Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

291:a kompaniet

Militärregion Mitt - 291:a insatskompaniet

291:a insatskompaniet är ett modernt marint insatskompani del av 29:e Södertörnsbataljonen. Försvarsmakten förändras och det gör också Hemvärnet, den nationella skyddsstyrkan, som får allt fler och viktigare uppgifter. Ett steg i denna förändring är att fler förband med högre tjänstgöringskrav sätts upp. 291:a insatskompaniet är ett sådant kompani!

Kompaniet består av två hjulburna plutoner och en pluton utrustad med bandvagn 206. Dessutom ingår en stab- och tross pluton. Då vi är ett marint förband så har vi tillgång till bataljonens stridsbåtar (90H - halvpluton) och G-båtar (grupp), dessa är samordnade inom bataljonens båtkompani för maximalt utnyttjande mot bataljonens uppgifter då vi verkar i den marina miljön där land möter vatten.

Personalen kommer precis som resten av bataljonen ifrån hela Stockholms regionen.
All vår personal är frivilligt rekryterad, vilket ger högt motiverade och engagerade soldater. Gemenskapen är oerhört viktig för förbandet och förbandsandan, där fokus, ansvar och rätt attityd är grundstenar som tar oss framåt och bygger kompaniet. Vårt personliga engagemang gör att vi levererar ett bra resultat både vid övningar samt i skarpt läge. Vårt motto är ¨Crea Diem¨ (skapa dagen) d.v.s. vi tar initiativet och kontrollen.

Uppgift

Hemvärnets förband ska kunna skydda och bevaka för Försvarsmakten och samhället viktiga objekt och installationer, ytövervaka, eskortera personal eller materiel, bedriva försvars- och fördröjningsstrid samt stödja samhället vid svåra påfrestningar. Vi övar årligen våra stridsuppgifter och upprätthåller redan i fredstid en mycket hög beredskap.

Organisation

Vi tillhör Militärregion Mitt och administreras av Södertörnsgruppen som även administrerar 28:e hemvärnsbataljonen även kallad roslagsbataljonen.   

Utbildning och ersättningar

Förbandets soldater genomför två längre övningar per år som tillsammans omfattar minst 8 dygn. Krigsförbandsövningen (KFÖ) är årets största övning och då övas hela bataljonen tillsammans. Särskild övning förband (SÖF) genomför kompaniet enskilt. Dessa två är obligatoriska för att få ut den skattefria ersättningen. Utöver det finns det ett stort utbud av övningar som kompaniet håller i med fokus på att vidmakthålla/öka våra kunskaper och förmågor samt många givande kurser som det är frivilligt att deltaga i.

Vapen och utrustning

Varje soldat får ungefär samma personliga utrustning som en soldat under grundutbildning.
Det innebär bland annat att stridsväst, stridssäck och kroppsskydd. Som personligt vapen tilldelas AK 4B med rödpunktsikte eller pistol 88 beroende på befattning.
Utöver varje soldats personliga vapen förfogar kompaniet även över pansarskott, granatgevär, kulsprutor och prickskyttegevär. 

 


Chefen har ordet

Välkommen till 291.insatskompaniet,

Ett starkt och dynamiskt kompani som bedriver sin verksamhet i två olika element, på land och på vatten dvs i vår marina miljö. Detta ställer extra krav på oss att kunna operera mycket flexibelt i de olika dimensionerna som ger olika möjligheter och förutsättningar att verka i. Härvid har vi skapat en förbandsanda och samhörighet som gör skillnad dvs ett lag med uppgiften, personalen samt förmågan i fokus.

Som chef är jag mycket stolt över förbandet och den passion som finns bland soldaterna, ett driv som gör att vi konstant utvecklas, höjer vår kunskap och förmåga dessutom ständigt beredd till insats oavsett uppgift!

Kompaniets personal hjälper också frivilligt till vid stöd till samhället när detta så behövs. Detta är tex vid eftersök, skogsbränder och översvämningar som är de mest vanliga insatserna, mer om detta får du reda på när du kontaktat oss.         

Med den rätta viljan och attityden löser vi allt och vi behöver just dig, Välkommen i laget!

Örjan Möller,
Kapten
Chef 291.insatskompaniet   

Adress:
291.insatskompaniet c/o Amfibieregementet Amf 1 Södertörnsgruppen
130 91 HÅRSFJÄRDEN
Nyheter från 291:a kompaniet
Visa alla nyheter

Sverige är i brand

Larmet gick.
Ingen tvekan om att ställa upp. Vi hade det på känn och listor började uppdateras och soldater packade om sin utrustning för brandbekämpning. Flera soldater rapporterade att de var klara för insats. Så pass många att vi var tvungna att tacka nej. Viljan är stor att hjälpa till, när vårt land stod i brand.

 

29 Hv Bat och delar av 291 ryckte ut till Ljusdal.
Otroligt motiverade soldater lämnade regementet mitt i natten för att köra konvoj upp till Ljusdal.
Sverige brinner och behöver vår insats.

Efter 7 timmars bilkörning var vi äntligen framme i Camp Färila. Vi inkvarterade, åt lunch, vilade en stund innan det var dags för första orderuttaget. Alla var redo för insats. Soldaterna delades in i 8st grupper, varsin karta samt vilket område/sektor, vilka uppgifter varje grupp skulle ha.

TNR (Tids nr) 301815, rullades 8st fordon ut från campen, ut till de eldhärjande områdena. Det sprakades i radion där de olika grupperna passerade olika UPK:er (utgångspunkt på karta). Timmarna gick, vi var långt inne på småtimmarna och det var full aktivitet både ute som inne i staben. Logistiken körde ut mat, dricksvatten och materiell som behövdes. Alla slet hela natten lång. På morgonen vart vi avlösta vid TNR310800, då hade vi varit igång i alldeles för många timmar. Vi sov på dagarna och slet som djur på nätterna tills det var dags att vända på dygnet och gå över till dagtid. Det arbetspasset var extra tungt. När det äntligen vart vila så vilade man. Oavsett om det var utomhus, i en ladugård, på golvet i fordon/byggnad.
Tiden gick extremt fort, nätter blev dagar och vår insatstid började dra mot sitt slut. Alla kämpade och var otroligt motiverade. Men allt har ett slut, snart dags för oss att rotera hemåt.

Vi kom till ett brinnande inferno och lämnar bränd mark bakom oss.  När vi åker i området och tittar oss omkring, ser det ut som en krigszon, död och förintelse.  Men det fina i det hela, är att man redan nu, kan på vissa ställen se, nya gröna små strån börjar sticka upp lite varstans, djur som rör sig på backen, djur som letar sig hem. Naturen kämpar vidare.

Det är inte bara naturen som kämpar, vi alla har kämpat stort som smått. Alla i denna insats har varit extremt viktiga och vilket fantastiskt samarbete mellan alla blåljusenheter, MR M, Röda korset, MSB, kommunen, trafikverket, utländska enheter, civila, frivilliga, byborna. Alla har gjort ett fantastiskt jobb.

Vi soldater har haft olika roller, alla har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. Vi har släckt bränder, eftersläckt, kontrollerat vattenpumpar, rullat in flera mil med vattenslang och rullat ut den på platser där det har gjort mer nytta, burit, släpat, pustat, kämpat, rapporterat, patrullerat. Andra kollegor har skött logistiken och gjort otroligt viktiga utkörningar av mat, dricksvatten, materiel, bränsle m.m. Andra har kört Tolobil (Tanknings- och laddningsomgång), bandvagnar m.m. Att inte förglömma all stabspersonal som har koordinerat och samverkat med viktiga enheter. Även ni här hemma har varit viktiga, som stöttat oss, glada tillrop och lyckönskningar. Säger åter igen ALLA har varit viktiga stort som smått.

Det bästa av allt, hur grisigt, slitsamt, varmt och trötta vi har varit, så har vi alltid haft leende på läpparna, kramat varandra och glada tillrop.

När vi lämnade camp Färila var vi trötta och till viss del utmattade. Det pyr och ryker fortfarande i markerna, men allt är under kontroll. Det kommer att finnas mindre behov av personal och andra resurser. Eftersläckningen och återställning av materiel både från grannländerna och vår egen kommer att ta tid. För att inte tala om hus och markägare, som kommer få arbeta en lång tid, för att det ska bli normalt igen.

Från denna insats i Ljusdal, tar vi med oss många minnen och mycket erfarenhet.
Många av oss är stolta över våra kamrater inom Hemvärnet/Försvarsmakten och deras insatser som många klassar som hjältemodiga.


Vi kommer aldrig glömma branden i Ljusdal.

Tack alla som har bidragit, det har gjort skillnad.
 

Publicerad: 2018-08-05
Av: Berg, Madelen <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2018-08-06
Kalender
Tyck till om sidan