Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

307:e kompaniet

Östergötlands underrättelsekompani

Chefen för 307:e kompaniet svarar

 

VILKA ÄR VI 307:e UNDERRÄTTELSEskompaniet, YDREKOMPANI?

307:e underrättelsekompaniet bär traditionsnamnet Ydre och rekryterar soldater från hela Östergötland samt närliggande områden som saknar underrättelsekompani, men främst från Östergötland. Vi har personal med militär grundutbildning och personal som utbildats av frivilliga försvarsorganisationer till specialister.


Vi är fullbemannade ca 190 kvinnor och män organiserade i tre spaningsplutoner, en flygtropp, en ledningstropp & en trosstropp. I dessa delar ingår även funktioner som sjukvård, mc och hund.

Förbandet har informationsinhämtning som huvuduppgift vilket löses öppet eller dolt genom fast eller rörligspaning med eller utan fordon. Olika delar av kompaniet används samordnat i inhämtningen för att få bästa effekt och kompaniet kan ibland få stöd av andra typer av förband beroende på uppgift eller terräng. Inhämtad information ska sedan delvis bearbetas inom kompaniets ram. Underrättelsekompaniet har alltså annorlunda huvuduppgifter mot övriga typer av hemvärnskompanier. Förbandet leds vid insats av chefen militärregionen vilket gör att det verkar fristående från övriga bataljonen och kan understödja olika förband och verka i olika sorters terräng.


Förbandet verkar över stora ytor vilket medför att det normalt verkar utspritt i mindre enheter och rör sig över ytan. Förutom modern personlig materiel är förbandet utrustat för att genomföra spaningstjänst under lång tid.

 

 

VAD ÄR kompaniets UPPGIFT?

Kompaniets huvuduppgift är informationsinhämtning och viss informationsbearbetning, men kan även utföra andra uppgifter. Vi informationsinhämtar inom vårt område i syfte att ge högre chef bättre beslutsunderlag. Vi ska kunna verka över hela Sverige under lång tid.  För att klara detta har alla soldater skrivit på ett avtal om minst 8 avtalsdygn.

 

VAD GÖR kompaniet FÖR ATT STÖDJA SAMHÄLLET?

Kompaniet stödjer samhället i fred enligt räddningstjänstlagen samordnat med övriga bataljonen, ex vid eftersök av försvunna personer. Andra insatser kan röra skarpa bevakningsuppdrag om ex. Helikopterflottiljen eller annat förband begär detta. Stöd till samhället är dock inte någon huvuduppgift utan det sker helt på frivillig basis.

 

HUR SER Kompaniets VERKSAMHET UT MELLAN INSATSERNA?

Inom kompaniet lägger vi stor vikt vid att hålla kontakt med varandra mellan övningar. Detta sker dels genom sociala medier, men också genom månadsvisa kompanisamlingar någon vardagskväll där nyheter och nyttig information delas. Dessa tillfällen nyttjas också för korta repetitionsövningar i ex sambands, fordonstjänst efter behov. Vissa samlingar sker i vårt mobiliseringsförråd då stor vikt läggs vid att hålla vår gemensamma materiel i god trim. Förutom bataljonsgemensamma övningar genomför kompaniet ex egna tillfällen att träna skytte i egen takt.

Det finns också stora möjligheter att frivilligt vidareutbilda sig inom något intresseområde som ledarskap, instruktörs, skytte-, fordonstjänst mm. Detta sker bl.a. på Hemvärnets Stridsskola.Vi lägger stor vikt vid gott kamratskap och att ta till vara på våra soldaters personliga kompetenser, något som utgör Hemvärnets unika styrka.

 

HUR SER EN TYPISK ÖVNING UT FÖR kompaniet?

En typisk krigsförbandsövning sker inom kompaniets ram men kan genomföras i samövning med andra förband. Övningarna har antingen inriktning att samöva förbandet i lösande av sin huvuduppgift eller att öva förmågor på individ eller mindre grupp för att öka förmågan att lösa sina delar av kompaniets uppgifter.

Förutom krigsförbandsövningar sker frivillig utbildning som riktar in sig på att fördjupa eller bredda de enskilda soldaternas och gruppernas förmåga. Dessa kan ske båda inom kompaniet eller samordnat med övriga bataljonen.

Kompaniets övningar kan ske med yrkesbefäl och/eller med egna instruktörer. Vi tränar då ofta på individuell, grupp och plutonsnivå moment som syftar till att komplettera vår kompetens för att nå hög Dessa övningar sker oftast under en helgdag utan övernattning och med förtäring ordnad från vår trosstropp.

 

VILKA UTBILDNINGSMÖJLIGHETER FINNS FÖR MIG?

Inom kompaniet finns många olika roller och Du kan utveckla dig utifrån din befattning, exempelvis vapenhantering, spaningstjänst, stabsarbete, underrättelsebearbetning, flygtjänst, mc tjänst, hundtjänst, sjukvård, ledarskap m.m. Och vill Du byta befattning finns stora möjligheter i Östergötland genom Livgrenadjärgruppen som vi tillhör, dels på Hemvärnets Stridsskola i Vellinge utanför Södertälje. Det finns även utbildningsmöjligheter inom frivilligorganisationerna nationellt där du exempelvis kan utbilda dig till sjukvårdare, hundförare, mc ordonnans, underrättelseassistent, flygförare etc.

Adress:
c/o Helikopterflottiljen
Livgrenadjärgruppen
58198 Linköping
Kalender
Tyck till om sidan