Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

30:e bataljonsstaben och ledningsplutonen

30:E BATALJONSSTABEN OCH LEDNINGSPLUTONEN

 

Chefen för 30:e bataljonsstaben svarar

 

 

Vilka är vi i 30. bataljonstaben

30:e Hemvärnsbataljonen är en del av de månghundraåriga militära traditionerna i Östergötland och bär traditionsnamnet Första Livgrenadjärbataljonen. Bataljonen leds av en välutvecklad bataljonsstab med tillhörande ledningspluton.  Rekryteringsområdet är i första hand Östergötland, men vissa av oss kommer även från närliggande län. Vi är idag drygt 40 kvinnor och män i staben och ledningsplutonen. Nästan alla är specialister inom något område och kan ha bakgrunder såväl från frivilligorganisationerna, hemvärnskompanierna eller som reservofficer i andra förband.

Staben kan kraftigt förenklat sägas ha till huvuduppgift att i varje läge kunna ge bataljonschefen ett korrekt och tydligt underlag för att fatta beslut, och att säkerställa att det beslutet når ut till de som berörs. För att kunna lösa denna till synes enkla uppgift krävs mängder av arbete som behöver koordineras och levereras på rätt sätt i rätt tid. Det är det som gör arbete i staben så roligt.   

 

Vad gör bataljonstaben för att stödja samhället?

Alla frågor om stöd till samhället kanaliseras via bataljonsstaben. Oavsett om det är fråga om insatser enligt räddningstjänstlagen, till exempel understöd vid brandbekämpning eller annan verksamhet som skarpa uppdrag åt Helikopterflottiljen eller andra förband, så är bataljonsstabens uppgift att säkerställa att kompanierna som tilldelas uppgiften ges förutsättningar att kunna lösa sin uppgift. För bataljonsstaben kan det innebära att säkerställa samband, bygga upp personalförsörjning över tid, skaffa fram underhåll som mat eller drivmedel, eller stödja avseende kommunikation.

 

Hur ser bataljonstabens verksamhet ut mellan insatserna?

Det sker en hel del ”bakom kulisserna” i staben. Det kan vara fråga om underrättelseuppdateringar, orderskrivning, samverkan med andra förband, materielvård, underhåll av sambandsutrustning, personalhantering och mycket mycket annat. Stabsorienteringar hålls regelbundet där stabens olika sektioner kan stämma av läget och chefen ges en möjlighet att styra det löpande arbetet. Utöver detta finns stora möjligheter att frivilligt vidareutbilda sig inom något intresseområde som ledarskap, instruktörs, sambandstjänst med mera.

 

Hur ser en typisk övning ut för staben?

Man kan säga att det finns två typer av övningar. Först och främst finns de centralt styrda krigsförbandsövningarna som för stabens del i normalfallet innebär klassiska stabsövningar där de olika sektionerna och stödjande delarna samordnat övas inom sina respektive funktionsområden. Den andra typen av övningar har oftast formen av ny- eller vidareutbildningar inom de olika specialistområden som finns i staben. Dessa övningar sker oftast på helger eller på kvällstid.  

 

Vilka utbildningsmöjligheter finns för mig?

Staben i sig är ofta en naturlig utvecklingsväg för både blivande och före detta kompaniledningar, och inom en bataljonsstab med tillhörande ledningspluton finns många olika roller och specialistkompetenser. Det finns stora möjligheter att kunna fördjupa sig inom några av dessa, både internt, genom Livgrenadjärgruppens försorg och mer formellt via Hemvärnets Stridsskola i Vellinge utanför Södertälje. Det finns även utbildningsmöjligheter inom frivilligorganisationernas regi nationellt.

 


Om bataljonsstaben och ledningsplutonen

Bataljonen leds av bataljonchef och ställföreträdande bataljonchef.
Till sitt stöd har cheferna en bataljonsstab som med ett antal befäl, var och en med sina speciella kompetens- och ansvarsområden, t ex personal, underhåll, stridsledning, CBRN, underrättelse, samband, och sjukvård. Staben leds av en stabschef.

Ledningsplutonens uppgift är att stödja staben på olika sätt, med expeditionstjänst, underrättelseinhämtning och sammanställning, samband, transporter, närskydd och många andra uppgifter.

Vi är väl rustade med modern materiel och arbetsmetoder. För att säkerställa att personalkompetensen är tillräckligt bred och djup innehåller ledningsplutonen ett antal medarbetare som fått sin utbildning inom olika avtalsskrivande frivilliga försvarsorganisationer.

Kalender
Tyck till om sidan