Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

304:e kompaniet

VÄLKOMMEN TILL KINDS BEVAKNINGSKOMPANI

Vi ingår i Nationella Skyddsstyrkorna, och är ett av Östergötlands två bevakningskompanier. Vår uppgift är att verka över hela konfliktskalan från stöd till samhället vid stora påfrestningar i fred, till väpnad strid i krig.

I kompaniet övar och utbildar vi oss inför våra militära uppgifter, men vi är alltid beredda att omedelbart ge stöd till samhället. Detta kan exempelvis vara att assistera räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner som behöver organisera massiva åtgärder när det är fara för människors liv.

Tjänstgöringskrav för bevakningssoldaten är minst 4 dygn per år och genomförs vid en storövning per år. Utöver detta finns det stora möjligheter till kompletteringsövningar och utbildningar för personlig utveckling.

Kinds Bevakningskompani lyder under Militärregion Syd och organiserar cirka 110 soldater från hela Östergötland.

Vill du bli en av oss veta mer om vårt förband?

Registrera dig på https://mitt.forsvarsmakten.se/registrera/hemvarnet - ange ”304 komp” i rutan ”Önskemål om inriktning/placering” så blir du kontaktad inom kort!

 

Chefen för 304:e kompaniet svarar

 

VILKA ÄR VI I 304.E BEVAKNINGSKOMPANIET, KINDS?

304:e bevakningskompaniet bär traditionsnamnet Kinds kompani och rekryterar soldater från hela Östergötland, men främst från kommunerna Linköping, Kinda, Åtvidaberg.
Vi är ca 110 kvinnor och män organiserade i två skytteplutoner och en stab & trosspluton. Cirka var fjärde soldat är specialist och rekryterad från någon av våra frivilligorganisationer.
Förbandet har terränggående fordon för att kunna verka över kompaniets ganska begränsade kompaniområden. Förutom modern personlig materiel är förbandet utrustat med olika vapen- sambands- och sensorssystem för att kunna lösa olika uppgifter. Även hundekipage ingår i förbandet.
Vi är alla med i hemvärnet för att göra en viktig insats i fred, kris och krig.

VAD GÖR KOMPANIET FÖR ATT STÖDJA SAMHÄLLET?

Stöd till samhället är inte någon huvuduppgift utan det sker helt på frivillig basis. Kompaniet har de senaste åren stöttat samhället i enlighet med räddningstjänstlagen, vid ex. eftersök av försvunna personer, skogbrand och oljesanering i skärgården. Andra insatser kan röra skarpa bevakningsuppdrag på uppdrag av Helikopterflottiljen eller andra förband.
 

HUR SER KOMPANIETS VERKSAMHET UT MELLAN INSATSERNA?

Mellan insatserna och de obligatoriska krigsförbandsövningarna genomförs ett antal kompletteringsövningar. Allt för att vässa förbandet för våra uppgifter. Då vi ska verka i fred, kris och krigstid är utbildande och vidmakthållande av våra skyddsvakter av stor vikt. Kontakt med varandra mellan övningarna är också viktigt för oss. Detta sker dels genom sociala medier, men också genom månadsvisa kompanisamlingar någon vardagskväll där information och nya direktiv fördelas. Stor vikt läggs också vid att hålla våra fordon och materiel i god trim. Förutom bataljonsgemensamma övningar genomför kompaniet också banskytte i egen regi. Vi har sedan ett antal år haft ett skyttelag som försvarar Östergötlands färger vid Försvarsmaktens Ak4 SM.
Det finns också stora möjligheter att frivilligt vidareutbilda sig regionalt inom fordonstjänst eller instruktörsområdet (skytte, skyddsvakt, närkamp eller understödsvapen). På nationell nivå finns Hemvärnets Stridsskola i Södertälje som ger kurser i ledarskap, befälsföring mm.
Vi lägger stor vikt vid gott kamratskap och att ta till vara på våra soldaters personliga kompetenser, något som utgör Hemvärnets unika styrka.

HUR SER EN TYPISK ÖVNING UT FÖR KOMPANIET?

En typisk övning som sker i kompaniets ram sker frivilligt (ej att förväxla med våra obligatoriska krigsförbandsövningar, se Bataljonen). I god tid kallas man till övningen och anmäler sitt intresse om man vill och kan det aktuella tillfället. Övningarna genomförs på övningsfält eller i våra skarpa uppgifters. terrängavsnitt
Kompaniets övningar kan ske med yrkesbefäl och/eller med egna instruktörer. Vi tränar då ofta på individuell, grupp och plutonsnivå moment som syftar till att komplettera vår kompetens för att nå hög duglighet i våra huvuduppgifter.
Dessa övningar sker vardagskvällar eller under en eller flera helgdagar och mat serveras från någon närbelägen Militärrestaurang eller ur vårt eget kompanikok.

VILKA UTBILDNINGSMÖJLIGHETER FINNS FÖR MIG?

Inom kompaniet finns många olika roller och Du kan utveckla dig utifrån din befattning, exempelvis vapenhantering, strid, koktjänst, stabsarbete, fordonstjänst, hantera hund, sjukvård, ledarskap m.m.
Om du vill prova på något annat inom hemvärnet finns alltid möjligheten att ta en annan tjänst inom förbandet. Om man måste lära sig nya förmågor finns stora möjligheter till utbildningar och kurser i länet genom Livgrenadjärgruppen på Malmen som vi tillhör, eller nationellt på Hemvärnets Stridsskola. Det finns även utbildningsmöjligheter inom frivilligorganisationerna (ex Försvarsutbildarna, Lottakåren, Bilkåren) nationellt där du kan utbilda dig till sjukvårdare, kock, förare etc.

Kalender
Tyck till om sidan