Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

30:e bataljonsstaben och ledningsplutonen

Om bataljonsstaben och ledningsplutonen

Bataljonen leds av bataljonchef och ställföreträdande bataljonchef.
Till sitt stöd har cheferna en bataljonsstab med ett antal befäl, var och en med sina speciella kompetens- och ansvarsområden, t ex personal, underhåll, stridsledning, CBRN, underrättelse, samband och sjukvård. Totalt ingår 19 befäl i staben. Staben leds av en stabschef.

Ledningsplutonens uppgift är att stödja staben på olika sätt, med expeditionstjänst, underrättelseinhämtning och sammanställning, samband, transporter, närskydd och många andra uppgifter.

Organisation och personal
Ledningsplutonen inom Livgrendjärbataljonen omfattar 38 personer, alla med sina tjänstegrenskompetenser. 

Vi är väl rustade med modern materiel och har sedan början av 2006 arbetat intensivt med att förändra våra arbetsmetoder till framtidens ökande krav. Sedan sommaren 2006 har vi infört ett eget datornätverk där alla sektioner kan vara samtidigt inloggade och dela all information. Därigenom har vi även kunnat övergå till att delge all stabspersonal samlad information via storbildsprojektorer.

I samband med denna moderniserings- och utvecklingsprocess har vi även infört fempunktsordersystemet.

För att säkerställa att personalkompetensen är tillräckligt bred och djup innehåller ledningsplutonen ett antal medarbetare som fått sin utbildning inom olika avtalsskrivande frivilliga försvarsorganisationer.

Kalender
Tyck till om sidan