Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

28:e bataljonstaben och ledningsplutonen

Ledningspluton

Ledningsplutonen består av 27 personer som har till uppgift att:
- Skapa förutsättning för och biträda bataljonstaben att bereda underlag för bataljonchefens beslut.
- Bemanna sambandsmedel som krävs för ledning av bataljonen över tiden samt ansvara för materielunderhåll och stabsexpeditionstjänsten.
- Plutonen skall även stödja kompanierna med personal och materieltransporter.


Vi försöker alltid hitta ledningsplats och förläggning inomhus (t.ex en lektionsal). Ofta grupperar vi tillsammans med ett kompani för att få hjälp med skydd och mat.

Organisation samt avtalsorganisations tillhörighet
C HvLedningsPluton HV
stf C HvLedningsPluton HV

Stabsgrupp (6)
Chef Stabsgrupp HV
2 x Stabsassistenter SLK
3 x Underrättelseassistent SLK

Sambandsgrupp (6) Chef Sambandsgrupp FRO
Sambands och Data tekniker FRO
2 x Driftledare IS FRO
2 x Signalister FRO

Transport och Ordonnansgrupp (7) Chef Transportgrupp SKBR
2 x MC-ordonnanser FMCK
2 x Bilförare /Tung Lastbil SKBR
2 x Bussförare SKBR

Utrustning Stabs- och sambandsgrupperna är välutrustad med fordon, radio apparater och datanätverk.
De två Stabshytterna 1314 för Stridsledningscentral (StriC) och Funktionsledningscentral (FunkC) har alla sambandsmedel och datorer fast monterade så man kan omgruppera Stabsplatsen (L3) snabbt.
Vi kan också resa Högmast, högantenner och riktantenner om det skulle krävas.
Plutonen ansvarar också för bemanning av Bataljonchefens ledningsfordon ratgb 11 (L1) då han leder från annan plats.
Transportgruppen har 3 st MC 258, lastbilar, terränglastbilar och en buss.

Utbildning Huvuddelen av personalen tillhör en avtalsorganisation och har fått sin grundläggande utbildning och kompetens genom respektive organisation.
Under året sker största delen av utbildningen integrerat med bataljonstaben då man i fält jobbar som ett Team.
Förutom 4 integrerade övningshelger dras avtalspersonalen samman funktionsvis vid några tillfällen för specialistutbildning.
Dessutom tillkommer tid för vård av fordon och materiel.

Kalender
Tyck till om sidan