Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

281:a kompaniet

Paratus

281. Insatskompaniet är ett av Sveriges första insatskompanier och har sitt ursprung i de Insatsplutoner som startades upp i början på 2000-talet.

Kompaniet består av en insatskompaniledning med stab & trosstropp och fyra insatsplutoner. 

Ett modernt och väl övat insatskompani som 281 är skall kunna lösa ett flertal uppgifter både i krig och i fred.  Tex. kan kompaniet få till uppgift att ta, försvara och skydda objekt, bevaka, ytövervaka samt eskortera personal/materiel. Vi är beredda att lösa uppgifter i hela landet, men främst skall vi göra insatser i vårt egna län. 
I fredstid är vi beredda att hjälpa räddningstjänst vid större naturkatastrofer, t ex skogsbränder, översvämningar eller kraftiga oväder. Polisen kan även begära in hjälp från oss vid t ex eftersök av försvunna personer. Detta har 281 gjort att flertal tillfällen med mycket gott resultat.

Ett insatskompani är idag utrustade med i stort sätt samma materiel som övriga försvarsmakten. Det som skiljer oss från övriga är att vi bär en Ak4B. Kompaniet är utrustat med terrängbilar, personbilar, lastbilar och blir vid behov tillförda stridsbåtar. På skytteplutonerna har vi granatgevär, kulsprutor, prickskyttegevär och 40mm granattillsatser, p-skott mm. Soldaterna är även utrustade med ett IGR system (Intern Grupp Radio), som gör att alla kan lyssna på- och prata med alla.

Det som vi i 281 är extra stolta över är den förbandskänsla, vilja och den höga ambitionsnivån vi har.  

Vi är aldrig nöjda utan jobbar hela tiden framåt.

Detta gör vi genom att utvärdera oss själva, ta åt oss av konstruktiv kritik men framför allt genom att arbeta tillsammans med inställningen att ”allt går att lösa!”

Vi har 6-10 övningar /år där KFÖ & SÖF är de stora övningarna (se beskrivningar av övningar nedan) Men förutom det så får vi med jämna mellanrum förfrågningar från framför allt Amf1 om att lösa olika uppgifter. Vi har undre det senaste året bistått Amf1 med B-styrka till deras övningar. Vi har genomfört förevisningar och hållit i  ”prova på skjutningar” för ungdomar på det som kallas ”Millitery Weekend”

281 är det kompaniet som alltid ställer upp!

Som soldat i 281:a får man möjligheten att förutom vår egna verksamhet göra mycket annat. Vi är framförallt mycket aktiva i olika tävlingar. Tex. så segrade 281 stort i HvSS patrulltävling 2014. .Det gjorde att vi fick representera hela Hemvärnet på Försvarsmaktenspatrulltävling på F17 samt att vi 2015 fick åka över till Estland och delta i Admiral Pitckas Recon Chalenge.  

Så vill man vara med i ett kompani som gör de lilla extra så är det självklara valet 281
 

Olika övningar och kurser som genomförs under ett utbildningsår:

1 st/år  KFÖ (Krigsförbandsövningar) Hela Insatskompaniet övas samtidigt och löser tillämpade uppgifter och/eller station system under 4  sammanhängande dygn på våren. Detta sker på en eller flera plaster i Stockholms län och övningsledare är personal på Utbildningsgrupp Södertörn Amf 1        

1st./år SÖF (Särskild Övning Förband)  Sker med lös eller skarp ammunition. Momentvisa övningar med hela insatskompaniet. Alla typer av vapen vi förfogar över, kan användas vid behov. 4 sammanhängande dygn, på en eller flera platser någonstans i Roslagen. Utbildningsansvariga är Utbildningsgrupp Södertörn Amf 1

4-6st/år  Hemortsövningar Utöver de gemensamma övningarna som de tre plutonerna och stab och tross gör i insatskompaniet, arrangeras det egna hemövningar. Tidsmässigt en kväll, en dag eller en helg för hela plutonen. Detta sker oftast i närliggande terräng och samt på lämpliga övningsplatser. Även gruppövningar förekommer frekvent.

Kurser/Befälsutbildningar -Specifika utbildningar för soldater och befäl. Kurs- eller utbildningstiden varierar från en till tio dagar. Utbildningsplatsen är oftast på Utbildningsgrupp Södertörn eller Hemvärnets Stridsskola i Vällinge.

Adress:
281 c/o Södertörnsgruppen
E-post:
281@hemvarnet.se

Roslagsbataljonens gemensamman hemsida

Du kan följa verksamheten genom att klicka här

Publicerad: 2016-03-19
Uppdaterad: 2016-03-19

rapport från arméövning 15

Då var AÖ15 över för 281 insatskompaniet. Det var en vecka då mycket skulle göras, stora förväntningarna skulle infrias och där både riskerna och möjligheterna var stora. Men efter en vår av förberedelser så kände vi oss redo.
Resultatet blev över förväntan!

281:s lösande av framför allt lördagens strider renderade i en fin utmärkelse vilket 281.kompani är mycket stolta över.
Kompanichefen fick personligen mottaga för 281.kompaniets räkning Armé Chefens Coin, för erkänsla och uppskattning för framstående och genomförda insatser under övningen

Det var ca 90 motiverade soldater som ville visa hur ett väl samövat och väl förberett Insatskompani från de nationella skyddsstyrkorna kan bidra med.
281.kompani var en del av A-styrkan och uppgiften bestod inledningsvis att försvara knutpunkter uppgift H4 för att underlätta framryckning inom brigaden och kompaniet var underställda Militär Region Syd då Områdesövningsledningen kom från P7. Kompaniledningen var på plats några dagar före truppen för att samverka, reka och planera. Det var under lördagen 281 verkligen skulle vara i händelsernas centrum, och så blev det verkligen!

Lördag:
Kompaniets order var att försvara två knutpunkter i minst 1 timme från första stridskontakten. 
Plutonerna förvarade varsin korsning och kompaniets spanings grupper skickades ut. Arbetet med att bygga ut försvaret underlättades avsevärt då kompaniet underställdes en pionjärpluton från Dalregementsgruppen 176.piplunton, som med sina maskiner lade ut minor, grävde värn och röjde skottfält.

Efter en tid så började våra spanings enheter rapportera in vilka framryckningsvägar, typer av fordon samt antal till kompanistaben som lika snabbt fick ut informationen till plutonerna. 
Vid 13:40 fick BQ stridskontakt och ganska så snart hade BQ fått verkan med ett flertal fientliga fordon utslagna. Inledningsvis var de egna förlusterna mycket låga men vart efter att fi ökade trycket så belastades Sjv- kedjan allt hårdare. Vid 15:00 såg läget kritiskt ut då fi frr mot en av korsningarna. KompC beordrade enheter från AQ att framrycka och ta terräng i syfte att understödja BQ försvar. Efter hårda strider så var korsningen åter under vår kontroll. Klockan var då 17:40. Då 281 hade inta bara klarat av att försvara sina knutpunker i 1 timme utan i snart 5 timmar och kompaniet fick då att order om att fortsatta att lösa den uppgiften intill kl 2200.

Söndag:
Under söndags morgon fick kompaniet samma uppgift fast i ett nytt område 6 km söderut. Kompaniet hade dock avsevärt mindre tid för förberedelser knappt 4(h). 
Så det blev full fart framåt och de egna spadarna och yxorna fick jobba hårt under några timmar. Denna dag fick vi ingen stridskontakt men desto mer övning i att samverka med andra förband ur 2.Brigaden som passerade och framryckte/luftlandsatte genom och i kompaniets stridsställningar. Kompanistaben fick jobba med att upprätta samband med alla de andra staberna inklusive tillförda bataljoner i 2.Brigaden men även Militär Region Syd och även brigadstaben.

281.kompani fick under söndagen besök av Arm Chefen General Anders Brännström som efter att KompC redovisat lösandet av tilldelade uppgifter tilldelades 281 komp. Arméchefens Coin, för erkänsla och uppskattning för framstående och genomförda insatser under övningen.
På kvällen återgick kompaniet till Kvarn för vila. 281 var nu klara med sitt deltagande i AÖ15 och fortsatte med egen utbildning och där efter vård återställning av mtrl.

281 ser nu fram emot nya övningar och uppgifter framförallt under Rikshemvärnschefens övning vecka 541.

Kompaniet vill rikta ett särskilt tack till Utbildningsgruppen Södertörn för att de gav kompaniet möjligheten till förberedelser och deltagande, i vad kompaniet uppskattar, en av de bästa övningarna som soldaterna deltagit i. Särskilt vill vi framhålla de FBI:er som följde kompaniet men framförallt Kn Per Sedin kompaniets POC och kn Per Widén QS 16 under övningen.

PARATUS

Publicerad: 2015-09-08
Uppdaterad: 2015-09-21
Kalender
Tyck till om sidan