Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Centrala musikrådet

Hemvärnets centrala musikråd

Hemvärnets centrala musikråd (CMR) är ett permanent utskott till Rikshemvärnsrådet och fungerar som Rikshemvärnschefens rådgörande organ i frågor som rör hemvärnsmusiken.

CMR består av sex ledamöter som väljs av hemvärnsmusikstämman samt en representant för Rikshemvärnsrådet. CMR:s ordförande, vice ordförande och Rikshemvärnsrådets representant utgör ett särskilt arbetsutskott (CMR AU). CMR arbetar aktivt med främst utbildnings- och organisationsfrågor, men samverkar också i budget- och reglementsfrågor samt bedriver viss projektverksamhet.

Under perioden 2019–2020 består musikrådet av följande ledamöter.

Ordförande

Anna Engman. Anna Engman valdes till ordförande på musikstämman 2015 och har varit ledamot i CMR sedan 2003. Hon är hemvärnstrumslagare och flöjtist i HvMk Jämtland, där hon varit aktiv sedan kåren bildades 1996. Anna har en fil.mag. inom arkeologi och historia. Anna Engman är konktaktperson för hemvärnsmusikkårerna NorrbottenUmeå, Lycksele och Jämtland.

Vice ordförande

Jan Olof Svensson. Jan Olof Svensson är CMR:s vice ordförande sedan 1999. Han spelar klarinett och är stavförare i HvMk Lund. I det civila är han kemist (disputerade i organisk kemi 1995) och han arbetar inom läkemedelsbranschen. Janne har varit ledamot av CMR sedan 1995 och han har ett speciellt intresse för utbildnings- och kursverksamheten. Jan Olof Svensson är kontaktperson för hemvärnsmusikkårerna YstadLund, Eslöv, Ängelholm och Kristianstad.

Ledamöter

Ingemar Badman. Ingemar Badman valdes som ordinarie ledamot på musikstämamn 2015 och har varit CMR:s ordförande 2001–2015. Han är dirigent för HvMk Jönköping-Huskvarna sedan 1986 och har tidigare varit dirigent även för HvMk Eksjö och ett antal civila amatörmusikkårer. Ingemar ingår i CMR sedan 1985. Han har komponerat ett stort antal marscher och är flitigt anlitat som gästdirigent och instruktör. Ingemar Badman är kontaktperson för hemvärnsmusikkårerna Jönköping-HuskvarnaEksjöBlekinge, Kalmar, och Halland.

Eva Hellström. Eva Hellström valdes in i CMR på musikstämman 2015. Hon är kårchef i Hemvärnets musikkår Dalarna sedan 2015 och har tidigare varit hemmvärnstrumslagare i kåren. Eva jobbar som administratör i Borlänge Musikskola där hon bland annat marschtränat Borlänge Skolors Musikkår. Eva Hellström är kontaktperson för hemvärnsmusikkårerna Dalarna, Gävleborg och Guldsmedshyttan.

Gunnar Preifors. Gunnar Preifors valdes in i CMR på musikstämman 2017. Han är klarinetist i HvMk Göteborg och har varit med i musikkåren sedan 1974, där han också varit ordförande i tre olika omgångar, senast år 2016. Gunnar Preifors är civilekonom från Handels i Göteborg och är kontaktperson för hemvärnsmusikkårerna SkaraborgBohusdalGöteborg och Borås.

Leif Wangin. Leif Wangin, HvMk Östergötland, valdes in i CMR på musikstämman 2017 och är kontaktperson för hemvärnsmusikkårerna UppsalaVästmanlandSödertörn och Östergötland.

Rikshemvärnschefens representant

Claes Deshayes. Claes Deshayes är Rikshemvärnschefens representant i CMR. Deshayes är överstelöjtnant och sektionschef inom  Rikshemvärnsavdelningen vid Högkvarteret.

Nyheter från Centrala musikrådetVisa alla nyheter

Hedersmusiker inom Hemvärnet

Hemvärnets Centrala Musikråd (CMR) utser sedan 1977 “Hedersmusiker” såsom erkänsla för mycket förtjänstfull aktiv verksamhet för hemvärnsmusiken under lång tid.

Hedersmusiker ska:

 • ha varit hemvärnsmusiker i minst 25 år
 • ha varit mycket aktiv i musikkårens repetitionsarbete och konsertverksamhet
 • ha aktivt medverkat i musikkårens musikaliska verksamhet
 • ha aktivt medverkat i musikkårens ledning
 • ha varit dirigent, musikkårchef, styrelseledamot eller innehaft annan ledande befattning inom musikkåren.

Hedersmusiker föreslås av musikkår som insänder förslag med motivering till CMR. CMR kan, om särskilda skäl föreligger, utse annan icke hemvärnsmusiker till Hedersmusiker.

Hedersmusiker

 1. 1977 Fredrik Löwenhielm, Rikshemvärnschef
 2. 1977 Tore Strand, Rikshemvärnsstaben
 3. 1977 Per Richard, Hemvärnets Stridsskola
 4. 1978 Gunnar Mattsson, HvMk Lund
 5. 1979 Rolf Svedman, HvMk Göteborg
 6. 1980 Bo-Martin Norrman, HvMk Lycksele
 7. 1981 Knut Werner Ericsson, HvMk Uppsala
 8. 1982 Carl Carlsson, HvMk Borås
 9. 1983 Bruno Gäfvert, HvMk Borlänge
 10. 1984 Olle Flodström, HvMk Borlänge
 11. 1988 Birger Hessin, HvMk Norrköping
 12. 1991 Axel Martinsson, HvMk Lund
 13. 1992 Rolf Green, HvMk Örnsköldsvik
 14. 1993 Birger Jarl, CMR
 15. 1994 Knut Nilsson, HvMk Ystad
 16. 1995 Kurt Andersson, HvMk Helsingborg
 17. 1996 Lennart Sandvad, HvMk Göteborg
 18. 1997 Per-Olov Öster, HvMk Eksjö
 19. 1998 Peter Antoni, Rikshemvärnscentrum
 20. 1999 Lennart Cardestig, HvMk Göteborg
 21. 2000 Gunnar Lönn, HvMk Jönköping-Huskvarna.
 22. 2001 Kjell Bengtsson, HvMk Lund
 23. 2002 Birger Roos, HvMk Eksjö
 24. 2003 Gert Glenmark, HvMk Ystad
 25. 2004 Lennart Larsson, HvMk Göteborg
 26. 2005 Ingvar Hansson, HvMk Gävle
 27. 2006 Karl Erik Anestedt, HvMk Ludvika
 28. 2007 Olle Melin, HvMk Blekinge
 29. 2008 Jan Björling, HvMk Östergötland
 30. 2009 Tommy Törner, FöMus
 31. 2010 Bo Müller, HvMk Guldsmedshyttan
 32. 2011 Ingen utsedd
 33. 2012 Rolf Jarbe, HvMk Lund
 34. 2013 Torbjörn Bengtsson, HvMk Eslöv
 35. 2014 Bo Wallin, PROD RIKSHV
 36. 2015 Ingemar Badman, HvMk Jönköping-Huskvarna
 37. 2016 Åke Ahlrik, HvMk Skaraborg
 38. 2017 Bengt-Åke Johnsson, HvMk Göteborg
 39. 2018 Roland Ekenberg, Rikshemvärnschef
 40. 2019 Stig Norberg, HvMk Ystad
 41. 2020 Bo Sandberg, HvMk Uppsala

 

Publicerad: 2019-01-17
Uppdaterad: 2021-02-25

Notbilbiotek

Centrala musikrådet har ett omfattande notbibliotek som är tillgängligt för hemvärnets musikkkårer. Notbilblioteket förvaltas av CMR:s notbibliotekarie Birgitta Yman vid Hemvärnets musikkår Borås.

Kontakta Birgitta Yman för att låna noter från notbiblioteket.
Telefon: 070-749 82 51
E-post: birgitta.yman (at) swipnet.se

CMR:s notkatalog

 

Publicerad: 2017-12-04
Uppdaterad: 2017-12-04

Protokoll från CMR och musikstämma

MUSIKSTÄMMOPROTOKOLL

Musikstämma 2019
Musikstämma 2017
Musikstämma 2015
Musikstämma 2013
Musikstämma 2011
Musikstämma 2009
Musikstämma 2007
Musikstämma 2005
Musikstämma 2003

Centrala musikrådets protokoll

2020

CMR protokoll #5-2020
CMR protokoll #4-2020
CMR protokoll #3-2020
CMR protokoll #2-2020
CMR protokoll #1-2020

2019

CMR protokoll #5-2019
CMR protokoll #4-2019
CMR protokoll #3-2019
CMR protokoll #2-2019
CMR protokoll #1-2019

2018

CMR protokoll #4-2018
CMR protokoll #3-2018
CMR protokoll #2-2018
CMR protokoll #1-2018

2017

CMR protokoll #5-2017
CMR protokoll #4-2017
CMR protokoll #3-2017
CMR protokoll #2-2017
CMR protokoll #1-2017

2016

CMR protokoll #4-2016
CMR protokoll #3-2016
CMR protokoll #2-2016
CMR protokoll #1-2016

2015

CMR protokoll #6-2015
CMR protokoll #5-2015
CMR protokoll #4-2015
CMR protokoll #3-2015
CMR protokoll #2-2015
CMR protokoll #1-2015

2014

CMR protokoll #4-2014
CMR protokoll #3-2014
CMR protokoll #2-2014
CMR protokoll #1-2014

2013

CMR protokoll #4-2013
CMR protokoll #3-2013
CMR protokoll #2-2013
CMR protokoll #1-2013

Publicerad: 2016-09-21
Uppdaterad: 2021-02-25
Kalender
Tyck till om sidan