Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

303:e kompaniet

Välkommen till Västanstång insatskompani

Vapensköld för Västanstång KompaniVi ingår i Nationella Skyddsstyrkorna, och är ett av Östergötlands största kompanier. Vår uppgift är att verka över hela konfliktskalan från stöd till samhället vid stora påfrestningar i fred, till väpnad strid i krig.

I kompaniet övar och utbildar vi oss inför våra militära uppgifter, men vi är alltid beredda att omedelbart ge stöd till samhället. Detta kan exempelvis vara att assistera räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner som behöver organisera massiva åtgärder när det är fara för människors liv.

Rikets insatskompanier är fordonsburna med krav att mycket snabbt lösa uppgifter i fred och krig. Tjänstgöringskrav för insatssoldaten är minst 8 dygn per år. Utöver detta finns det stora möjligheter till personlig utveckling genom befattningsutbildningar och kurser.

Västanstång Insatskompani lyder direkt under Militärregion Syd och organiserar cirka 140 soldater från hela Östergötland.

VILL DU BLI EN AV OSS ELLER VETA MER OM VÅRT FÖRBAND?

Skicka in en intresseanmälan så kommer du att bli kontaktad inom kort!

 


 

Chefen för 303:e kompaniet svarar

 

VILKA ÄR VI 303.E INSATSKOMPANIET VÄSTANSTÅNG?

303:e insatskompaniet bär traditionsnamnet Västanstång och rekryterar soldater från hela Östergötland, men främst från kommunerna Linköping, Mjölby, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre..
Vi är ca 150 kvinnor och män organiserade i tre skytteplutoner och en stab & trosspluton. Ca var femte soldat är specialist rekryterad från någon av våra frivilligorgansiationer.
Förbandet har terränggående fordon och bandvagnar för att kunna verka över ytan. Förutom modern personlig materiel är förbandet utrustat med olika vapen- sambands- och sensorssystem för att kunna lösa olika uppgifter. Även specialtränade hundekipage ingår i förbandet.

VAD GÖR KOMPANIET FÖR ATT STÖDJA SAMHÄLLET?

Kompaniet stödjer samhället i fred enligt räddningstjänstlagen, ex vid eftersök av försvunna personer. Vi har också stött regionen med inhämtning av Covid 19 prover. Andra insatser kan röra skarpa bevakningsuppdrag om ex. Helikopterflottiljen eller annat förband begär detta.
Stöd till samhället är dock inte någon huvuduppgift utan det sker helt på frivillig basis.

HUR SER KOMPANIETS VERKSAMHET UT MELLAN INSATSERNA?

Inom kompaniet lägger vi stor vikt vid att hålla kontakt med varandra mellan övningar. Detta sker dels genom sociala medier, men också genom månadsvisa kompanisamlingar någon vardagskväll där nyheter och nyttig information delas. Dessa tillfällen nyttjas också för korta repetitionsövningar i ex sambands, fordonstjänst efter behov. Vissa samlingar sker i vårt mobiliseringsförråd då stor vikt läggs vid att hålla vår gemensamma materiel i god trim. Förutom bataljonsgemensamma övningar genomför kompaniet ex egna tillfällen att träna skytte i egen takt.
Det finns också stora möjligheter att frivilligt vidareutbilda sig inom något intresseområde som ledarskap, instruktörs, skytte- fordonstjänst mm. Detta sker bl.a på Hemvärnets Stridsskola.
Vi lägger stor vikt vid gott kamratskap och att ta till vara på våra soldaters personliga kompetenser, något som utgör Hemvärnets unika styrka.

HUR SER EN TYPISK ÖVNING UT FÖR KOMPANIET?

En typisk övning som sker i kompaniets ram sker frivilligt (ej att förväxla med krigsförbandsövningar, se Bataljonen). Kallelser till dessa skickas ut och anmälan sker via grupp- och plutonchefer.
Kompaniets övningar kan ske med yrkesbefäl och/eller med egna instruktörer. Vi tränar då ofta på individuell, grupp och plutonsnivå moment som syftar till att komplettera vår kompetens för att nå hög duglighet i våra huvuduppgifter.
Dessa övningar sker oftast under en helgdag utan övernattning och med förtäring ordnad från vår trosstropp,

VILKA UTBILDNINGSMÖJLIGHETER FINNS FÖR MIG?

Inom kompaniet finns många olika roller och Du kan utveckla dig utifrån din befattning, exempelvis vapenhantering, strid, koktjänst, stabsarbete, fordonstjänst, hantera hund, sjukvård, ledarskap m.m.
Och vill Du byta befattning finns stora möjligheter i Östergötland genom Livgrenadjärgruppen som vi tillhör, dels på Hemvärnets Stridsskola i Vellinge utanför Södertälje. Det finns även utbildningsmöjligheter inom frivilligorganisationerna nationellt där du exempelvis kan utbilda dig till sjukvårdare, kok, hundförare etc.

Adress:
c/o Helikopterflottiljen
Livgrenadjärgruppen
58198 Linköping
Telefon:
0734-371517
E-post:
info@303komp.se

Kompaniet övar för att vara beredda lösa sin uppgift

Kompaniet har under helgen 16 -17 maj genomfört inskjutning av rödpunktsikten för att vara beredda att lösa vår uppgift.
Med lagom mängder handsprit, rejält tilltagna avstånd mellan grupper och plutoner samt kokets hygienutrustning
blev det en strålande dag resultatmässigt.
Som vanligt när kompaniet övar var det många glada miner och vi träffade även ett antal nya soldater som anslutit under året. text/bild Robert Gustafsson

Publicerad: 2020-05-19
Av: Fridh, Birgitta <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2020-05-22
Kalender
Tyck till om sidan