, uniform, kök, sovsäck, förstärkningskläder, med mera hemma och inte i ett centralt förråd, har hemvärnssoldaterna en hög beredskap. Endast vapen, ammunition och gemensam materiel behöver hämtas ut från ett förråd för att göra förbandet redo att lösa uppgifter.

Tjänstgöring i ett bevakningskompani

Genom att teckna avtal med förbandet förbinder man sig att tjänstgöra 4 dagar per år. Denna tid tas ut sammanhängande under en krigsförbandsövning som hålls torsdag-söndag, dock rycker befäl in tidigare beroende på befattning. Våra KFÖ:er ligger oftast på våren.

Utöver KFÖ genomförs olika frivilliga kompletterande utbildningar (KU), vanligtvis under en helgdag eller veckokväll. En KU kan vara skjutning med kulspruta, grupps strid, sambandstjänst, sjukvårdsutbildning, en kvällstjänst i signalering, orientering eller försvarsupplysning.

Det finns även möjligheter att delta i tävlingar eller anmäla sig till olika kurser för att förbättra personlig färdighet, bli instruktör, byta befattning eller för att kunna bli befordrad.

En central del av att vara skyttesoldat i ett bevakningskompani är att man är skyddsvaktsutbildad, det vill säga att man är behörig att med vapen bevaka ett skyddsobjekt och kunna ingripa om så krävs för att lösa uppgiften. Detta övar vi ofta, och ibland får vi även utföra riktiga bevakningsuppdrag. Utbildningen till skyddsvakt får du genom Hemvärnet.

Eftersom civila insatser ibland åberopar hjälp från Försvarsmakten, är Hemvärnet ofta inblandade i eftersök efter försvunna människor, översvämningar, skogsbränder, miljökatastrofer och andra typer av räddningsinsatser. Deltagandet i detta är frivilligt, men de flesta av oss vill delta och bidrar gärna om vi har möjlighet.

 

 

Befattningar & organisation

Personal

Huvuddelen av personalen i förbandet är rekryterade direkt till Hemvärnet, antingen före detta värnpliktiga, före detta anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) eller utan tidigare militär bakgrund som gått grundläggande militärutbildning innan de kan bli medlemmar av Hemvärnet.

Utöver personalen rekryteras direkt till Hemvärnet, tillsätts även en del befattningar via frivilliga försvarsorganisationer. Det är personer som gått med i ett förbund på grund av ett intresse för den specifika verksamheten, och sedan blivit erbjudna en placering i Hemvärnet med anledning av sin kompetens. Det organisationer som bidrar med personal till bevakningskompaniet är:

  • Svenska Brukshundsklubben (SBK): hundförare
  • Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren): fordonsförare
  • Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna): sjukvårdare

Så här är vi organiserade

Förenklat kan ett bevakningskompani beskriva som:

  • Kompaniledning (kompanichef och ställföreträdande, samt ledningsbefäl)
  • 1 st stab & trosstropp (stabs- & sambandsgrupp, sjukvårdsgrupp, kokgrupp, packgrupp)
  • 2-3 st bevakningsplutoner (vardera med en chefsgrupp och fyra bevakningsgrupper)

Kompaniledning

Chefsgrupp
1 st chef bevakningskompani (löjtnant/kapten), GMU
1 st ställföreträdande chef bevakningskompani (löjtnant), GMU
Kompanistab
1 st kvartermästare (1. Sergeant/fanjunkare), GMU
1 st underhållsbefäl (1. sergeant), GU-F
2 st strids-/samverkansbefäl (1. sergeant), GMU
1 st hundbefäl (korpral), GU-F

Stabs- & trosspluton

Chefsgrupp
1 st chef stabs-/trosstropp (1.sergeant), GMU
Stabs- & sambandsgrupp
1 st chef stabs- & sambandsgrupp (korpral), GU-F
1 st ställföreträdande chef stabs- & sambandsgrupp (korpral), GU-F
2 st stabsassistent (korpral), GU-F/SLK
2 st signalist (mening), GU-F
2 st MC-ordonnans (mening), GU-F/FMCK
Sjukvårdsgrupp
1 st chef sjukvårdsgrupp (korpral), GU-F
1 st ställföreträdande chef sjukvårdsgrupp (korpral), GU-F/Försvarsutbildarna
1 st sjuksköterska hemvärnsavtal (fänrik), icke-kombattant
3 st sjukvårdare (mening), GU-F/Försvarsutbildarna
2 st sjukvårdare/bilförare (mening), GU-F/Försvarsutbildarna
Kokgrupp
1 st chef kokgrupp (korpral), GU-F
4 st kock (mening), GU-F/SLK
Packgrupp
1 st chef packgrupp/tunglastbilsförare (korpral), GU-F
3 st bilförare tung lastbil (mening), GU-F/Bilkåren
1 st förare tung lastbil / mekaniker (mening), GU-F/Bilkåren

Hemvärnsbevakningspluton

Chefsgrupp
1 st chef bevakningspluton (fänrik/löjtnant), GMU
1 st ställföreträdande chef bevakningspluton (fänrik), GMU
2 st skyttesoldat/signalist (mening), GMU
2 st hundförare (mening), GMU/SBK
4 x Hemvärnsbevakningsgrupper á
1 st chef bevakningsgrupp (korpral), GMU
1 st ställföreträdande chef bevakningsgrupp (korpral), GMU
5 st skyttesoldat (mening), GMU
1 st skyttesoldat/stridssjukvårdare (mening), GMU

Utbildning för befattning

All personal måste ha någon form av militär grundutbildning innan de kan placeras i Hemvärnet. En grundutbildning i form av tidigare värnplikt, grundläggande militärutbildning (GMU) om 4-11 månader beroende på vald inriktning eller grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) om två veckor är de olika alternativ som finns.

GU-F är bara ett alternativ för specialister, det vill säga befattningar som inte har strid som främsta uppgift, exempelvis hundförare, sjukvårdare, motorcykelordonnans, signalist, stabsassistent, med flera. Vissa specialistbefattningar förutsätter tidigare utbildning i några av de frivilliga försvarsorganisationerna, exempelvis hundförare.

Efter genomförd grundutbildning behöver man gå en introduktionskurs för Hemvärnet som omfattar en helg, innan man kan placeras i förbandet.

När du blivit placerad på en befattning kan du välja att vidareutbilda dig för att byta befattning eller bli befordrad. Hemvärnet erbjuder olika utbildningar för personlig utveckling och befordran, exempelvis chefskurser, ledarskapskurser, instruktörskurser, befattningsspecifika kurser, med mera.

KOMMANDE BEHOV AV BEFATTNINGSHAVARE

För att trygga befintliga vakanser och kommande personalförändringar de närmsta åren söker vi just nu framförallt följande befattningar. Bland annat har som målsättning att sätta upp en helt ny pluton inom kompaniet, och har därför gott om utrymme för ny personal.

Kompanistab:
- Strid & samverkans befäl kompanistab (1. sergeant)
- Hund befäl kompanistab (korpral)
Stab- & trosspluton:
- Troppchef stab- & trosstropp (1. sergeant)
- Ställföreträdande gruppchef stab- & sambandsgrupp (korpral)
- Stabsassistent kompanistab (korpral)
- Radiosignalist kompanistab (menig)
- Mekaniker/förare tung lastbil (menig)
Kokgrupp:
- Gruppchef kokgrupp (korpral/sergeant)
- Fältkock kokgrupp (menig)
Bevakningspluton:
- Plutonchef bevakningspluton (fänrik/löjtnant)
- Ställföreträdande plutonchef bevakningspluton (fänrik)
- Stridssjukvårdare bevakningspluton (menig)
- Gruppchefer bevakningsgrupp  (korpral/sergeant)
- Ställföreträdande gruppchef bevakningsgrupp (korpral)
- Radiosignalist bevakningspluton (menig)
- Soldat bevakningsgrupp (menig)
- Hundförare bevakningspluton (menig)

För dig som saknar förkunskaper eller behörig grad hjälper vi till att utbilda dig mot önskad befattning. I vissa all får man börja på annan befattning och utbilda sig för att senare byta, i vissa fall kan man börja i avsedd befattning och utbilda sig efter hand. Hör av dig om du har funderingar.

 

 

Kompanimärke Huddinge kompani

Kompaniets symbol är en kvadrat delad diagonalt i en röd och en grön triangel. I den röda triangeln finns Huddinge kommuns heradiska vapen bestående av av en vårdkase. Kommunens vapen är ritat av Folke Arnström och fastställdes 1947 av kung Gustav V, den har ingått i kompaniets symbol sedan dess. Vapenbeskrivningen för kommunvapnet lyder: "I ett fält av guld en på ett blått treberg stående, svart, brinnande vårdkase med röd låga" och är avsedd att signalera stabilitet och knyta an Huddinge till de historiska varningssystemet med vårdkasar. Vårdkasen är gammalt nordiskt varningssystem, framförallt varnligt i Sörmland och Uppland längs inloppen mot Stockholm, som bestod av stora vedstaplar som tändes på vid analkande fara.

253 bevakningskompaniets fana
 

 

Gå med i Hemvärnet

Vad krävs för att gå med i Hemvärnet

För att gå med i Hemvärnet måste vara 18 år fyllda och svenskt medborgare.
Innan man blir antagen sker en personkontroll för att säkerställa att man är lämplig för placering i Hemvärnet.

Saknar man tidigare militär utbildning (exempelvis värnplikt) behöver man först en grundutbildning genom gå GMU för att bli skyttesoldat eller GU-F för att bli specialist.
GMU (grundläggande militär utbildning) är 4-11 månader beroende på vald inriktning.
GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga) är två veckor och avsedd för personal som kommer från någon av de frivilliga försvarsorganisationerna och skall bemanna en specialistbefattning i Hemvärnet.

Efter grundutbildningen går man introduktionkurs hemvärn en helg innan man kan placeras i förbandet.

Har du frågor till oss

Vill du komma i kontakt med oss i Huddinge kompani för att diskutera mer kan du skicka ett mail Huddinge.kompani@gmail.com

Hur går man med?

Är du intresserad av att gå med i Hemvärnet och bli placerad i en bataljonsstab eller ledningspluton kan du börja med att göra en intresseanmälan där kan du ange under "Önskemål" att du önskar placering i Huddinge kompani.

Har du frågor om intresseanmälan eller rekryteringsgång kontakta rekrytering@mil.se eller ring Rekryteringslinjen på +46 (0)8-514 390 09 (vardagar 10.00-15.00).

Är du redan aktiv inom någon av de friviliga försvarsorganisationer som bidrar med personal till Hemvärnet kan du även kontakta din organisation för mer information.

 

 

Läs mer

Om några av våra befattningar

Bevakningssoldat
Fältkock
Hundförare
Motorcykelordonnans
Signalist
Stabsassistent
Stridssjukvårdare

Grundutbildning för Försvarsmakten

GMU
GU-F

Om Hemvärnet och vår verksamhet

Hemvärnet som organisation
Frågor & svar om Hemvärnet
Intresseanmälan Hemvärnet
Befattningsutbildning inom Hemvärnet
Hemvärnshandboken 2016

Vår bataljon

25. bataljonen
25. bataljonsstaben & ledningspluton
251. insatskompaniet (Svartlösa)
252. insatskompaniet (Telge)
253. bevakningskompaniet (Huddinge)
254. flyggruppen

 

Adress:
253. Hemvärnskompaniet
c/o Livgardet LG
Livgardesgruppen
196 85 KUNGSÄNGEN
Telefon:
08-689 89 00 Huddinge komp
08-584 540 00 vx Livgardet
08-514 390 09 Rekrytering
E-post:
huddinge.kompani@gmail.com
Nyheter från 253:e kompanietVisa alla nyheter
Kalender
Tyck till om sidan